Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Vadorzók
[ Új Színház ]
fotó Peti Péter
 
Dátum: 2021. január 26. kedd    Mai névnap(ok): Paula, Vanda a - a - a
Szabédi László - tizenharmadszor
Szabédi László: (1993-ig: Székely; sz. 1907-ben Sáromberkén, megh. 1959-ben Kolozsváron) költő, író, nyelvész. A két háború között tűnik föl, a negyvenes években vidéki tanár, majd a kolozsvári egyetemi könyvtár, majd a színház munkatársa. 1945-ben a Romániai Magyar Írók Szövetségének alelnöke, egyetemi tanár a Bolyai egyetemen. A Bolyai egyetem megszüntetésekor tiltakozott a jogsértés ellen, amit rendőri zaklatás követte. Lelki összeomlása következtében vonat elé vetette magát. Kevés, rendkívüli műgonddal megírt verse maradt hátra, illetve egy kisregénye és nyelvészeti tanulmányai.

   
   
   13. Szabédi Napok
   
   
   A Brassaiban kellemesen hűvös van. Különösen jól esett ez május kilencedikén, mikor már reggel tízkor elviselhetetlen volt a meleg. Én persze az ilyenekre figyelek, szandálban és rövidnadrágban jöttem el otthonról. Addig nem is tűnt ez hülyeségnek, csak amikor láttam, rajtam kívül csak a szobrokon nincs nyakkendő, kicsit szarul kezdtem érezni magam a bőrömben. Aztán ezen gyorsan túl, be a leghátsó padba és vártam, mi történik.
   
   A Szabédi Napokat idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Írószövetség, a Korunk Stúdió és az RMDSZ Művelődési és Egyházügyi Főosztálya szervezte. Tematikáját tekintve igen-igen nyakkendős: Az egyetemes magyar irodalom nyilvánossága. Hangzatos cím, ugyebár? A Brassai Líceum unitárius dísztermében a rendezvényt (amely egyébként a kolozsvári helyszínek után Szabédon folytatódott másnap) Szabó Árpád, az Unitárius Egyház püspöke nyitotta meg, a Hegyi beszédből és Máté evangéliumából idézve. Szerinte az irodalom a hegyre épült város. Beszélt még az irodalom szerepéről a mindennapi életben, majd gyorsan átadta a szót Kötő József EMKE-elnöknek, aki bemutatta Kántor Lajost, és elmondta, hogy a beszéde kapcsolódik a rendezvény témájához, azontúl, hogy bemutatja Szabédi életét, beszél a nyilvánosság és nyilvánvalóság kapcsolatról Szabédi életművének fényében. Kántor szépen kifejti, hogy Szabédit már életében rengeteg korlát vette körül, de ez teljesen természetes volt az első és második világháború között. Sokat vitatott személyiségről van szó, akinek az életműve akár a nyilvánosságért folyó harcként is definiálható. Az tette lehetővé számára, hogy egy ilyen életművet alkothasson, hogy a magyarságra mint nemzetként gondolt, gondolatait nem szabdalták fel a határok.
   
Cseke Péter Kötő József
   Korán kapcsolatba került az irodalommal, mikor 1928-ban hazaérkezik Strassbourgból, ahol egyetemi évet töltötte. Ekkor kezdi írni naplóját. Ebben a kusza, nagy gondolatokkal teli műben sokat foglakozik Erdély és a magyarság kapcsolatával. Akkor már megszokták irodalmi vezérként, és ez teszi számára lehetővé, hogy elindíthassa a Termés című folyóiratot, amelyben a korabeli erdélyi magyar irodalom jelentősebb személyiségei közölnek. Ugyanilyen nagy szerepe volt az általuk elkezdett vitáknak és a felvetett kérdéseknek. Beszédét Szabédi 1956 utáni helyzetének, gondolkozásának ismertetésével fejezte be.
   
   Cseke Péter Korunk-szerkesztő egy reprint könyvet mutatott be, amelynek eredetijét Szabédi és a köréje csoportosuló erdélyi írók adtak ki. A címe: Tizenegyek, mindegyik tanulmány írója jelentős személyiségnek számít. Céljuk egy maradandóbb életet próbáltak teremteni. A könyv intézményteremtő szándéka már akkor érezhető volt, a tizenegyek fontos szerepet töltöttek be nemcsak helyi szinten, hanem az egyetemes irodalomban is. Már csak ezért is olyan nagy felfedezése a Kriterionnak ez a kötet. Nagyon jó beszéd volt, talán csak az zavarta meg Csekét, amikor Kántor kiöntötte a borvizét. Akkor egy csöppet magakadt, mert a közönséget (rólam nem is beszélve), nagyon érdekelte, hogy mit csinálnak a nagy emberek olyankor, mikor mások zavarba jönnek. A válasz nagyon egyszerű: zavarba jönnek ők is.
   
