Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Liliom
[ Bárka Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 17. vasárnap    Mai névnap(ok): Antal, Antónia a - a - a
Gergely Edit
2
Gergely Edit (1974):
Középiskoláit a gyergyói Salamon Ernő Líceumban végzi, matematika-fizika-, majd (‘89 után) filológia osztályban. A líceum Stafilokópé nevű diákújságának elindítója és főszerkesztője. Résztvesz a DUE (Diákújságírók Egyesülete) ‘92-es újságíró – és rádiósképző táborában, Lakiteleken. Az 1992-es magyar tantárgyversenyen országos második helyezést ér el (& Helikon-díj & Látó-különdíj). 1992-1997 között a kolozsvári BBTE bölcsészkarának magyar-finn szakos hallgatója (speciális kurzus: újságírás) -- mai napig nem államvizsgázott.

1995-ben a Collegium Transsylvanicum Alapítvány által meghirdetett, amerikai adományozó által felajánlott irodalmi ösztöndíj nyertese. 1995-96-ban havonta két műsort szerkeszt a Kolozsvári Rádióban (Tótágas, SzínFórum). A Romániai Magyar Szó 1994-es tehetségkutató pályázatára versekkel teszt-szerűen Gergely Manó néven jelentkezik (Előszoba, Pro-Print, 1995). Mielőtt újratöltenél című írásáért oklevelet kap a Látó prózapályázatán (1996). Résztvesz Parti Nagy Lajos költőszemináriumán (Tata, 1995), román női lírát és prózát fordít (in. Serény Múmia, (ahol 1996-ban Domokos Johannával közösen női számot szerkeszt). Szerepel a Fagyöngy ‘95, ‘96-os kiadásában (Gergely Zsuzsával és Rostás Istvánnal közösen -- az Ablak Kk., a Heltai Alapítvány és a Kolozsvári Rádió rendezvényeként -- szervez ez utóbbi megjelenésekor vita2lálkozót, Irodalmi Kánkán címmel [l. In Látó, 1997./10-es szám]) 1998-ban arról értesült, hogy tagja lett a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ, Bp.). Jelenleg Gyergyószentmiklóson él.

   http://www.topnet.ro/lelekdoki/
   http://www.maganterulet.tk/
   Oek Land by Night
   Hétközbeni duhaj


   CV - 2.
   
   97-ben úgymond "kicsit parkolni" tértem haza szülővárosomba, Gyergyószentmiklósra. Van ki dekkolásnak mondaná, de ez túlontúl őszintén hangzik: maradok parkolni (hátha nem mígavilág). Előtte Kolozsváron voltam 5 évig. Mozgásszínház-diákszínjátsztam, kincstári-rádiózgattam, írogattam (ez jó befektetésnek tűnt:a Helikonnál többéves cikkdíjamat kamatoztatom), naés folyton csak lógtam az egyetemes finn órákról. Ma itthon unicum vagyok, mert egy székely kocsmákban dalolhatnám az ős-magyar-rokon himnuszt, az oj mámme szuomi szününmá - kezdetűt - de mifelénk kizárólag az itteni (és a magyar) mi népszerű. Úgyhogy potyára is lett volna leállamvizsgázni belőle. Szüléim nem kiköpött székelyek, egyikük a román-magyar, másikuk magyar-osztrák határ mellett született, sőt, Linz-ben járt iskolába, a világháború alatt, mutatja nem egy családi fotó, nagyapám dunai hajós, nagyanyám festő, én meg néha szószátyár. Minden újságolható szavamat mégis, mint az erdélyi magyar közéleti napilap (Krónika) egyik echte székelyföldi tudósítójáét fizetik.
   Éjszakánként a Magánterület c. oldalamon vagyok européer webmaca (pedig volt egy jobb címötletem is...) De ottani törzsközönségem most majd szépen átpártol ide, s végre Magányterületre keresztelhetem.
       

   Egyszemélyesdi
   

   

   
   
forróságokkal kecsegtetvén
   sután rámtört a szerencse
   botor testét kínálva fel(ém)
   (de eltrafáltuk én s a beste
   
   gõg, gerinc s mit nõiesség
   riadt reflexe kitakart)
   
tartott az egész verstettekig
   mit a szó megbírt, míg a nyelv mart
   
   
   *
   vesztes taktikája a lázadás
   
- rója e kései számadás
   mint kapkodó utolsószóként
   felszisszent hátbatámadás -
   
   a kéj nem jelölhet ki utat
   
hát marad a sors s a leendõ
   Találkozásba fagyott hiány
    a talán-majd-holnapig éltetõ
   
