Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Pre-Actio
[ Trafó ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 25. hétfő    Mai névnap(ok): Pál a - a - a
38 éve halt meg Kassák Lajos
Kállai Ernő: "Kassák képarchitektúrájában a kollektív civilizáció emberisége nyilvánul meg szigorú hatalommal. Fékevesztett egyéni indulatok mai káosza fölött egyszerű, tiszta tér- és formaviszonylatok tartják magasan a jövőt. Ennek a hitnek és akaratnak a fatalizmusa fölöslegessé tesz minden kérdést, mely a tárgyi szemlélet hiányának okát kutatná. A tárgytalanság itt nem a világ elől való futást, nem romantikát jelent; még kevésbé testentúlvalóságot, hanem egy kérlelhetetlen forradalmi akarat új törvény- és életszabását."


   
   Kassák Lajos (1887-1967)
   

   Ha létezik/létezett magyar reformer művész forradalmár, író, költő, aki a kezdetektől megszívta, akkor Kassák páratlan a maga nemében.
   
   
   Kassák Lajos Érsekújvárt születik. Apja a magyarul csak törve beszélő szlovák Kassák István gyógyszertári szolga,(1910), anyja Istenes Erzsébet (1951) mosónő. 1898-ban Kassák tizenegy éves. Az Érsekújvári Községi Katolikus Főgimnázium második osztályának ismétlő tanulójaként három tárgyból is megbukik. Otthagyja az iskolát, lakatosinasnak szegődik, megkezdődik az "ember élete". Inaséveiről az Egy ember élete Gyermekkor című kötetében számol be. 1903-ban lakatossegéddé avatják. Az érsekújvári Első Általános Ipartestület elnökségétől a szakma elsajátítását igazoló oklevelet kap.
   
   Először szülővárosában, majd Győrben, a vagongyár hídépítő üzemében dolgozik. Szabadidejében tájképeket, csendéleteket fest. Ezt követően Pesten a Langfelder gépgyárban dolgozik. Pár hónap múlva visszatér szülővárosába, a helyi vasúti fűtőházban vállal munkát, majd újra, s egyben végleg Budapestre költözik (1904 –1907). 1906-ban anyja és testvérei is Budapestre jönnek; egy háztartásban lakik velük. Előbb a Magyar-Belga fémárugyárban, majd a fővárosi villamosvonalakat működtető Budapesti Közúti Vaspálya Társaság angyalföldi szerelőüzemében, továbbá az Aigner-Fábián és Kaszab-féle csavargyárban, ezt követően az újpesti Jutagyár lakatosműhelyében dolgozik.
   Bekapcsolódik a munkásmozgalomba. Olvasni, művelődni kezd. Sztrájkokat szervez, utcai tüntetésekben vesz részt. Mozgalmi tevékenysége miatt feketelistára kerül, munkanélküli lesz. Verseket kezd írni. Fiatalon bebarangolta egész Európát, erről írta A ló meghal, a madarak kiröpülnek c. (1924) versét.
   
   Élettársi kapcsolatot létesít az előbb munkásnőként, majd festőmodellként dolgozó három gyermekes fiatalasszony, Simon Jolánnal; házasságot 1928. május 4-én, húszévi élettársi kapcsolat után kötnek egymással. Kassákot az Anyám címére indított perben nem jogerősen két hónapi fogházbüntetésre ítélik. Felesége 1938. szeptember 26-án öngyilkosságot követ el. Az Anyám címére novemberben tartott újabb tárgyalásán felmentő ítélet születik.
   
   Tettei, nézetei, írásai, politikai törekvései, tüntetéseken való részvétel miatt élete során több ízben letartóztatják, büntetőeljárást indítanak ellene, a budapesti Gyűjtőházban raboskodik. A Kommün c. kötete miatt fogházra és a közügyektől három évre történő eltiltásra ítélik (1936) 1946. március 26-án házasságot köt házasságot Kárpáti Klárával Angyalföldről Békásmegyerre költözik. A sváb lakosság kitelepítése nyomán üresen maradt parasztházak egyikét utalják ki számára. Jószágot tart, gyümölcsfát, ház körülimunkát végez. Hivatalt vállal a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban.
   
   1948-ban Országgyűlési képviselő lesz; oktatási és kulturális ügyekben szólal fel. Tagja lesz a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt egyesülése révén létrejött Magyar Dolgozók Pártjának. Munkásként korán csatlakozott a szociáldemokrata mozgalomhoz. Festőként is kísérletező alkat volt, törekvései a dadaizmussal, konstruktivizmussal hozták közeli rokonságba. Első feleségének öngyilkossága, lapjának betiltása és a világháború a babitsi klasszicizmus felé közelítették. Mellőzöttségében a festéshez vonult vissza.
   