   Kötő József, aki a házigazda szerepét tölti be, bejelenti Pomogáts Bélát, de – mint mondja – címeit ezúttal nem hajlandó felsorolni, már csak a szűkre szabott idő miatt sem. Pomogáts mondanivalójának az alapját az erdélyi és a magyar irodalom kapcsolata, annak eltérései, hasonlóságai és súrlódásai képezik. A kapcsolat állomásait három korszakra osztja fel, mindegyiknek megvan egy egymáshoz való jellegzetes hozzáállása, ami csak a kezdetekben hasonlít az előző korszakéra.
A rendezvény plakátja Elek Tibor, Szeles Klára
   Az első korszak kezdete 1926-ra tehető, amikor kezdenek megjelenni olyan művek amelyek komolyan foglakoznak az erdélyi magyar irodalommal. Ebben az időszakban találja meg igazán a helyét, alakul ki az erdélyi magyar irodalom. Teljesen természetes volt ennek az irodalomnak a jelenléte a magyar sajtóban, a kritika sokat és igen árnyaltan foglakozott vele.
   
   A második felvonásban ez a kapcsolat csak tovább erősödött, ekkor indult Sűtő András. Ekkora már egy igazi kapcsolat kezdett kialakulni, már adtak át anyaországi díjakat is erdélyi íróknak. 1948–1950 táján áll be egy olyan fordulat amely igazán káros mindenkinek. Ekkor kezdik el az irodalomból az olyan műveket kiirtani, amelyek nem a baloldali értékeket képviselik. Ekkor tűnik el a kisebbségi irodalom, hogy visszahúzódjon a maga csigaházába. Kialakul egy politikai koncepció, ami aztán átsugárzik az irodalomra is.
   
   1986 után megint visszanyeri régi szerepét a kisebbségi irodalom, megint teljes természetességgel vesz részt a sajtóban. Ennek talán a következménye, hogy erdélyi írók is lehetnek teljes jogú tagjai a Magyar Írószövetségnek. Teljesen megszűnik a trianoni tagoltság bélyege a magyar irodalom vonatkozásában.
   
   Füzi László mondandóját (Nyilvánosság és átláthatóság) mivel a szerző nem tudott eljönni, Kötő József olvassa fel. Természetesen hiba nélkül, azonban mivel a beszédben nemcsak vegytiszta elemzések vannak, személyes utalások is szerepelnek, hitelét veszti.
   
   Elek Tibor előadása az irodalmi siker és irodalmi érték viszonyát elemzi. Elsőnek elmondja azokat az általánosan elfogadott elvárásokat amelyeket észre kell venni a prózában és a lírában is. Elmondja, hogy eredetileg egy tudományos dolgozatra készült, de nem érdemes objektivitásra törekedni, ott ahol a címben szereplő fogalmak sem határolhatóak el egyértelműen. Az irodalmi siker mércéi lehetnének a szakmai elismerések, díjak, ha ezek mögött is nem politikai irányzatok, érdekek által befolyásolható emberek állnának. Úgy lehet csak közös nevezőre jutni, ha a sikerben definícióként szerepel az esztétikai érték és a közönségsiker(ami megint csak nem mérhető vonalzóval, mert más egy verseskötet és prózai mű esetében, nagyon függ a reklámtól).
   Utána, mivel Pécsi Györgyi nem tudott eljönni, Széles Klára hámozza meg még egyszer az irodalmi siker luftballont. Éppen a téma kényessége miatt az előző elöadó sem tudott semmi eredetit mondani, miután körbejárta amit érdemes volt. Ő is csak azzal tudta folytatni hogy példákat mondott arra, amikor egy mű valamelyik fogalom peremterűletére ér.
   
   A délelőtti program végét Szabédinak a Házsongárdi temetőben lévő sírjának megkoszorúzása jelentette. Itt Pomogáts és Kántor méltatta Szabédi életművét és európai léptékű gondolatait.
   *
   Erdélyi és csángó költészet: Szabédi László

   Szabédi László
   
   A SZABÉDI HEGY ALATT
   
   Bota Sándor meghala,
   pedig fiatal vala;
   felesége búvába
   ríttin-rivu utána.
   
   Azt a falu tudhatja,
   akárki megmondhatja,
   úgy éltek, mint két galamb,
   turbékoló két galamb.
   
   "Mikor a nap leszállott,
   galambom is elszállott;
   az a nap még visszajő,
   de galambom már nem jő."
   
   Sír az asszony: galambom,
   sír a nép: szegény asszony;
   csitítják, vigasztalják,
   maguk sírva hallgatják.
   
   "Házunkban a pad alatt
   vadrózsahajtás fakadt;
   öntözgettük, kíméltük,
   örömünkre neveltük.
   
   Örömünkre hagytuk meg,
   de csak bánatomra lett;
   csak magamban öntözöm,
   s csak könnyekkel öntözöm.”
   
   A szabédi temető
   kicsi hegyen nagy lejtő,
   de olyan szép temető
   a világon nincs kettő.
   
   Bota Sándort most viszik,
   oda el is temetik.
   Páros csillag elszakadt,
   páros ág is elhasadt.
   
   Mikor a sírt felrakták,
   Bota Sándort ott hagyták.
   Felesége nem hagyta,
   ilyen szókkal siratta:
   
   „A szabédi hegy alatt
   szántottam egy darabat,
   bévetettem lenmaggal,
   Sándor nevű urammal.”
   
   (1930)
   


Kántor Lajos, Cseke Péter
A sír Pomogáts koszorúz

[ Ad Bot ] 2003-05-12 09:19:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]