Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Liliom
[ Bárka Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 20. szerda    Mai névnap(ok): Fábián, Sebestyén a - a - a
November eleji hírek (44. hét)
Tovább gatyásodnak a folyóiratok; EMIA-díjak; Világirodalom; NKÖM - támogatói díj; Eörsire emlékeztek; Vörös István DAAD-ösztöndíja; Neten a Bergman-teljes; Gérecz-díj 2005; Fejtő Nagy Imre díja; Székelyföld-díj; Frankfurt sikere; 102 milliárd; Pályázat ötvenhatról


   
Tovább gatyásodnak az irodalmi lapok

   
   November 11-én jár le az irodalmi lapok jövő évi támogatására kiírt pályázat beadási határideje. A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) igényeket elbírálni hivatott szépirodalmi kollégiuma az idén 120 milliót költhet erre a célra (ez ugyan a pályázati kiírásban nem szerepel). Az összeg mintegy hatvanmillióval kevesebb a tavalyinál, ami – egyes vélemények szerint – súlyos helyzetet teremthet.
   
   Szerkesztői körökben úgy vélik, számos lap nemhogy keveset, de semmit sem fog kapni jövőre a megjelenéshez. A kiírás ugyanis tartalmazza azt a kitételt, hogy a kért összegnek legalább a nyolcvan százalékát meg kell adni – ami az eddigi szétaprózottabb támogatási gyakorlathoz képest koncentrációt jelent. Az egyik kurátor megjegyezte: az irodalmi lapok támogatása a kortárs irodalom, és azon keresztül részben a szerzők állami segítése. A mostani összeg azonban arra sem elég, hogy a legfontosabb lapok életben maradjanak. A bíráló testület levélben fordult az NKA elnökéhez, kifogásolva az összeget és a nyolcvanszázalékos támogatási küszöböt.
   
   Vámos Miklós író, a kollégium elnöke arra hivatkozva hárította el a nyilvánosságot, hogy a testület novemberben sajtótájékoztatót fog tartani. Harsányi László NKA-elnök megerősítette: kapott levelet a szépirodalmi kollégiumtól, és annak alapján egyeztetést hív össze. Véleménye szerint már az év elején tudni lehetett, mennyi pénzzel gazdálkodhat a testület, és dönthetett arról, mennyit fordít abból irodalmi folyóiratokra. - Ha ez az összeg kevés - folytatta Harsányi - kipótolhatják a jövő évi keret terhére. Az elnök elmondta, a nyolcvanszázalékos küszöböt azért határozta meg az NKA működését szabályozó főbizottság, hogy reális igények benyújtására késztesse a pályázókat. Sokan ugyanis többet kérnek, hogy a szükséges összeghez hozzájussanak.
   
   A pályázatokban szereplő célok (nyomdai előállítás, kéziratgondozás és így tovább) között az elbírálók szelektálhatnak, és csak a kiválasztottak támogatására vonatkozik a nyolcvan százalék, ez nem hoz szükségképpen koncentrációt. Harsányi megemlítette, nem csak a szépirodalom területén, hanem általában a laptámogatásban problémát okoz az esetenként igen magas remittenda. A két-háromezer példányban megjelenő folyóiratokból gyakran csak néhány száz fogy el. Így valójában nem az olvasókat és a szakmát támogatják, hanem a nyomda- és papíripart. Az elnök szerint el kellene gondolkodni a támogatás új, hatékonyabb módjairól. Elképzelhető, hogy egyes lapokkal többéves támogatási szerződéseket célszerű kötni, a kis példányszámban fogyó kiadványokat pedig inkább a világhálóra kellene terelni. Az olvasók támogatását jelentené, ha a határon túli magyar lapokhoz hasonlóan esetleg belföldieket is megvásárolna az NKA hazai könyvtárak részére.
   
   Jelenleg évente mintegy nyolcszázmillió forintot költ az NKA közel háromszáz kulturális, ismeretterjesztő és irodalmi lapra.
   
       

   
Kiosztották az idei EMIA-díjakat

   
   A hűség erkölcse és napi gyakorlata volt az az erő, amely Sütő Andrást, Domokos Gézát és Görömbei Andrást egy bizonyos eszmei, baráti, harcostársi közösségben helyezte el - jelentette ki Pomogáts Béla, az Illyés Közalapítvány kuratóriumának elnöke Székelyudvarhelyen.
   