   
   
   
ebül vesz(t) mind ki félve játszott
   
adudat õrizd féltsd vigyázd
   nem érdemlem e képzelt(?) kínt ach
   (angyalok nyalogassák bokád)
   

   talán ha tudnám ki a nyertes
   arcomba röhögne a remény
   s nem sántítna a balgaságtól
   e minket sajnáló költemény
   
   
   *
   
s ha már a hidakat felégeténk
   túlsó partra ki visz át feledést?
   (kirí a kínrím mert hiányzol.
   ne kívánj líraibb temetést)
   

   (Nagyböjti disznó ‘2001)

   
   Nagyítás
   
   
   Az én kedvesemnek kapor nő a lábán, hónaljában fekete moszat, mellkasán moha.
   Az én kedvesem naplót vezet ismerkedésünk minden egyes mozzanatáról, észrevételeit jelekké, színekké alakítja. Mozdulataimat grafit-vázlatban rántja össze aztán, arcélt utánzó portrévá. Rárója elszólásaim (nohát... “rávonatkozó pozitív visszajelzéseim”) rizikóját tompítóként bevetett szófordulataim legkedvencebbikét (de ez még nem jelent semmit).
   A jobb felső sarokban összegzi az önmagának szánt észrevételeket, tanácsokat: 1. türelem, 2. kitartás, 3. odafigyelés, 4. mohó vagyok. Az én kedvesem rólunk készült grafikonján kirajzolódik szerelmünk minden rebbenése, nyomon követhető minden lehelletnyi deviancia. Az én kedvesem, eme rólunk készült grafikonját minden egyes konzultálás után madraca alá visszarejti, de erről én nem tudok. Az én kedvesem rólunk készült grafikonja szakmai titok. Az én kedvesem dizájner.
   Én filológus vagyok de vérszomjas. Nyomon követem kedvesem minden mozdulatát, ahogy mozdulataimat lesi. Nézem a testét, fürkészem, hol csimpaszkodhatnék meg egy indítóötlet erejéig. Én filológus vagyok és bosszúálló. Elidőzök a sűrű fekete lábszőrzetnél, amit ő önajnározva kapor-nak becéz. (Starthelyzet.) Listázom szőrzete minősítéseit egyetlen összetett mondatban, majd odébbrugaszkodom a naplón át az indoklásig, azazhogy visszaérkezem: IDE. Én nem a szavakat alakítom rajzokká, én a mozdulatokra szavazok. Lecövekelek egy átlaghelyzet közömbösnek ítélt pillanatánál, valami ilyesfélénél, ami tán szemet szúrhatna úgy amúgy - de azért mégsem egy nagyítástéma. Ilyet választok. A kvázibanális pillanatot pillanat-elemekre fejtem szét. Elkülönítem őket egymástól. Gyakorítok ott, hol előtűnne valami zsenáns. Újra meg újra visszatérek, a kényesre torzított árnyalatokra összpontosítva kimerevítem az immár groteszkké duzzasztott gócot. Feszélyezek. A tényfeltárást teletűzdelem kicsinyességbe hajló ám plaszticitásig ingerlő tőmondatokkal. A banalitás léptékével mért kezdeti kontűröket szótirádákkal szétmaszatolom, olyannyira, hogy: kezdetben vala egy grimasz-gyanú, a végén meg: áldozatommá áll össze a kép, ki ott kókadoz teljes életnagyságában (mexégyenülten). Pellengérre állítása legtöbb 2-3 flekk terjedelemig szavatolt általam, ki filológus vagyok.
   És disznyó.
   
