Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

TRIPLEX - egy este három előadás
[ MU Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2019. október 16. szerda    Mai névnap(ok): Gál a - a - a
Noran novellasorozat 1.
21. kötetéhez érkezett a Noran Kiadó magyar írók novellái könyvsorozata, amelyben Erdélyről, a vakokról, a rádióról, az európai vasutakról és egyebekről jelentet meg válogatást.


   Székelyek
   
   ''A szegénységet is mindig olyan megszégyenítő méltósággal viselték, mint egy bujdosó nagyúr. Zimankós, zivataros életük arany káprázatban olvad fel. Az erdélyi magyarságnak két parádés, ünneplő gyermeke van: a székely s a kalotaszegi. Mind a kettőnek hitvány a földje. De hősies gavallériával a sovány földről magukra fordítják az ember tekintetét: engem nézz, mondják, ne a kopár körösvölgyi s kősziklás kárpáti hazámat. A székely a szellemével, a kalotaszegi a szivárványlátó szemével napkeleti udvartartást bűvöl az utas köré. Akinek nincs mit veszteni földi javakban, nagylelkűen tékozolja a lelke s a szelleme kincsét s megvigasztalja a szomorú gazdagokat. Mert maga nem szorul vigaszra.
   
   Feküdj le egy hideg, erdélyi domboldalra s álmodj a két művésztestvérről: a francia s az olasz népről. Itt vannak melletted. A kalotaszegi Erdély olasza, a képzőművész nép. A székely Erdély franciája, a mesemondó. Az egyik úgy él a szőttesei, korsói s faragásai közt, mint a szegény, olasz a márványpalotákban, a másik keveset ad magára, puritán a külseje, mint a franciának, csak a szelleme fénylik.
   
   Aki szegény, ajándékozza meg az egész világot, minthogy úgyse hagyhat semmit a fiaira. Erre tanít a két parádés nép: a kalotaszegi rózsa s a székely liliom, a tatár hercegkisasszony s a herceg testőre.''
   
Cs. Szabó László

   
   
   Rádió! Rádió!
   
   A Novella sorozat újabb darabja a magyar rádiózás nyolcvanadik évfordulójára jelent meg. A kötetben többek között Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kellér Andor, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Móricz Zsigmond, Szép Ernő novelláit, publicisztikai írásait olvashatjuk.
   
   
   Miért házasodunk?
   
   ''Miért házasodunk? Mintha hallanám a feleletet.
   Szerelemből. Pénzért. Érdekből. Azért, hogy jó álláshoz, kitűnő összeköttetésekhez jussunk. Azért, mert meguntuk, hogy folyton kocsmában ebédeljünk. Azért, hogy legyen valakink, aki a mellényünkre felvarrja a leszakadt gombokat és a betegség napjaiban ápoljon. Azért, mert szabadulni akarunk a régi szeretőnktől. Azért, mert nincs pénzünk arra, hogy szeretőt tarthassunk. És így tovább. Én azért házasodtam meg, mert nem álltam föl a villamoson.'' (Heltai Jenő)
   
   A kötet szerzői között találhatjuk Ady Endrét, Bíró Lajost, Csáth Gézát, Hunyady Sándort, Kafka Margitot, Karinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Márai Sándort, Molnár Ferencet, Nagy Endrét, Szomory Dezsőt, Thury Zoltánt.
   
   
   A jövő a számtantudósoké!
   
   ''Most hallottam, utazás közben: azt beszélik, hogy a jövő a számtantudósoké. És ezt megírták... De sejtettem is: így fogják ezt kiszámítani maguknak a számtantudósok. Íme, ez az eredmény, amikor kecskékre bízzuk a káposztát!''
   
   A kötetben többek között Karinthy Frigyes, Mikszáth Kálmán, Esterházy Péter, Örkény István, Szathmári Sándor és Tersányszky Józsi Jenő matematikával kapcsolatos írásait adjuk közre.
   
   
   Erdélyi történelmi elbeszélések: Vajúdó idők küszöbén
   
   Erdélyben, ahol az irodalom mindig kivételes figyelemmel fordult a távolabbi és közelebbi múlt felé, Trianon után a hagyományos történelmi érdeklődés érthető módon felerősödött. Az 1920-as évek elején kialakult gazdag történelmi regény- és elbeszélésirodalom az erdélyi magyarság nemzeti öntudatát és történelmi otthonosságát kívánta erősíteni.
   
   Ezek a törekvések vezérelték a két világháború közötti időszakban Bánffy Miklóst, Kós Károlyt, Berde Máriát, Nyírő Józsefet, Makkai Sándort, Tamási Áront, Szántó Györgyöt és a többi erdélyi magyar írót. A jelen kötet az ő történelmi elbeszéléseikből ad közre válogatást.
   
   
   Európai vasút
   
   ''Volt egy idő, mikor az utazás célja nem a helyváltoztatás s az útilevél célja nem irodalom volt, hanem éppen csak az élmény nosztalgiája, s ez az élményszerűség veszett ki az utazásból, mikor az emberek gyakorlati szándékkal kezdtek utazni, felfedező utakra mentek, sőt érzelmesen utaztak s az utazás célja nem az volt többé, hogy az utas közelebb jusson Rómához, hanem, hogy közelebb jusson önmagához.''
   