   Az erdélyi irodalom szakavatott ismerőjeként számon tartott irodalomtörténész az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány (EMIA) szombat este megtartott évi díjkiosztó ünnepségén méltatta az alapítvány által életműdíjban részesített két erdélyi írót, Sütő Andrást és Domokos Gézát, valamint a Hídverő-díjjal kitüntetett Görömbei András debreceni irodalomtörténész professzort, akadémikust.
   Sütő Andrást méltatva Pomogáts hangsúlyozta: a tanúságtétel és a bátor hitvallás bátor felelősségét és felelős bátorságát nem csak műveiben vállalta, hanem életével is.
   Domokos Gézáról szólva elmondta, hogy a bukaresti Kriterion Könyvkiadó élén eltöltött több évtizedes munkássága, illetve az utóbbi években megjelent emlékiratai, naplói egyaránt az erdélyi magyar közírás becsületét, a helytállás erkölcsi erejét képviselik.
   Görömbei András munkásságával kapcsolatban Pomogáts Béla hangsúlyozta: igen sokat és eredményesen tevékenykedett annak érdekében, hogy a magyar irodalom nagy alkotó egyéniségei és értékei, Illyés Gyula és Nagy László mellett az erdélyi Sütő András és munkássága is tiszta fényben álljon a nemzet emlékezetében.
   Sütő András - megromlott egészségi állapota miatt - nem tudott részt venni a székelyudvarhelyi ünnepségen, csak szóbeli üzenetét küldte el, megköszönve a megtisztelő díjat.
   Domokos Géza élete során elvégzett kiadói és közéleti munkája, illetve egymás után megjelent művei elismeréseként nyugtázta a díjat.
   A magyar irodalom egyetemességében a külön sors külön színeket teremt - mondta Görömbei András a határon túli magyar írók és a magyarországi alkotók viszonyáról szólva, leszögezve, hogy a magyar irodalom azonban egységes.
   Az akadémikus hangsúlyozta: hisz abban, hogy az irodalom a személyiség és a közösség alakításának legfontosabb bázisa, eszköze. Ugyanakkor kifejezte meggyőződését, miszerint nem lehet különválasztani az esztétikai és a morális értékeket. Ezek föltételezik egymást - emelte ki.
   Az EMIA 10 éve alakult az erdélyi magyar irodalom népszerűsítése, az alkotók támogatása, a kiemelkedő alkotások jutalmazása céljából Lőrincz György székelyudvarhelyi író kezdeményezésére. A kezdő és fiatal írók támogatására évente pályázatot ír ki, különböző műfajokban, mint szociográfia, novella, esszé, regény, kritika. Legközelebbi pályázata az erdélyi magyar irodalom történetének megírását kívánja támogatni.
   Évente kiosztják az EMIA-díjat, valamint az életmű- és Hídverő-díjat. Az idei EMIA-díjas Lendvay Éva költő. Valamennyi díj egy oklevélből ál. Emellett az EMIA-díj 500 új lej (kb. 34,4 ezer ft), az életműdíj 1000 új lej (kb. 68,8 ezer ft) pénzdíjjal jár, a Hídverő-díj pedig egy pecsétgyűrű.
   
       

   Felhívás támogatási díj és pártfogói cím jelölésére
   
   A nemzeti kulturális örökség miniszterének rendelete értelmében minden év január 22-én, a Magyar Kultúra Napján „A Kultúra Támogatásáért” díj és „A Kultúra Pártfogója” elismerő cím adományozására kerül sor. A díjat és a címet ünnepélyes keretek között a nemzeti kulturális örökség minisztere adományozza. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma első ízben 2004. január 22-én részesítette elismerésben az üzleti szféra, a civil társadalom és magánszemélyek azon tevékenységét, amely a kultúrát, a művészeti rendezvényeket, a művészeti alkotások létrejöttét segítette elő, illetve a kulturális örökség megőrzését szolgálta.
   
   A díjat és az elismerő címet kimagasló donátori, szponzori, támogatói tevékenységért kaphatja évente egy gazdálkodó szervezet (A Kultúra Támogatásáért díjat) és egy magánszemély (A Kultúra Pártfogója elismerő címet), aki rendszeresen, vagy az adományozást megelőző évben kulturális értéket hagyományozott, vagy adományozott közcélra, hathatós segítséget nyújtott a kulturális örökség védelméhez, valamely kulturális intézmény működéséhez, illetve a kulturális területen létrehozott rendezvény, vagy műalkotás megvalósulásához. Mindezt a nélkül nyújtja, hogy anyagi ellenszolgáltatást, vagy üzleti hasznot remélne.
   
