Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Az ötödik pecsét
[ Nemzeti Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 26. kedd    Mai névnap(ok): Paula, Vanda a - a - a
Bárka 2004/5 szám
"Hiszen éppen a versek tehetik indokolatlanná, némiképp érvénytelenné a személyes emlékeket középpontba állító narrációt. Idézhetjük ennek megerősítésére Kosztolányit: „Az életrajzomat már megírtam versekben. [...]" - Szilágyi Zsófia Kukorellyről


   
   Bárka 2004/5 szám
   
   T a r t a l o m
   
   Lászlóffy Aladár: Ness-poromba ejts egy könnyet (vers)
   Tőzsér Árpád: Faustus Prágában (Részlet egy drámai költeményből)
   Aczél Géza: rend (vers)
   Kiss László: Egykori ajándékok (elbeszélés)
   Kukorelly Endre: Samunarág (vers)
   Penckófer János: Saját szerepében...;Melyben az egyszer-hullt vér... (versek)
   Schein Gábor: Lázár! (részlet egy kisregényből)
   Simai Mihály: fájdalom/metamorfózis; szégyen; beavatás előtt; föltámadás (versek)
   Oláh András: másnap (vers)
   Magyari Barna: Ember-tribünről; Az értelem dekoltázsa; Kódex ajkunk (versek)
   Mogyorósi László: Entrée; Limerik (versek)
   Vörös István: A futószőnyeg (regényrészlet)
   Bogdán László: Bak hava; Az orosz vonat (versek)
   Tornai József: Illatosan, rózsaszínben; Ballada Tóth Irén kék szeméről; Cantata profana (versek)
   

   M ű h e l y
   Babosi László: "Modern vagyok és ősi" Tornai József és a bartóki modell
   Szilágyi Zsófia: "a felhőfej széjjelrepedt" Kasztrációs félelem és halálélmény Kukorelly Endre TündérVölgy című regényében
   „Kukorelly TündérVölgy című regénye egy speciális kérdést tett fel a recepció számára: azt a dilemmát exponálta, hogyan illeszkedhet az önéletrajzi regény egy döntően költőként számontartott, prózai szövegeiben is a versszerű szövegépítkezést megvalósító szerző életművébe. Hiszen éppen a versek tehetik indokolatlanná, némiképp érvénytelenné a személyes emlékeket középpontba állító narrációt. Idézhetjük ennek megerősítésére Kosztolányit: „Az életrajzomat már megírtam versekben. [...] A szegény kisgyermek panaszaiban megírtam összes emlékeimet. Más nem történt velem.”, vagy Parti Nagy Lajost: „az utóbbi években a nemzedékem egyre inkább megírja a gyerekkorát. Kukorelly nagyszerű regénye vagy Garaczi Lemúr-sorozata – irigylem is tőlük, a foglalatosságot is, az eredményt is. [...] lassan rájövök, hogy rólam, tehát rólam is, nemcsak a lírai hőseimről, a verseim többet tudnak, mint egy léleknapló vagy önrekonstrukció.” Az önéletrajz megközelítésének elméleti keretein gondolkodva Paul de Man veti föl a kérdést: „Lehet-e önéletrajzot írni versben? Még az önéletírás legújabb teoretikusai körében is akadnak olyanok, akik határozottan tagadják ennek lehetőségét, ám anélkül, hogy válaszukat megindokolnák.” Bár természetesen egy versben megírt önéletrajz nem azonosítható az önéletrajzként felfogható költői életművel, Kukorelly esetében mégis releváns kérdés a versekben már korábban „megírt” önéletrajz és a mostani, költői műként is felfogható önéletrajzi regény viszonya.” tovább
   
   Füzi László: A "kultúra jelzője" és a "fonnyadt értelmiségiek"
   