(Márai Sándor)

   
   
   Az újságíró
   
   ''Az újságíró sokszor kénytelen tudomásul venni, hogy amikor szenvedélyesen védi a megbántottakat vagy a gyengéket, inkább árt nekik, mint használ, mert megakadályozza, hogy a gyengék gyalázatos, de irha- és vagyonmentő békét kössenek az erősekkel. A sajtószabadság hiányán és a sajtóüzleten kívül egyik legfőbb gátlás, sőt talán mindegyiknél nagyobb, amely ellankasztja az újságírót, hogy saját közönsége, az osztály vagy a réteg, amelynek ír, leszakad mögüle, s úgy csinál, mintha nem róla lenne szó, mint a nünüke, mikor lépteket hall, halottnak tetteti magát, sőt passzív hűtlenségével erkölcsileg hátbatámadja.''
   
(Zsolt Béla)

   
   
   
   Magyar írók a macskáról
   
   ''Nekem mindig gyanús volt ez az egész dolog, a macskával meg az egérrel. A macskáról különben se sok jót hallani: állítólag hűtlen, ravasz, dologkerülő, alattomos. A grafológusok se sok jellemet olvasnak ki kézírásából, amit saját körmeivel osztogat - előkelő rokonsága, királyi származása nem teszi rokonszenvessé a moralista szemében, s hogy mégis szívesen simogatja az ember, ezt se az ő érdemének, hanem az ember gyöngeségének szokták tulajdonítani, amivel ''bedől'' a macskahízelgésnek.
(Karinthy Frigyes)

   
   ''Amikor úgy egy hónap múlva kerestük a száműzött macskákat, a bácsi nem tudta őket előhívni. Töprengett, gondolkozott, végül azonban mégis megmondta az igazat. Jenő és Mihály már az első napon lesni kezdte a kakukkos óra kakukkját. Mígnem egyik délben, amikor a madár a leghosszabban állt és kiáltozott az óra ajtajában, utána ugrottak. A kakukk ijedtében elrepült, a két macska pedig bent maradt a szerkezetben.''
(Bajor Andor)

   
   
   Lakoma
   
   ''Ha még egyszer elölről kezdhetném az életemet, sok mindent megfordítva csinálnék. Hogy a népek és nemzetek igazi lelkét megismerjem, világtörténelmi könyvek helyett feltétlenül a szakácskönyvekhez fordulnék. A história lapjai rengeteget hazudnak, a szakácskönyvekben azonban efféle emberi gyöngeségnek nyoma sincs. Egy szakácskönyvön keresztül az ember ismeretlen népek gyomrába lát. A szakácskönyv a költészet, a képzelet, az önleplezés csodálatos gyűjteménye. Jellemrajz, földrajz, éghajlat, növény-és állatvilág, kedélyállapot, ízlés, világszemlélet, ez mind kiolvasható egy jó szakácskönyvből'' (Zilahy Lajos)
   
   A kötetben a századelő, századforduló kitűnő magyar íróinak novelláit olvashatjuk ételről, italról, vendéglátásról. A szerzők között találjuk mások mellett Harsányi Zsoltot, Hunyady Sándort, Karinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Márai Sándort, Molnár Ferencet, Móricz Zsigmondot, Nagy Lajost, Tersánszky Józsi Jenőt, Pap Károlyt, Zilahy Lajost.
   
   
   Zene
   
   ''A hangverseny megkezdődött. A zongora felsikoltott, az öregnek szívét bársonyokba burkolta.
   Az összevissza folyó idegen parfőmök forgatagában kissé megszédült, és álmodozni kezdett. (...) Meg volt magával elégedve, és megfogadta nagyon komolyan, hogy új életet kezd, csöndes, tiszta és méltó életet, és száműzi a kétes örömöket.
   E pillanatban, forró tapsorkánban, a híres énekesnő lépett a pódiumra. Krém ruhája oldalt felhasítva, feje büszkén és részvétlenül hátraszegve. Énekelt.''
   
   A Novella sorozat legújabb kötetének szerzői többek között: Balázs Béla, Bíró Lajos, Cholnoky László, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Molnár Ferenc, Pap Károly, Somlyó Zoltán, Szomory Dezső.
   
      
   Megrendelhetők:ITT    

2005-10-03 20:30:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Paul Lendvainak
Lieber Paul, kedves Pali, Isten éltessen bis hundertzwanzig derűben, egészségben a számodra kedves és fontos személyek nyújtotta gute Gesellschaftban. (Lipovecz Ivántól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
X. BÁBU Fesztivál

Bach-versenyművek a Capella Savariától

Emlékezzünk együtt Kara Tündére!

Vitáktól zajos forró fesztivált zárt Velence

Jubilál a Szebeni Műhely

70 éves a bábjátszás Békéscsabán

Magyar nap a Velencei Filmfesztiválon

Születésnapi levél - Paul Lendvainak

A 76. Velencei Filmfesztiválon fókuszban a szerzői film

2019 augusztus 20-i kitüntetések

Halasi Imre a Barlangszínházban rendez

Születésnapi levél - Fekete Péternek

Pataki András - A mű örök mementó

Az idei trieszti Sci+Fi filmfesztiválon minden elképzelhető

Közönség-díjas lett Triesztben a Lajkó – cigány az űrben

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]