   Az adományozásra bármely természetes és jogi személy tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, ill. a javasolt gazdálkodó szervezet nevét és címét, valamint annak a donátori, szponzori, támogatási tevékenységnek ismertetését, amelyért az elismerést ajánlják.
   
   A beérkezett javaslatokat kuratórium bírálja el és tesz javaslatot a miniszternek. A díj és a cím odaítéléséről a miniszter dönt. A javaslatok beküldési határideje: 2005. november 15. Cím: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
   
       

   

   Bemutatták a Világirodalom című kötetet
   
   Ezer oldalon mintegy ötven nyelv irodalmát mutatja be a Világirodalom című kötet, amelyet szerdán mutattak be Szegeden.
   
   Pál József, a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének vezetője, a kötet főszerkesztője a bemutatón hangsúlyozta: a világirodalom, mint fogalom létezik és mégsem; nincs abszolút kánon, hiszen mindenkinek a fejében más világirodalom van.
   Olyan társadalmi mechanizmusok lépnek be, amelyek az egyéni erkölcsi értékítéletet valamiféle közösségi normarendszerré változtatják, de ezeknek a határai rendkívül labilisak, évről-évre, generációról-generációra változnak - tette hozzá.
   Az összehasonlítás a világirodalmi lexikonnal elkerülhetetlen, mégis fontos kiemelni, hogy a lexikon ötvenszer nagyobb mint a most megjelent kötet, ha úgy tetszik, ez az egy ötvened része - mondta.
   Tájékoztatása szerint a magyar irodalmat a magyar nyelvű kiadásba nem szerkesztették be, bár utalások azért szerepelnek; már készül a következő kötet, amely ugyanígy ezer oldalon a magyar irodalmat mutatja be.
   Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent könyv az óegyiptomi írásoktól kezdve a latin, görög, orosz, olasz és francia irodalmon át a kelta, perzsa, japán, kínai és kortárs dél-amerikai irodalmat mutatja be nyolc - antikvitás, középkor, reneszánsz, felvilágosodás, romantika, realizmustól a századfordulóig modernség és kortárs-posztmodern - korszakra lebontva.
   Az Akadémiai Kézikönyvek első kötete a szegedi, a debreceni, a piliscsabai egyetem és az ELTE professzorainak összefogásával készült; a jövőben hasonló terjedelmű művek jelennek meg kémiából, magyar irodalomból, fizikából és történelemből is - hangzott el a bemutatón.
   
       
   
Vörös István DAAD-ösztöndíja

   
   Vörös István író lesz 2006-ban a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) Berlini Művészeti Programjának magyar résztvevője - közölte a budapesti német nagykövetség sajtóosztálya kedden.
   
   Egy nemzetközi zsűri az idén képzőművészet, irodalom, zene és film kategóriákban ítélte oda az elismeréseket, a legutóbbi esetében fél-, a többiben egy éves ösztöndíjakat, írják, emlékeztetve arra, hogy a több mint négy évtizede létező programnak eddig 38 magyar résztvevője volt, köztük Esterházy Péter, Kertész Imre és Szabó István.
   
   "Az elképzelések alapján a program egy művészeti párbeszéd fórumaként működik, amely mind kultúrköröket, mind politikai határokat is átlép" - áll a közleményben, amely emlékeztet arra, hogy az 1964-ben Budapesten született költő, fordító, próza- és esszéíró a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Cseh Nyelvészeti Intézetének tanszékvezetője.
   
   Vörös István már több elismerésben is részesült, így a szlovén Vilencia-díjban (2000), a József Attila-díjban (2003) és a fiatal költők Hubert Burda-díjában (2003). Első német könyvkiadványa a "Die leere Grapefruit" című verseskötete (2004) volt.
   

