Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

L1 Táncművek - Frans Poelstra: Zaubert
[ MU Színház ]
fotó Peti Péter
 
Dátum: 2020. szeptember 22. kedd    Mai névnap(ok): Móric, Ottó a - a - a
Kitüntetések a Nemzeti Ünnep Alkalmából
A március 15-iki nemzeti ünnep alkalmából művészeti díjakat adott át pénteken Budapesten a Néprajzi Múzeumban Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter. Hétfőn átadta a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Babérkoszorú díjakat Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Idén 18 művésznek ítéltek oda Kossuth-díjat, 15 tudós részesült Széchenyi-díjban, míg a Magyar Köztársasági Érdemrend magasabb kitüntetéseit 21-en vehették át a Parlamentben.

A nemzeti ünnep alkalmából odaítélt elismeréseket a köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök társaságában nyújtotta át. Az eseményen jelen volt Mádl Ferenc volt államfő és felesége is.

Kossuth-díjak

Kossuth Nagydíjat vehetett át Nemeskürty István Széchenyi-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a kulturális és művészeti életünk jelentős spektrumát átölelő sokoldalú munkássága, a magyar játékfilmkészítés több mint negyedszázados irányítása, irodalom-, művelődés- és bibliatörténeti művei, forgatókönyvei, gazdag publikációs tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.

Kossuth-díjat kapott Berecz András népdalénekes, mesemondó a magyar néphagyományok ápolásáért, a Kárpát-medencében élő magyar közösségek érdekében és annak körében végzett három évtizedes példaértékű, népdal- és népmesegyűjtői, műfordítói munkásságáért, varázslatos előadásaiért;

Blaskó Péter, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze, érdemes művész több évtizedes művészi pályája során drámai, vígjáték- és filmszerepekben nyújtott hiteles, karakteres színészi alakításaiért;

Czakó Gábor József Attila-díjas író, publicista, szerkesztő a magyar katolikus újságíróképzés megszervezéséért, a televíziós esszé műfajának megteremtéséért, sokoldalú, műfajgazdag irodalmi munkássága elismeréseként;

Földes "Hobo" László előadóművész, dalszerző a magyar popzenei kultúrában egyéni hangú, maradandó értéket létrehozó több évtizedes munkássága, sokirányú zeneszerzői és előadóművészi tevékenysége, életpályája elismeréseként;

Kristóf Ágota író világszerte nagy sikert aratott irodalmi munkássága, számtalan nyelvre lefordított, egyedi stílusú és szerkezetű alkotásai, életműve elismeréseként.

Kovács Apollónia előadóművésznek, az énekesgenerációk számára példaképül szolgáló egyedülálló stílusú előadóművészetéért, a magyar nóta és a magyar népdal lélek mélyéig hatoló, magával ragadó szépségű, kivételes tisztasággal történő megszólaltatásáért, kulturális örökségünk részét képező népdalkincsünk ápolásáért (a díjat a művésznő unokahúga, Palotás Józsefné vette át);

Kubik Anna Jászai Mari-díjas színművésznek, érdemes művésznek a legjobb színészi hagyományokat megtestesítő játékáért, a drámairodalom nagy szerepeinek emlékezetes megformálásáért, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként;

Makkai Ádám költő, író, műfordító, nyelvész, a chicagói University of Illinois nyugalmazott professzora a magyar költészetet világszerte népszerűsítő műfordítói munkásságáért, a rendkívüli formakultúrájú és páratlan nyelvi leleménnyel megírt költeményeiért, életpályája elismeréseként;

Medveczky Ádám, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas karmestere, érdemes művész a magyar zenei kultúra és oktatás ügyét szolgáló öt évtizedes tevékenységéért, az egész európai zeneirodalmat átfogó repertoárja nagy sikerű tolmácsolásáért, kortárszenei kompozíciók bemutatásáért, hangversenyéletünk fáradhatatlan szervezéséért, művészi pályafutása elismeréseként;

Orosz István Balázs Béla- és Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, érdemes művész, a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi tanára történelmi pillanatokat maradandóan megőrző műveiért, sajátos karakterű, klasszikus hagyományokban gyökerező, határainkon túl is nagyra becsült, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként;

Reigl Judit festőművész az európai absztrakt expresszionista művészet képviselőjeként világszerte számon tartott művészi munkásságáért, művészi életútja elismeréseként (a művésznő a díjat később veszi át);