   ***
   Novotny Tihamér: Krizbai Sándor művészetéről
   I. Preparált csontok, Trepanált koponyák, Alvó pásztorok
   II. Újra szervült Tudáscsomagok - álomarcokra terhelt maradandó küldeménynek
   Cs. Tóth János: Megtervezett egyensúly
   Robert Hammerstiel kiállítása a békéscsabai Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria kiállítótermében
   Szilágyi András: Az átrendezett észlelés mintázata Bukta Imre vizuális szellemterében
   

   F i g y e l ő
   Beke Zsolt: A milétoszi komisz
   Tőzsér Árpád: A milétoszi kumisz
   Németh Zoltán: Nyelvjátékok a modern és posztmodern közti határsávban
   Tőzsér Árpád: Tanulmányok költőportrékhoz
   Németh Zoltán: A korszerűtlen líra Jónás Tamás: Ő
   „Tamás vagyok. Jónás vagyok. Cigány vagyok... Provokatív vagyok, kerek arcú, szenvedélyes vagyok, fekete hajú vagyok, idegösszeomlásra, önzésre, elkeseredésre hajlamos vagyok. Őszinte vagyok, bántóan, mint a vakítóan ragyogó nap...” – ezekkel a sorokkal indítja Ő című verseskötetét Jónás Tamás. Az idézőjelben szereplő mondatok nem a kötet valamelyik szövegének kiragadott részletei, hanem a szerző előszavaként funkcionálnak. Azt az aurát kívánják megteremteni, amely elindítja az olvasást, s amelyben létrejönnek a szövegek jelentései.
   Már az előszó is sejteti, alapvetően egy vallomásos, patetikus nyelven megszólaló líra jelenti be önmagát az Ő első szövegeként, olyan költészet, amely nem akar és talán nem is tud másról beszámolni, mint a nagybetűs „Én”-ről. A patetikus hang azonban ebben az esetben a hipertóniásra duzzasztott lírai én felől azonosítható be. Vajon milyen pozícióból jelenthető ki az, hogy : „Őszinte vagyok, bántóan, mint a vakítóan ragyogó nap...”? Ha a szöveg saját intenciója ellenére válik önmaga paródiájává, ráadásul érvényességét az egész kötetre kívánja kiterjeszteni, úgy elgondolkodtató, milyen cél érdekében teszi közzé kijelentéseit.”
tovább
   
   Ekler Andrea: "Útjelzők" Nagy Gábor: Átok, balzsam, Az olvasás tétje
   Tarján Tamás: Vagy ki tudja
   Kiss László: Szindbád nem haza megy
   Harci Andor: Feltétlenül embertelen
   Podmaniczky Szilárd: Feltétlen emberek
   
   E számunkat Krizbai Sándor műveivel illusztráltuk, a borító 2. oldalán a B. J. központ(2003, számítógépes grafika, print; 500×500 mm), a borító 3. oldalán Édenkert szatelit /Almák VI. (2001, számítógépes grafika, print; A/3), a borító 4. oldalán Édenkert szatelit / Almák II. (2001, számítógépes grafika, print; A/3) alkotások láthatók
   2004/5 szám PDF formátumban
   
   