Interneten Bergman teljes archívuma

   
   Színről színre a címe annak az internetes oldalnak, amelyet a hónap eleje óta látogathatnak azok, akiket érdekel Ingmar Bergman életműve
   
   A rendező 2002-ben hívta fel a Farö-szigetről a svéd filmintézet igazgatónőjét, Asa Klevelandot azzal, hogy elviheti házából a hegynyi „lim-lomot". A szóban forgó lim-lom a teljes archívuma volt, filmekkel, kéziratokkal, levelekkel, fotókkal, rajzokkal. Az intézet azonnal úgy döntött, hogy az anyagot hozzáférhetővé kell tenni a közönség és mindazon kutatóknak a számára, akik Bergman műveit tanulmányozzák. Létrejött az Ingmar Bergman Alapítvány, amelynek egyik fő feladata ennek az archívumnak a gondozása - írta az El País című spanyol napilap.
   
   A http://www.ingmarbergman.secímen a világhírű svéd rendező teljes archívuma látható. A weboldalt, amelyet jövőre tovább bővítenek, a Svéd Nemzeti Bank különleges archívumából finanszírozzák.
   
   
Eörsi Istvánra emlékeztek mécses mellett, nevetve

   
   Eörsi István lett volna az első vendége a Műhely-beszélgetések új sorozatának október 23-án, a halál azonban közbeszólt: nem az íróval, hanem róla beszélgettek, rá emlékeztek a Déli pályaudvar mellett, Finta László bőrműves műhelyében, sajátos kultúrházában.
   
   Mécseseket gyújtottak az október 13-án elhunyt Eörsi István Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, publicista, az "örök ellenzéki", a karakteres, folyton perlekedő véleményformáló emlékére a forradalom évfordulóján a Nyitott Műhelyben. Az este hattól csaknem éjfélig tartó összejövetel vezérfonala mégsem a gyász volt.
   A költő legutolsó portréi (Horváth Dávid fotói) és Haraszty István (Édeske) mobilszobrai, képei adtak sajátos hátteret az estének. Az egyik szobában Eörsivel kapcsolatos filmeket lehetett nézni - köztük például Fekete Gyula operáját, A megmentett várost, amelynek a librettóját írta. A másikban családtagok, barátok, szomszédok, tisztelők idézték fel élményeiket, olvasták fel kedvenc Eörsi-idézeteiket.
   Mások mellett a színházi világból Halász Péter, Fodor Tamás és Pogány Judit, az irodalmárok közül Tábor Ádám író, Kőrössy P. József könyvkiadó-szerkesztő, Lengyel Anna dramaturg, Valachi Anna irodalomtörténész, a lapszerkesztők közül Vágvölgyi B. András, aki a Magyar Narancs főszerkesztőjeként és Vörös T. Károly, aki a Kritika munkatársaként dolgozott vele, a politikusok közül pedig Donáth Ferenc, Tardos Márton, Fodor Gábor, Mécs Imre érezte úgy, hogy ott a helye a Ráth György utcában vasárnap este.
   Az Eörsi-est vendégei valóban nem gyászoltak, a szó szűkebb értelmében legalábbis nem, hanem - Pap Ágnes szociológus-szerkesztő, az est háziasszonya szavaival - örültek. Örültek annak, hogy volt egy olyan ember, mint Eörsi István, és hogy aki ismerte, annak meg is marad. Haraszty: István a vendégkönyvéből az összes jelenlévő előtt ismeretlen Eörsi-verset olvasott fel. Más - egy osztrák irodalmár - szerint alighanem Eörsi István volt a legegyenesebb magyar. Az író egyik szomszédasszonya pedig azt a történetet idézte fel, amikor nagyon megsajnálta azt az embert, aki folyton ott ázott-fázott a házuknál - aztán kiderült, hogy a titkosrendőrt invitálta ebédre. Mások is megosztották az íróval közös sztorijaikat a többiekkel, így aztán nemcsak az elérzékenyülés, hanem a nevetés is gyakori volt a mécseslángok mellett.
   A szavakból kibontakozó kép végül is valószínűleg az igazi Eörsi Istvánt mutatta meg - például olyannak, aki legjobb barátain is keményen számon kérte, ha eltértek az általa megfelelőnek tartott útról, mert fontos kérdésekben szinte kérlelhetetlen volt. Időnként szinte zavarba ejtően őszinte megnyilvánulások tanúi is lehettek a Nyitott Műhely vasárnap esti vendégei. Valaki például erkölcsi világítótoronynak nevezte a költőt az "Írj Eörsinek" feliratú üzenőfalon, mire az egyik unoka, Eörsi Dániel megemlítette: azért a nagyapja, akit maga is nagyon szeretett, nem volt híján emberi gyengeségeknek sem... Talán nem véletlen, hogy nők keltek Eörsi István védelmére, mondván: rajta kívül nem sok olyan ember van, akinek mindig megbocsátják a vétkeit.
   Pap Ágnes szerkesztésében film is készül az október 23-ai estről, valamint a november 8-ai eseményekről - azon a napon szórják szét az Óbudai temetőben Eörsi István hamvait. Hídvégi Tibor producer reményei szerint a film DVD-n is megjelenik majd.
   