   Publicisztika, irodalmi, közéleti tevékenysége
   A magyar irodalmi avantgárd fórumainak: Tett (1915-16), Ma (1916- 1925), Dokumentum (1926- 1927), Munka (1928 -1939) alapítója és szerkesztője. A Munka első évfolyamaiban többek között Déry Tibor, Füst Milán, Illyés Gyula, József Attila, Vas István, Zelk Zoltán verseit, fordításait, Iszak Babel, Gelléri Andor Endre, Ernest Hemingway, Jack London novelláit, Bor Pál, Fischer József, Kállai Ernő, Hanes Mayer, Moholy- Nagy László képzőművészeti, építészeti témájú cikkeit közli. A Holnap című antológiát, A Nyugat c. folyóirat és a Független Magyarország című napilap számait olvasva megismerkedik Ady, Babits, Juhász Gyula és Kosztolányi költészetével. Különösen Ady van nagy hatással rá. Az Újpest című hetilapban jelenik meg első verse, s ezt újabbak is követik. Versei, novellái, cikksorozatai, tanulmányai ezt követően számos folyóirat, napilap hasábjain megjelennek. Független Magyarország (1909), Renaissance (1910), Népszava Arccal Moszkva felé c. cikkel tiltakozik a sztálini önkény, a Szovjetunióban zajló koncepciós perek ellen (1937), Egyetértés, Újság, Vasárnapi Újság, a Nyugat / főszerkesztője, Osvát Ernő közlésre fogadja el a" Missió királyságát "(1912), valamint a "Fehér éjszakák" c. színpadi jelenete (1913), "Csavargók, alkotók" c. tanulmány (1935).
   
   A háború kitörésekor az európai szociáldemokrata pártok háborúpárti politikáját bíráló cikksorozatot ír az Új Nemzedék c. napilap számára( 1914). Munkatársa a Kelet-Népének (1940) elbeszéléssel, könyv- és képzőművészeti kritikákkal, vitacikkekkel szerepel Móricz Zsigmond folyóiratában, publikál a Magyar Nemzetben is. Cikkeit ellenérzéssel fogadják, írásai vitát robbantanak ki (1940, 1941),1943-tól publikál az Új Időkben (Herceg Ferenc folyóirata). A háború után (1945) ő szerkeszti az újra induló lapot.
   
   Tagja az Újságíró Szövetség és a Magyar Írószövetség vezetőségének. A szociáldemokrata párt Kortárs c. kulturális folyóirat főszerkesztője (1947)."Jó néhány évig dolgoztam tűzzel és vassal, aztán egy könyv került a kezembe, s egyszerre úgy éreztem, hogy én is tudnék könyveket írni. Sőt úgy éreztem, hogy valójában a könyvek írása az az igazán nekem való feladat, ami némi boldogsággal töltené be nyugtalan életemet. Elkezdtem írni sok szeretettel és odaadással..." Kassák L. Anyám címére. 1937. 45-49.l.
   "Kassák nemcsak egy új folyóiratot vagy egy mozgalmat képvisel, hanem - kis túlzással azt lehetne mondani - egy egész új magatartásformát, új etikai normákat . Mindenekelőtt pedig egy új, nem polgári kultúrát.. Ennek csak része az ő költészete vagy regényírói tevékenysége, szerkesztői, kiadói munkássága és- néhány évvel később - képzőművészeti tevékenysége." (Passuth Krisztina)
   
   További megjelent művei:
   Misilló királysága első regény( 1912), Isten báránykái (három egyfelvonásos 1914), Expresszionista költeményei leghíresebbjeit Eposz Wagner maszkjában c. első verseskötetébe gyűjti össze /(1915)Monumentális eposzai : Máglyák énekelnek (1920); A ló meghal a madarak kirepülnek (1922); Verseskötetei: Világanyám (1920); Új versek ( 1923); Tisztaság könyve (1926 ). Regényei: Napok, a mi napjaink ( 1928); Angyalföld ( 1929 ); Marika, énekelj! ( 1929); Megnőttek és elindultak (1931); Munkanélküliek ( 1932); A telep ( 1933), Az utak ismeretlenek ( 1934), Akik eltévedtek ( 1936), Anyám címére( levélregény, 1937).Prózai főműve: Egy ember élete ( önéletrajzi regény, 1928- 1933 ).Új művészek könyve antológia, 1922Ő a magyar költészetben a harmadik, akit a francia költők Hommage (életmű, francia nyelven) összeállitással tisztelték meg.A II. világháború után 1919- től művei nem jelenhettek meg, a hivatalos kultúrpolitikai elképzelésnek munkái nem voltak elfogadhatóak. 1953-ban a pártból is kizárják ( a magyar munkásság proletár költőjét). 1956- tól térhet vissza az irodalmi életbe.Szénaboglya (napló, 1955-56), Boldogtalan testvérek (válogatott elbeszélések, 1957), Mélyáram (összegyűjtött elbeszélések, 1960), Utolsó verseskötetei (bölcselet és líra): A tölgyfa levelei (1964), Mesterek köszöntése (1965), Üljük körül az asztalt ( 1968), Az izmusok története- nagy összefoglaló ( 1972).A Nemzeti Színházban 1948- ban bemutatják És átlépték a küszöböt c. színművét. Az Angyalföld c. regényéből Hubay Miklós forgatókönyve alapján Révész György játékfilmet készít (1962).
   