   
   Az én kedvesemnek kapor nő a lábán, hónaljában fekete moszat, mellkasán moha. Szeretkezés után nem kizárt, hogy torkomon akadjon valami kóróféle, de az én kedvesem riadt sértődöttséggel tiltakozik, ha a mellbimbója körüli élősövénynövény azonnali kiirtását szorgalmazom: maradjon, ahogy Isten adta (érvel az istenadta). Az én kedvesem titokban csóré erős kézzel nyomkodja a megveszekedett szőrtüszők gödrébe költött gennybolyhokat. Ha rajtakapom - összenevetünk, majd én veszem át a műszakot. Nem tudnék ellenállni, aztán meg se leállni: újabb és újabb ingerekre éhez a fölstímolt zsigeridegrendszer. Négyzetmilliméterenként kutatom át az arcán-nyakán-hátán terpeszkedő husibevonatot, ujjaim nyomán óhatatlanul vér serken olykor. Fölszisszenünk ha körmeim netán egymásra szaladnak. Derekára térdepelvén, hogy ne ficánkoljon, gombostűfejnyi krátereket pöttyözök a szőrtövisekkel diszkréten beültetett terepre. Öt perc se telik belé, gyomrom máris jókora émelygéssel kárpótol az erőfeszítésért.
   Az én kedvesem karosszériaborításából elôpattant piciny tojások kemények és szemérmetesek (nem preckelik szanaszét maguktól önnön tartalmukat holmi körömfeketényi presszing kedvéért). Az én kedvesem piciny zsírtojásait így hát minden nehézség nélkül fölsorakoztathatom, a csigolyák mentén szortírozva, előbb nagyságrend szerint átnagyolva valahogy akként, ahogy a guajiraók válogatják egy sikeresebb merülés után szerzeményeiket. A megtermettebnek, melynek bendőjében piciny fekete gyökér kövesedett most megkegyelmezek, de eddig még csak két rózsaszín, három fekete és hét csodálatosan szép fémesszürke gyöngyöt tettem félre egy üres gyufásdobozba, meg egy egészen fura, bab alakú gyöngyöt, akkora, mint nálunk egy fehér vagy tarka babszem. Ezen a különleges gyöngyön három szín rakódott egymásra, s aszerint, hogy milyen idő van, hol az egyik, hol amásik réteg tűnik elő: a fekete, az acélszínű vagy a rózsaszínben játszó ezüst. Ő lesz a tábornokom. A nála kevésbé pocakosabbakat hadsegédeknek nevezem ki. A közkatonák semmi érdemleges sajátosságot nem mutatnak, fénytelenek és üvegesek akár a serkék. Tapintásuk nem kavar fel különösebben, ha meg kipukkasztanám őket, garantáltan az is hidegen hagyna. (Kiverne a hideg veríték, aztán annyi.) Úgyhogy meg sem éri, hogy kinyírjam ôket. Fölöslegesen.
   
   Ha készen vagyok a hangyatojáshadsereg számbavételével
(bocsi, a számba azért nem veszem méltatlankodás 21.03.2001.), ötösével-hatosával, mérethű mércével kis kupacokba rokonítom őket (az igazgyöngyök osztályozási szempontrendszerének megfelelôen, of kórsz). Az ekként kupacolt ikra-kötegeket nyálazott ujjbegy segítségével tömbösítem olyasszerű mozdulatokkal, ahogyan a heroint igazgatnánk a tükörfelszínen.
   
   
Mértani testek kirakocsálása következik. A korong a legkevésbé engedelmeskedő, a téglatestet öt, a kockát alig négy mozdulatból kialakítom. Kedvencem a háromoldalú szabályos egyenes hasáb. Képes vagyok mellé(re)hasalni és fél orcával bőrhöztapadván órákig elpepecselni rajta, csúcsosítani, egyengetni, púposítgatni a piciny kapszulát.
   

   Kedvesem megbizsereg e cirógatás alatt. Fölsóhajt, masszázst követel. Ujjaim jóleső hűvösséggel siklanak izomról-izomra. Az én
kedvesem kitapinthatóan ernyed.
   Akárcsak szerelmünk.
   
   

   
   Mielőtt újratöltenél
   
   
   elképzelem, ahogy hirtelen betoppansz
   belemarkolsz a fenekembe (mintegy előlegezés-ként)
   aztán már tuszkolnál is be zegzugos élményeidbe
   könnyedén átcsókolod az előszobát (4m x 2m)
   de a szobaajtónál áporodottra kocsonyásodott várakozásaimba ütközünk
   hát újból az előszoba (2m x 4m)
   valahol féltávon (2m/2 x 4m/2) irányátváltott (ét)vágyad hihetetlen ereje
   pördültömben feszít falra majd fújtatva présel küszöbre
   fülemben a lihegés ahogy szaggatnád le rólam az önmegtartóztatás gönceit nehezen megy (megtorpansz) rágyújtasz egy lélegzetvételnyit
   a füstöt készakarva szembefújod (újabban nem dohányzom)
   na kifújtad magad úgyhogy folytatjuk is hisz’ kötelességednek érzed
   maradéktalanul belémgyúrni az utóbbi húsz nap (?hó-nap ?év) eseményeit
   miniatűrig aprólékoló precizitással mindazt ami veled történt
   hitelességük (re)konstruálásához plasztikus képeket
   arcokat hívsz elő bűvös erőterű hely/zet/eket
   (ahol s amelyekben te nélkülem s én nélküled)
   személyek és személyiségek és kontextusok és kerítők és sztorik & brilliáns poénok (of kórsz) őrült kavalkádja feszítve csomósodik ágyékban (már-már az elviselhetetlenségig) pécs-budapest-london-párizs
   panorámáit gyömöszölöd belém (még alig félmeredten)
   (s az sem zökkent ki ha) sietve kipattogtatod harsány emlékeidet
   (kuncogva koppannak agyvelőmön akár egy kopasz konyhaasztalon)
   (a konyha még mindég balra) de nem veszel észre semmit
   úgyis kilövöd az egész tárat
   pedig a képvadászi sörétek már ott sisteregnek valahol a
   tűrőképességem egyre mélyülő homlokráncában (2.5m x 7m)
   de nem ellenkezem egyelőre még kapkodva próbálok
   közössé lenni általuk veled vagy általad velük (egykutya)
   míg te kimódolt rendszerességgel akkurátus pontossággal helyezed belém
   (örök nyugalomra) a kihunyni készülő diákat míg csak a legeslegutolsó is a helyére nem kerül aztán meg (mint aki dolgát végezte) lefordulsz rólam
   hagyod hogy kitöltse az első ürítés nyomán támadt hiátusteret
   a viszonylagos megkönnyebbülés
   (pihensz) mielőtt újratöltenél (pihegünk)
   megvárjuk míg tekintetedet nem fedi már el megdicsőüléseid
   magad kovácsolta nimbusza
   egyszuszra kiontott beszámolód egyetlen állandó tündöklő hőséből
   egyszerű önmagammá alakulsz át és elképzeled
   ahogy hirtelen betoppansz
   