       

Odaítélték a Gérecz Attila-díjakat
   
   Szlukovényi Katalin és Weiner Sennyey Tibor kapja idén az elsőkötetes költőknek járó elismerést.
   

   Az 1956-os forradalomban hősi halált halt fiatal költő emlékére alapított elismerést évente két elsőkötetes, 30 év alatti költőnek ítélik oda.
   
   Szlukovényi Katalin Kísérleti nyúlorr című első verseskötetéért, Weiner Sennyey Tibor A természettel való kapcsolat újragondolása című első verseskönyvéért részesül a legjobb pályakezdőknek járó elismerésben, amelyet Bozóki András kulturális miniszter ad át szombaton a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A díjat az 1956-os forradalom és szabadságharcban hősi halált halt költőjének tiszteletére 1991-ben alapította az egykori fogolytárs, Kárpáti Kamill költő, író által életre hívott Stádium Alapítvány. Szakonyi Károllyal, G. Komoróczy Emőkével, Szörényi Lászlóval és Tarján Tamással együtt dönt a díj odaítéléséről. Az adományozást 2003-tól vette át a kulturális minisztérium.
   
   Szlukovényi Katalin 1977-ben született Győrött, az ELTE magyar-angol szakán szerzett diplomát. Kísérleti nyúlorr című műve az Alexandra Kiadóban jelent meg. Weiner Sennyey Tibor 1981-ben született Győrött, a DRÓT fanzin és a Szabad Ötletek szegedi bölcsészkari lap szerkesztője.
   
   Az eddigi díjazottak többek között: Lackfi János, Babarczy Eszter, Grecsó Krisztián, Szentmártoni János, Kulicz Gábor, Oravecz Péter, Győrffy Ákos, Király Levente, Szakács Eszter és Váradi Péter.
   
   

Nagy Imre Érdemrendet kapott Fejtő Ferenc

   
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc 49., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. évfordulója alkalmából Sólyom László köztársasági elnök Nagy Imre Érdemrend kitüntetéseket adott át a Sándor-palotában.
   A hazafias helytállással példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi béke, nemzet egységének megvalósítása, a békés rendszerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Nagy Imre Érdemrendet kapott többek között Fejtő Ferenc Széchenyi-díjas író, történész.
       

Rekord eredménnyel zárt a Frankfurti Könyvvásár

   
   A vasárnap zárult könyves seregszemlét mintegy 280.000 látogató kereste fel öt nap alatt.
   A 101 országból érkezett 7200 kiállító, valamint a szakmai látogatók egyaránt pozitívan értékelték a vásárt, jól sikerült „munkavásárnak” titulálták.
   Peter Schormann, a Német Könyvkereskedők Egyesületének igazgatója szerint az idei könyvvásár a politikának, a kultúrának és a gazdaságnak egy sikeres keveréke volt.
   Jürgen Boos vásárigazgató nagy sikernek nevezte a kiállítók és a látogatók elismerő visszajelzéseit, illetve a vásár és a vendégország Korea iránt megnyilvánuló érdeklődést.
   A könyvvásár zárónapján Orhan Pamuk török író átvette a német könyvkereskedők rangos Béke-díját a frankfurti Szent Pál templomban.
   
   Kapcsolódó:
   Beszámoló Frankfurtból
   
       

102 milliárd forint a kultúrára
   
   Bozóki András kulturális miniszter szombati rendkívüli kormányszóvivői tájékoztatóján ismertette tárcája 2006. évi elképzeléseit.
   Bozóki szerint a kulturális tárca megőrzi tavalyi kondícióit, mert a költségvetés 102 milliárd forintot hagyott jóvá az idei évre.
   Elmondta, 10 százalékkal csökkenti saját működési költségeiket és hogy a tárca költségvetése mellett lesznek külső, pályázható uniós források is. Prioritásaik között a kulturális esélyteremtést, az esélyegyenlőséget nevezte meg.
   A Közkincs Program keretében 3 milliárd forintból 185 településen újul meg a könyvtár, a művelődési ház, emlékház, ifjúsági klub, a támogatásoknak több mint a felét 2000 fő alatti, hátrányos helyzetű kistelepüléseknek szánják.
(kultura.hu)

