Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Tartuffe
[ Nemzeti Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. október 23. péntek    Mai névnap(ok): Gyöngyi a - a - a
A 35. Filmszemle és az 1. Mozgóképtörvény után
Janisch Attila Másnap című filmje a fődíjas
Befejeződött - nemcsak a 35. Filmszemle, hanem a rendszerváltozás óta tartó huzavona is a filmes szakma és a pénzt adó állam között. "Az új mozgóképtörvénynek köszönhetően Magyarország újra olyan hely lesz, ahol érdemes filmet gyártani és odafigyelni a filmekre" - mondta Hiller István miniszter, hangsúlyozva: offenzívában van a kulturális tárca.

A filmes szakma képes volt összefogni saját szakmai érdekében, a megszületett törvény a kultúra más területén is érezteti hatását.
A példa vonzó, más szakmák képviselői is hasonlóra törekednek, a számos írószervezet is elfogadni látszik a kulturális tárca kezdeményezését, amely nem akar beleszólni a szakmai kérdésekbe, viszont az alkotáshoz igyekszik megteremteni a feltételeket.

A megszületett mozgóképtörvény valójában sokkal nagyobb fontosságú annál, mint amit a szakmai köznyelv egyszerűen csak „filmtörvény”-nek nevez.
Nem szabad megfeledkezni a televízióról! Ezen a ponton érződik igazán a törvény társadalmi hatása. A televíziók műsora Magyarországon – az ismert történelmi, gazdasági okok miatt – az elsőszámú kultúraközvetítő. Nem érdemes taglalni, hogy ez napjainkban milyen színvonalon valósul meg.

Janisch Attila: Másnap
 
Janisch Attila: Másnap
 
Janisch Attila: Másnap
 

A kultúrházak ellehetetlenülése következtében már színielőadások sem jutnak el az ország legnagyobb részébe. A színházakat is rendkívül nehéz helyzetbe hozó általános ár- és áfaemeléseknek a következménye: még kevesebb új előadás születhet, ennek vonzata a színészek egyre rosszabb anyagi helyzete. Ezen fog jelentősen változtatni a fellendülő filmgyártás.
Több filmhez több munkatárs, több színész, több zeneszerző és muzsikus, egyszóval több közreműködő szükségeltetik. Emellett felélednek már-már kivesző szakmák: díszletkészítő asztalos, jelmezkészítő szabó, parókát-bajuszt készítő fodrász stb. Bármilyen furcsán hangzik, a taxisok gondjai is enyhülnek, hiszen a produkciók bérelik a szolgáltatásukat.

Vörösmarty mozi - új előtér
 
Felújított büfé
 
Ebből lesz a második terem
 

Az a kulturális érték, ami remélhetőleg létrejön, olyan helyzetet teremthet, hogy reggelente a munkahelyeken az előző este látott kulturális esemény válik a közbeszéd tárgyává. A több film munkahelyeket is teremt, ami végül is járadékok formájában visszafizet a közös kasszába.

A kultúrházak mellett az országos mozihálózat is lepusztult, a különféle plázák megjelenésével a „kis-piszkos mozik” sorra bezártak. Méltatlan környezetben vetítették, ha egyáltalán vetítették elsősorban a magyar filmeket. A tarthatatlan helyzetet látva az NKÖM 2003-ban pályázatot írt ki az Art-mozi hálózat fejlesztésére. A pályázati pénzek felhasználásáról számolt be Hiller István a megújuló Vörösmarty moziban

Mélyen őrzött titkok
 

A pályázatnak az volt a célja, hogy nézőket vonzzon a magyar és európai, illetve egyéb „ART” besorolású filmek vetítéseire. A költségek 35%-át a pályázó önkormányzatoknak kellett kifizetniük, csak akkor kapták meg a beruházás 65%-át a minisztériumtól.

