Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Vadorzók
[ Új Színház ]
fotó Peti Péter
 
Dátum: 2021. január 22. péntek    Mai névnap(ok): Artúr, Vince a - a - a
Új Forrás - 2003. 4.
Tóth Krisztina-interjú, Rakovszky Zsuzsa kötetéről, Vass Tibor kötetéről, Vörös István, Fekete J. JÓzsef etc.    
   
   ÚJ FORRÁS
   

új forrás
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirata
Harmincötödik Évfolyam
2003. 4. Szám (Április)
   
   
TARTALOM
   

   

   
RÁBA GYÖRGY A változás dicsérete; „A három kívánság” (versek)

   
TÓTH KRISZTINA Ikrek helycseréje (vers)

   

   Mint ikrek helycseréje a gondosan
   szerkesztett filmben, ahol éjszaka
   ketten ölelnek mást, külön-külön,
   és a sötétben elég egy pillanat, hogy új
   értelmet kapjon minden: az asztalon
   talált papíron így olvastam én is
   megvakulásnak a megalkuvást –
   
   Hetekkel később a sötét szobában
   telefonáltam ( a szereplők akkorra már
   saját párjuk mellett aludtak újra) és
   szidtam neked a filmet, hogy ne kelljen
   másról beszélni. Én élveztem, felelted,
   de így hangzott: én elvesztem, akárha
   az egyik iker suttogná virradatkor.
   

   

   
BALOGH TAMÁS Esti Kornél: A kalauz (próza)
   

   
VÖRÖS ISTVÁN A Vörös István gép rombolása (versciklus)
   

   
VASS TIBOR Testkultúra (versciklus)
   

   
SZATHMÁRI ISTVÁN A háború (próza)
   

   
FILIP TAMÁS Igen; Follain után, szabadon; A színek ura (versek)
   

   
KULCSÁR KATA A tükör; Boldogság (versek)
   

   
KÁRPÁTI TÜNDE Molnár Ferenc drámáinak magyarországi fogadtatástörténetéből (1902-2002) (tanulmány)

   

   

   
   
VALLASEK JÚLIA A testetlen fekete kígyó (Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka)

   

   
„Írtam ezeket én, Ursula Binder, született Ursula Lehmann, vénségemnek és nyomorúságomnak napjaiban, az Úrnak 1666-ik esztendejében, igaz lelkiösmeretem szerint, elmúlt életemnek, kiváltképp gyermek- és ifjúkoromnak dolgairól.”
    Az emlékiratirodalomból ismerős klasszikus formulával indul Rakovszky Zsuzsa regénye, A kígyó árnyéka. Egy nő meséli el tehát életét (részletesebben annak első harminc évét), amely különös titkokkal, szenvedélyekkel, álmokkal és babonákkal terhes. Már a kezdősorok olvasásakor nyilvánvaló, hogy Rakovszky első regénye legalább három elbeszélői hagyományba sorolható: az elmondott események idejét követve történelmi regény, ha a beszélő hangra és az élettörténetre figyelünk, az emlékiratirodalom területén találjuk magunkat, az pedig, hogy éppen egy nő beszél (sokszor sajátos, csak nőként megélhető élményekről), összekapcsolja a regényt azzal a szöveghagyománnyal, amelyben Árva Bethlen Kata, Kaffka Margit vagy Virginia Woolf elbeszélői vallanak saját életükről.
   Az elmúlt évtized magyar prózájának kiemelkedő műfaja a történelmi regény: Háy, Darvasi, Esterházy, Márton László, Szilágyi István és Láng Zsolt mellett A kígyó árnyékában most Rakovszky is „rákérdez” a Márton László szerint túlontúl kézenfekvőnek tűnő hagyományra, szétbontja és újrateremti azt.* Az a történelem azonban, amely A kígyó árnyékában formálódik, némileg eltér a fent említett regényekétől, és nemcsak abban, hogy Rakovszkynál jelenik meg hangsúlyosan a 17. századi városok falakkal körbezárt világa, ahol az együttélésnek sajátos szabályai vannak, ahol a tehetősebb polgárok Tanácsa különböző külső hatalmak közt egyensúlyozva védi a város érdekeit, ugyanakkor a magánélet szintjéig irányítja a városlakók életét. A kígyó árnyékában a történelem viharai becsapnak ugyan a város falai közé (pl. Bocskai hadainak lőcsei dúlása vagy az ödenburgi ostrom), zajlik a pápisták és lutheránusok harca, hol a Habsburgok, hol pedig a török hadak fenyegetéséről esik szó, a történelem végső soron mégis háttérben marad, a különböző történelmi események nem irányítják az emlékezést, csupán támpontul szolgálnak Orsolya számára tulajdon életének elbeszélésében. (A költőnő fotóját V. Nagy Tibor készítette
   

   
TÓTH ÁKOS A megtalált elégia (Vörös István: A Vécsey utcai évkönyvből)
   
   

   
   FEKETE J. JÓZSEF Táborírás (Vass Tibor: Előzuhany kötelező)
   
   
Vass Tibor számára a költészet teljesen személyes ügy, mostani kötetében kissé familiáris jellegű, de mégis önközpontú cselekvés, amely nem titkoltan a kielégülést szolgálja önkörének vonzásában. Mondanám, versteremtő libidóját legyezgeti vele, ha ekkora képzavart össze lehetne hordani csak azért, mert ebben a pillanatban éppen e fogalmakkal fejezhetem ki legplasztikusabban azt, amit kötete kapcsán érzek. Ám – kérdezem is azonnal –, ha a költőnek lehetett akkora bátorsága, hogy a neki tetsző parancsformulát – Előzuhany kötelező –, (így, felkiáltójel nélkül) címbe foglalja, sejtésem szerint nem valami mély tanulság kedvéért, hanem csupán azért, mert verseskötet címeként meglepő, hangulatos, van valami csalogató holdudvara, egyszerűen jól hangzik, tetszett a költőnek a berekfűrdői medencék mellett látható tábla, akkor a kritika miért ne élhetne a neki tetsző kép- zavar hangulatkeltő és gondolkodásra serkentő erejével? Persze, azért hamis a dolog. Vass Tibor számára a művészet mégsem önmagáért való kéj, hanem cselekvés, aktivizmus.