   
       

Székelyföld és Arany János-díjak

   
   A Székelyföld folyóiratban megjelent alkotásaiért Láng Gusztáv irodalomtörténész, Egyed Emese költő és Demeter Attila filozófus kapta a kulturális folyóirat idei nívódíját. Az idén nyolcadik alkalommal átadott „Székelyföld-díjak” mellett a szerkesztõség „Székely Bicskarend” díjjal tüntette ki Buda Ferenc Kossuth-díjas költõt is. A kitüntetéseket és a székely bicskát október 21-én Csíkszeredában Ferenczes István főszerkesztő (képünkön) adta át.
   A Magyar Írószövetség az Artisjus Irodalmi Ügynökséggel közösen alapított Arany János Alapítvány ide díját Borbándi Gyula irodalomtörténész, a müncheni Új Látóhatár főszerkesztője, Csokits János Andorrában élő költő, Fekete J. József zombori (Jugoszlávia) kritikus, irodalomtörténész, Nagy Gáspár költő, a Katolikus Rádió főszerkesztője, Tamás Attila irodalomtörténész, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem professzora és Vida Gábor marosvásárhelyi író kapta. A díjakat Tamás Menyhért, az Alapítvány elnöke adta át október 23-án az Írószövetség székházában.
   Kapcsolódó:
   Vida Gábor (interjú)
   Részlet a Szentkuthy-monográfiából Fekete J. József
   
   

Pályázat az '56-os forradalom emlékére

   
   A Németh László Kulturális Alapítvány kulturális emlékművet kíván állítani az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, ezért pályázatot hirdet zenekari mű, vagy oratórium, illetve regény, vagy dráma megírására. A legjobb műveket jövőre, a kerek évfordulón mutatják be. A pályázat első díjára egymillió forint, a második díjra 600 ezer forint, a harmadik díjra 400 ezer forint jutalmat írtak ki, s az alapítvány gondoskodik a megszülető zenei alkotás bemutatásáról és az irodalmi alkotás kiadásáról.
(Magyar Rádió)

   

    Kulturális emlékművet kíván állítani az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak a Németh László Kulturális Alapítvány. Ezért hirdet pályázatot zenekari mű, vagy oratórium, illetve regény, vagy dráma megírására, hogy a legjobb műveket jövőre, a kerek évfordulón már be is mutathassák.
   
    Méltó emlékművet 1956-nak - ez volt a célja a Németh László Kulturális Alapítványnak, amikor pályázatot írt ki a forradalom irodalmi, vagy zenei művekben történő megörökítésére. Pálinkás József, az alapítvány elnöke abban reménykedik, hogy jövőre a forradalomhoz igazán illő zenei és irodalmi emlékművet állíthatnak majd a kerek évfordulóra.
   
   - A pályázat első díjára egymillió forint, a második díjra 600 ezer forint, a harmadik díjra 400 ezer forint pályázati díjat írtunk ki, és az alapítvány gondoskodni fog a megszülető zenei alkotás bemutatásáról és az irodalmi alkotás kiadásáról, illetve a kiadásához segítséget fog nyújtani – mondta Pálinkás József.
   
   És ami az elvárt minőséget illeti, ezt talán Bánffy György fogalmazta meg a legtömörebben: kellene újra egy Jókai.
   
   - Igazán abban reménykedem, hogy megszületik végre egy olyan színmű, ami 1956-nak a legszélesebb körök számára érthető módon és a legizgalmasabban közvetíti ennek a súlyát. Ha időben és a zsűri által elfogadott színvonalon érkező mű a kezünkbe kerül, akkor 1956 emlékét, az 50 éves évfordulót jó színdarabbal is meg tudjuk ünnepelni.
   
   Balás-Piri László ehhez hozzátette: arra számított, hogy a rendszerváltás után előkerülnek az asztalfiókból az 1956-ról írt színvonalasabbnál színvonalasabb művek, ám csalódnia kellett.
Berek Patrícia

   
   
   Kapcsolódó:
   Irodalmi pályázatok
   
   

2005-11-03 10:24:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]