    Kapcsolódó:
    Megjelent a BÁRKA 6. száma
    Azt álmodtam, hogy egy szelídszemű, zöld-fekete mintás, kiflinyi vastag kígyó férkőzött be a torkomba. Szája kicsüngött, állkapcsát nyitogatta. De nem mérgesfajta. Erről tudat alatt és álom előtt gondoskodtam. Arasznyira csüngött ki, erőfeszítés nélkül láthattam, mint hullámzik-ring hol orromtól jobbra-balra indázva hipnotizál, hol előszeretettel lefelé kandarodik - de azért nem annyira, hogy kancsallá tenne az erőlködéstől. Gergely Edit: Két gyümölcskert (részlet)
    Kiss László: Bárka-szemle
    Szilágyi Zsófia kritikájának legizgalmasabb része azonban a motívum-, illetve szimbólumelemzés (méz, mák, méh, galamb), amely sajnos – a terjedelmi korlátok miatt – szükségképp torzóban marad, viszont felhívja a figyelmet a mű rétegzettségére, több irányú megközelíthetőségére.
    Fekete blues a fedélzeten - Bárka a Ludwigban
    Megtudtuk, hogy a Bárka tíz éve alapult Békéscsabán, 1997-ig alkalmanként, azóta kéthavonta jelenik meg, szerkesztésébe elsősorban a „pletykás” Grecsó Krisztián, kiadásába a Békés Megyei Könyvtár segít be. Kimondottan büszkék széles látókörükre, „kánontörő” sokszínűségükre, a fiatal és a határon túli irodalom felkarolására és a „regionális kérdésekben, lokális ügyekben” való gyakori megmártózásukra. Másra momentán nem.
    HÚS ÉS HAL (Bárka-szemle, 2003/1)
    Egy folyóiratban megjelenő versek és novellák szinte mindig ócskák, kevés kivétellel, de a Bárka valódi sztárokkal villog. Itt vannak pl. a Varró Dániel vagy a Vámos Miklós által rendelkezésre bocsátott szövegek: ezek készülő könyvek részletei, és mindkét szerző van annyira népszerű, hogy nemcsak a hivatásszerűen irodalomban kéjelgők kukkantanának be szívesen alkotói műhelyükbe.
    Kettőt egy csapásra (HELYSZÍNI PÁLYÁZAT)
    Másnap a konferencia – a felvidéki magyar irodalom színe-java van itten összeverődve, kiskanálcsörgés, elégedett moraj, általános jókedv, pedig még nem esik a hó: a lista Grendel Lajostól Tőzsér Árpádig ível, de felvonul a fiatal literatúra megannyi kiválósága is, Németh Zoltántól kezdve Benyovszky Krisztiánon át H. Nagy Péterig. És így tovább.
    Íróparádé a Gyulai Várszínházban
    A napot – kimondva-kimondatlanul megidézve Leacock szellemét – Podmaniczky Szilárd zárja, leírhatatlan sikerrel: hogyan lehet fenékkel behelyezni az üveget a visszaváltópult kalickájába. (Nehezen.) Zajos siker.
    A fináléban – mindenki a színpadon – túlzás nélkül ritkán hallható vastaps. Hosszú percek rivaldafényben, tizenkét íróember van talpon a vidéken (kettő reggel hatig), küzdelem a reflektorokkal. Ez a közönség – dacára a mintegy háromórás (!) programnak – egy pillanatig nem unatkozot
    A Bárka a Nemzetiben
    November 7-8-9-én Békés megye szerepel a Nemzeti Színházban, és nem mellesleg a megye harcosan értékteremtő irodalmi folyóirata, a Bárka is bemutatkozik...
    GRECSÓ KRISZTIÁN: Szigligeti napló 2002
    Kiss László: Bárka, 2003/2
    SZEMLE - HAT PONTBAN
    Irodalmi humor fesztivál - BÁRKA
    A színpadon saját műveiket olvassák fel, illetve adják elő:
   Buda Ferenc, Cserna-Szabó András, Garaczi László, Grecsó Krisztián, Grendel Lajos, Hazai Attila, Hizsnyai Zoltán, Kiss László, Parti Nagy Lajos, Podmaniczky Szilárd, Varró Dániel
    BÁRKA 4. szám
    Megjelent a békéscsabai Bárka nyári száma: Elek főszerkesztő: nagyinterjú Buda Ferenccel (+ Buda-versek), dolgozatok Hitel-szerkesztők köteteiről (Nagy Gáspár, Csoóri) Szilágyi Zsófia Szirák PÉter Kertész-monográfiájáról, Podmaniczky és Balogh Tamás prózája, Tandori-vers (itt is).
   
   

2004-12-11 18:48:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]