A program egyértelműen sikeres. Az 500 millió forintból 17 vidéki filmszínház összesen 379 millió 306 ezer forint, 12 budapesti mozi 120 millió 694 ezer forint támogatást kapott fejlesztésre. A pályázatok elbírálására a tárca az NKA Mozgóképszakmai Kollégiuma Forgalmazási Albizottságának tagjaiból álló bizottságát kérte fel.
A kormány az Art-mozi hálózat fejlesztésére 2004-ben is 500 millió forintot biztosított.

Dealer
 

A törvényről:

Az új mozgóképtörvénynek köszönhetően Magyarország újra olyan hely lesz, ahol érdemes filmet gyártani és ahol érdemes odafigyelni a filmekre. Az első filmtörvény tavaly decemberi elfogadásával hazánk alapvető reformokba kezdett a nemzeti filmipar területén, noha a magyar kormány már az elmúlt év elején elkötelezte magát a magyar filmszakma fejlesztése mellett, amikor kinyilvánította a mozgóképszektor állami támogatásának megkétszerezését egészen 2006-ig.
Az új szabályozás egyértelműen „koprodukció-barát". A magyar és más országok filmeseinek együttműködését egyrészt az ilyen produkciókra is kiterjedő adókedvezmények, másrészt az MMK által biztosított koprodukciós alap együttesen fogják ösztönözni, mivel a magyar filmipar fejlődésének egyik záloga a koprodukciós együttműködés.
A törvény meghatározza a filmszakma támogatásának jogi kereteit, a területen működő állami intézmények szervezeti felépítését; továbbá a filmgyártást támogató, illetve az abba befektető társaságok számára bevezet egy kivételesen kedvező adókedvezmény-rendszert. A rendszer bevezetésének célja az, hogy Magyarország Európa egyik legversenyképesebb filmes környezetévé válhasson.

Kontroll
 

A magyarországi filmforgatás és a magyar - külföldi koprodukciós filmgyártás promóciójára a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Filmunió angol nyelvű tájékoztatót adott ki, amelyet nemzetközi filmes fesztiválokon - Berlinben, Cannes-ban, Los Angelesben - fognak terjeszteni. Az angol nyelvű írásos tájékoztató mellett az említett fesztiválokon és filmvásárokon a törvény szakértői szakmai ill. sajtótájékoztatókat tartanak.
A törvény teljes szövege hozzáférhető a NKÖM, az MMK, a Magyar Filmunió és a TERASZ.HU honlapján.

 

A filmtörvény főbb rendelkezései

A filmtörvény származásuk szerint három kategóriába sorolja a filmalkotásokat: magyar film, magyar részvételű koprodukciós film és egyéb magyar részvételű film. Az első két kategóriába tartozó alkotások ugyanolyan állami források igénybevételére jogosultak, míg a harmadik kategóriába tartozó filmek az adókedvezményeken keresztül juthatnak bevételekhez. A kategorizálás egy - az európai koprodukciós egyezményen alapuló, illetve azt továbbfejlesztő - olyan pontrendszer alapján történik, amely nemzetiségük szerint értékeli a film elkészítésében résztvevőket.
Az állami támogatás fő elosztó szervezete a Magyar Mozgókép Közalapítvány, amelyet a magyar kormány és számos filmszakmai szervezet alapított. A rendelkezések szerint a Közalapítványnak ki kell dolgoznia saját támogatási szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell a törvényben megállapított mindhárom támogatástípus - normatív, szelektív és strukturális támogatás - elosztásának elveit és szabályait. A normatív támogatás egyfajta ún. referenciatámogatás, amely a nézőszám és az elnyert szakmai fesztiváldíjak alapján, illetve "ART" filmek terjesztése és Art-mozi működtetése esetén automatikusan jár.
A törvény által támogatható tevékenységek a filmgyártás, a filmterjesztés, a filmtervfejlesztés, a filmarchiválás, a mozgóképszakmai kutatás és képzés, mozgóképszakmai kiadványok készítése és megjelentetése, valamint az infrastrukturális fejlesztések. A Közalapítvány köteles a törvényben szereplő filmszakmai tevékenységek mindegyikét támogatni.