   
   
SIMONFFY SZILVIA 3. Regionális Kisplasztikai Tárlat – Zalaegerszeg
   

   
LACKFI JÁNOS Címzett ismeretlen (Beszélgetés Tóth Krisztina költővel)

   
   

   Tóth Krisztina 1967-ben született, és már 1988-ban megjelent első kötetével, az Őszi kabátlobogással felhívta magára a figyelmet. Munkássága azóta is a közönség és a szakma érdeklődésének középpontjában áll, újabb verseskönyveit (A beszélgetés fonala, 1994, Az árnyékember, 1997, Porhó, 2001) igen jelentős kritikai visszhang fogadta. Egyebek közt Soros-ösztöndíjas (1992), Graves-díjas (1996), Déry-díjas (1996) és József Attila-díjas, műveit számos antológia közölte. Gyakori és sikeres médiaszereplése ellenére igazán lényegi kérdéseket bővebben körüljáró mélyinterjú most készült vele először.
   
   – Hogyan kerültél képzős létedre a Sárvári Diákíró Pályázat Mezey Katalin vezette irodalmi körébe?
    – Teljesen véletlenül. Láttam az utcán egy plakátot, miszerint a Jókai Klubban diákköltők fognak felolvasni. Nagyon izgatott a dolog, hiszen ezek szerint vannak versíró fiatalok, kíváncsi lettem rájuk. A város másik végéből nagy nehezen odataláltam a Normafához. Vörös Pista szaladgált fel-alá a teremben fontoskodva, fején hatalmas kalappal. Nagyon artisztikusan nézett ki, és mindent megtett, hogy látni lehessen rajta a költőséget. Ott volt Kemény is, akiről azt gondoltam, komplett elmebeteg, mert kijött a színre, leült vagy inkább lefeküdt egy kanapéra, és alig hallhatóan elmotyogott egy teljesen érthetetlen szöveget valami lábnyomokról. Kun Árpival is ott találkoztam először. Az est után odamentem ehhez a három ellenszenves alakhoz, ők pedig Mezey Katihoz tereltek. Kati mondta, hogy minden csütörtökön összejárnak az Almássy-téren, jöjjek én is. Kérdezte, írok-e verseket, én persze tiltakoztam, hogy á, nem, dehogyis. Aztán elmentem a Körbe, egy ideig még lapítottam, nem mertem színt vallani. Első verseimet kézírással vittem megmutatni, a narancssárga Erika írógépemet csak később, a tizenhatodik születésnapomra kaptam. A Kör lett aztán az a közeg, amelyben valójában felnövekedtem, ott ért minden közösségi élmény. Kati nagyon jól irányítgatott, nem terrorizált, nem idomított egyformára, megpróbálta kiválogatni azokat a szálakat kinélkinél, ami a saját legjobb útja lehet. A csütörtök volt akkoriban az egyetlen dolog a héten, amit vártam.
   
    – A köztudatban ti nagyjából egy nemzedéknek számítotok. Mennyire véletlenszerű vagy önkényes ez a címke?
    – Minél fiatalabb az ember, annál nagyobbak a különbségek. Tizenéves korban három-négy év óriási, nemzedéknyi szakadéknak tűnik. Egy elsős gimnazista szemével nézve egy végzős egészen másképp él, mást engednek meg neki a szülei… Később lefaragódnak ezek a differenciák, egy harminc- és egy negyven- évest nem sok minden választ már el egymástól, míg egy húsz- éves szinte külön bolygónak látja a harmincasokat.
    A nálam hat évvel korábban született Kemény Pistáról akkoriban eszembe sem jutott volna, hogy egyívású velem, de most már nagyjából azonos nemzedékbe sorolom kettőnket. A gene- ráció fogalma semmi többet nem jelent, mint hogy hasonló tapasztalatok értek, gyerekkorunk élményei, díszletei azonosak. A Cicavízió, a Tévétorna, Mazsola és társai bejönnek mindannyiunknak, de ezek jobbára felszíni elemek. A Kör addig működött, amíg talajtalanul lebegtünk, és csak egymástól kérhettünk tanácsot. Amikor már mindenki megtalálta saját irodalmi vonzódásait és társaságát, ez az akolmeleg rögtön feleslegessé vált. A pályák is szerteágaztak – és én a magam részéről, azt hiszem, nem úgy nyúlok a vershez, mint kortársaim, hanem mint a nálam húsz évvel idősebbek.
   

   
KELÉNYI BÉLA A. N. hagyatékából (vers)
   
   RÉV TAMÁS Utazások; Táncolsz (versek)
   
   FISCHER MÁRIA Komáromban egy szobor; Majdnem alagút (versek)

   
   

2003-05-11 12:19:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]