   A Má-ban vezérként kimagasló Kassák költeményei nyomán újfajta versbeszéd jelent meg a magyar irodalmi palettán, mely, természetesen, eladdig ismeretlen, rongyosabb, aranyozott sujtások nélküli formába öltözve a világban végbemenő modern költészeti áramok ritmusában, velük egyidejűleg nyers magyar szabadversként lépett elő, kikezdve és megmarva a" kötött formák szinte korlátlan kedveltségét" (Gyergyai). Mint festő, a konstruktivista iskola jelentős, nemzetközi hírű képviselőjévé válik. Első kiállítása 1921-ben Bécsben nyílik. Konstruktív, önmaga által képarchitektúrának nevezett képeit keletkezésük idején, 1921-ben így jellemezte a korszak egyik művészeti kritikusa, Kállai Ernő: "Kassák képarchitektúrájában a kollektív civilizáció emberisége nyilvánul meg szigorú hatalommal. Fékevesztett egyéni indulatok mai káosza fölött egyszerű, tiszta tér- és formaviszonylatok tartják magasan a jövőt. Ennek a hitnek és akaratnak a fatalizmusa fölöslegessé tesz minden kérdést, mely a tárgyi szemlélet hiányának okát kutatná. A tárgytalanság itt nem a világ elől való futást, nem romantikát jelent; még kevésbé testentúlvalóságot, hanem egy kérlelhetetlen forradalmi akarat új törvény- és életszabását."
   
   1927-ben műveivel szerepel a Mannheimi Kunsthalleben rendezett nemzetközi reklámművészeti kiállításon. Tárlatot rendez a budapesti Mentor Galériában (1928). Az ő szellemi és gyakorlati vezetésével alakul meg a Munka- kör szociofotó-csoportja. Részt vesz a Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának első kiállításán a budapesti Iparművészeti Múzeumban ( 1930).A párizsi Charpentier Galériában az Új realitás c. tárlaton Picabia, Léger, Laurens, Iancu és Survage képeivel együtt az ő műveit is kiállítják. A háború utáni új kulturális közéletben feladatok és tisztségek sorát kapja.
   
   Tagja lesz a Magyar Művészeti Tanács irodalmi szakvezetőségének, társelnöke a magyar PEN Clubnak.Kiállításokat nyit meg, irodalmi és képzőművészeti előadásokat tart (1945).Fölveszik a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségébe: a művészeti írói szakosztály tagjai közé (1957).Ebben az esztendőben nyílik kiállítása a budapesti Csók István Galériában, Részt vesz a Tavaszi Tárlaton. Szerepel a Nemzeti Szalonban rendezett Konstruktív törekvések a 20. század magyar művászetáben c. kiállításon, a székesfehérvári István Király Múzeumban, az esztergomi Balassa Bálint Városi Könyvtárban.Victor Vasarely és Étienne Hajdú kezdeményezésére kiállítást rendez műveibőla párizsi Denise René Galériában(1960,1963,1965).A müncheni Kleim Galériában és a lengyelországi Elblag város kiállítótermében ( 1965).Továbbá: Köln, a Tobies et Silex Galériában és Torinóban, a Viotti Galériában( 1966).
   
   1967- ben nyolcvanadik születésnapja alkalmából állami kitüntetést kap. Kiállítást rendezhet a budapesti Fényes Adolf Teremben.
   1967. július 22- én, Budapesten hal meg.
   
   Kassák Lajos emlékének magyarországi őrzőjeként, életművének gondozójaként is működő intézmény -Budapesten, az 1976. november 26-a óta működő - a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléjáként létrehozott - Kassák Múzeum. Itt található az a gyűjtemény, mely kuriózumokban gazdag képzőművészeti alkotásokból, fotókból, levelekből, kéziratokból, könyvekből, folyóiratokból,egyéb nyomtatványokból és relikviákból áll.
   Kassák Lajos Emlékmúzeum
   Csaplár Ferenc: KASSÁK MÚZEUM
   

2005-07-22 19:57:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]