Rózsadomb
 

A törvény létrehozta a Nemzeti Filmirodát, amelynek feladata a támogatást igénylő szakmai szervezetek, a filmalkotások és a hazánkban terjesztésre kerülő filmek nyilvántartása. Ennek jelentősége egyrészről az, hogy kizárólag a Filmiroda által regisztrált személyek, illetve szervezetek részesülhetnek állami támogatásban, másrészről pedig annak nyilvántartása, hogy mely filmalkotások milyen mértékben részesültek támogatásban, hiszen az elszámolásnak a következő támogatás nyújtásánál kulcsfontosságú szerepe van.
A Filmiroda végzi továbbá az egyes filmalkotások besorolását a kiskorúak védelmének érdekében és a filmek kulturális értékei szerint; illetve határoz arról az újonnan elkészült produkciók esetében, hogy nemzeti vagy koprodukciós alkotásnak számítanak-e.
Az Iroda egyik legfontosabb igazgatási tevékenysége az adókedvezményre jogosító igazolás kiadása a támogató szervezetek és a befektetők részére. A filmtörvény által bevezetett adókedvezmények két modellen alapulnak, attól függően, hogy az arra jogosult támogatást oszt-e el, vagy vesz-e igénybe befektetéséhez. Ennek eredményeként hazánkban az eddigiekhez képest megközelítőleg 20%-kal lesz „olcsóbb" filmet készíteni. A törvény alkotói legfőképpen ettől várják a hazai és külföldi tőke beáramlását a filmiparba. A Filmiroda jogi közreműködése reményeink szerint segít a piac szereplőinek koprodukciós alkotások létrehozásában és gyakorlati tanácsokkal szolgálhat a miniszternek a jelentős mozgóképszakmai kérdésekben.

Szezon
 

A filmtörvény által bevezetett adókedvezmények rövid leírása

Az ún. „Bérmunka-modell" (megrendelésre készülő produkciók)
Ebben a konstrukcióban az adókedvezményt azok a magyar társaságok vehetik igénybe, amelyek valamely Magyarországon készített film gyártását támogatják. A magyar támogatók adómegtakarítási céllal az adott film magyarországi költségeinek 20%-át finanszírozhatják. Az adókedvezmény révén – adóalap-csökkentés és adólevonás formájában - a támogató 16%-os hasznot realizálhat. A támogató ebben a konstrukcióban nem producere a filmnek, és annak bevételeiből sem részesül. A támogatáshoz kötődő adókedvezmény három adóéven keresztül érvényesíthető.

A „Koprodukciós modell" (nem megrendelésre készülő produkciók)
Ebben a konstrukcióban az adókedvezményt azok a magyar társaságok vehetik igénybe, amelyek valamely Magyarországon készített film társ-előállítóinak (koproducereinek) minősülnek. Ebben az esetben is az adott film magyarországi költségeinek 20%-a gyűjthető össze, adómegtakarítási céllal befektető magyar társaságoktól. A rendszer ugyanakkor nem zárja ki a befektetők 20%-nál nagyobb mértékű hozzájárulását sem. Mint társ-producereknek e befektetőknek bizonyos jogokkal is rendelkezniük kell a filmmel kapcsolatban. A „Bérmunkamodellhez" hasonlóan a magyar befektetők az általuk befektetett összeg 100%-ával csökkenthetik adójukat, és 50%-ával adóalapjukat, amellyel legalább 8%-os hasznot realizálhatnak. A befektetéshez kötődő adókedvezmény három adóéven keresztül érvényesíthető.

Egyéb adókedvezmények
A jogszabályok alapján fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe a filmgyártási célú, 100 millió Ft-ot meghaladó befektetések után. A kedvezmény mértéke régiónként eltérő: Budapesten 35%, Pest megyében 40%, a Nyugat-Dunántúlon 45%, az ország többi részén 50% a befektetés összege után. Ezen kívül az adózó kedvezményes értékcsökkenési leírást vehet igénybe a filmgyártási célú építmények (10%), valamint gépek (50%) építése, illetve beszerzése után.

Mozgókép törvény

A 35. Filmszemle díjai

[ Kadelka László ] 2004-02-04 14:59:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]