   
 
         (Nőszempontok a kultúrában.)
   
Piszkozat
    K-nak, végleg(esítve)*
   
   
ebben a versen minket írtam
   de neked akarok tetszeni
   
   nyitva hagyom az ajtót
   hogy telerakjam a zsebem éleleddel
   (miért ilyen kedves hozzám mások
   megpofoznak ha meglopom őket)
   
   a magam rendőre vagyok
   a menedzserem leszek
   

   derékszögben feszítjük a húrt
   egymásra merőlegesen
   (te 69 én alig másfél)
   é n i s t u d o k k e v é s l e n n i
   ..............................................
   
   tudod mit
   nyelvet nyújtok a logikának
   :inkább egyedül megyek
   (nem nekem jó ha elkísérnek)
   
   s hogy vidéken néha csodák történnek
   mi még rácáfolhatunk a statisztikákra
   f o g a d j o n ö r ö k b e k é r e m
   
(nekem rossz példa jutott)
   
   most befejezem dalomat
   csend legyen koncentrálnom kell
   néha csípőből megmozgathatsz
   gyere, kedves, az éxerelmére
   
   
   
   Az utolsó mél jogán
    Szatinak, a virtuáliába**
   
   
   
nem értem
   tisztelt barátom
   miért kísér ön
   engem itt e magányban
   
   a mítosz iránti
   tapintatlanság lenne
   feladnom elveimet
   
   
hát nem osztozom magamon
   
   szeretőm Média
   ellenségeimet és barátaimat
   udvartartásából válogatja
   
   
amúgy
   a nemi élet öregít
   :a papok fiúsak az aggszüzek
   ötvenéves korukig nem
   őszülnek

   
   
   
    *, ** Tisztességtelen dolog ez a hazardírozás a dedikációkkal. Az ember mexenved érte, hogy megírhasson egy verset (nem a megíráskor szenved, hanem előtte: sóvárog, bánkód’, vágyakoz’), aztán odadedikálja az alanynak, igét hirdetvén általa (a kedves Olvasó szemének láttára, mi több, az alany maga is meghatódhat önnön inspirativitásától). Odabiggyeszti a monogramot, meg hogy miért is (pl. „a hosszú hajnalokért”/~kávéért”, vagy „mert ő a múzs’ ”, stb.), meg netán (jobb helyeken) hogy hová meg hogyan. Aztán a szenvelgés ekként való felgyorsulásán megbékélve idejekorán átruházza az ügyet a következő alanyra, de ez már afféle megelő(lege)ző taktika. Ezennel a kiszemelt áldozat (most már nem ő, nem ő, NEM) ajándékként kapja (nem kell neki megdolgozni érte: örökli), mórikál vele, tetszeleg, csábít, huncutkodik - s az eredeti címzettnek meg (főként ha az már magáénak is tudta a becses költeményt) megfizet ezen rangfosztással: ő már csak a volt (ex) dedikált, akinek a költemény (szonett, mélabú, óda) odadedikáltatott a dedikáló (ön)sanyargattatásából fakadóan. De ez most már bosszú. (...) Aztán így kopnak el a csókos régi szerelmek, s csak a kiszikkadt líránkat terjesztjük már szájról szájra (nem fertőző). Eszközzé nemesül a szenvedmény, lesz belőle trubadúrstratégia - csalétek, mézesmadzag, szelfmenedzsment. S a hülye pasi meg bekapja.
   

   

   Orália
   
   vagyok kissé bugyutácska
   álomittas kába dáma
   életemnek ébrenálma
   vehesselek emberszámba

   
   

[ Gergely Edit ] 2003-03-31 00:00:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]