Rófusz Ferenc Oscar-díjas és Balázs Béla-díjas animációs- és rajzfilmrendező az életet és annak értelmét kutató, nemzetközileg is nagyra becsült animációs és rajzfilmrendezői munkásságáért;

Sándor György Jászai Mari-díjas előadóművész, "humoralista" rendhagyó, a magyar kulturális életben egyedülálló, sajátos stílusú, sokszínű intellektuális humorral átszőtt előadóművészete, sokoldalú művészi pályafutása elismeréseként;

Szabados György Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész az improvizatív kortárs zene Európa-szerte elismert műveléséért, műfajok sokaságát érintő, folyamatos alkotói, zeneszerzői munkásságáért;

Vidnyánszky Attila Jászai Mari-díjas rendező, a debreceni Csokonai Színház igazgatója a magyar színjátszás legnemesebb hagyományait ápoló, a költészetet középpontba állító, társulatépítő, iskolateremtő munkásságáért, emlékezetes, méltán népszerű rendezéseiért.

Megosztott Kossuth-díjban részesült Szarka Tamás zeneszerző, költő és Szarka Gyula zeneszerző, a Ghymes együttes két alapító tagja a magyar és közép-kelet-európai népzenei alapokon nyugvó hagyományápoló, értékmegőrző, azt a legszélesebb környezetben megismertető és elfogadtató, népdalkincsünket megőrző és továbbadó, humanista szellemiségű, a magyar nyelvet virtuóz módon használó zeneszerzői, előadóművészi, költői, dalszövegírói munkásságukért.

Széchenyi-díjak

Oláh György Nobel-díjas kémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjának világszerte számon tartott és nagyra becsült kémiai kutatásaiért és eredményeiért, azoknak ma már klasszikusnak számító tanulmányokban és könyvekben való közzétételéért, a kémiai tudományok fejlesztése, eredményessége, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása érdekében végzett tudományos munkásságáért, az új tudósnemzedékek számára példaképül szolgáló életpályájáért (a tudós a kitüntetést később veszi át).

Csíkszentmihályi Mihály pszichológus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja világszerte nagyra becsült, a fejlődés- és neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutatás, továbbá az életmód-életminőség terén végzett tudományos munkásságáért, a pszichológiai fogalommá vált "flow-állapot" leírásáért, továbbfejlesztéséért (a tudós a kitüntetést később veszi át);

É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja, az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár a magyar nyelv generatív szintaxisának kutatásában és a magyar nyelv szerkezete iránti nemzetközi érdeklődés felkeltésében, a magyar nyelvtan oktatásának megújításában, a generatív nyelvészet módszertanának újításában végzett iskolateremtő tudományos munkásságáért, egyetemi oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

Erdei Anna, az MTA rendes tagja, immunbiológus, az ELTE Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az immunválasz kialakulásának mechanizmusa, a természetes immunitás szerepe és az adaptív immunitással való kapcsolódása, az immunfolyamatok szabályozása terén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói munkássága, oktatói, tankönyvírói tevékenysége elismeréseként;

Inzelt György, a kémiai tudomány doktora, az ELTE Kémiai Intézet Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumának vezetője, egyetemi tanár az elektrokémiai kutatásban elért eredményeiért, iskolateremtő tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői, publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Istvánfi Gyula, a műszaki tudomány kandidátusa, Ybl Miklós- és Forster Gyula-díjas építészmérnök, professor emeritus több mint négy évtizedes oktatói tevékenysége, az egyetemes, a magyar és a népi építészettörténet terén végzett iskolateremtő tudományos és kutatói munkássága, valamint a határon túli magyar műemlékek dokumentálásáért és helyreállításáért tett erőfeszítései elismeréseként;

Kun Miklós, a történettudomány kandidátusa, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára több évtizedes, az 1848-as forradalmak emigrációjának története, az egyetemes és a 19-20. századi orosz történelem összefüggéseinek bemutatása, elemzése terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói, oktatói munkássága elismeréseként;

Lénárd László, az MTA rendes tagja, neurobiológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi tanára, az MTA Idegélettani Kutatócsoportjának vezetője a motivációs és tanulási folyamatok, különösen az éhség- és testsúlyszabályozás neurokémiai és elektrofiziológiai mechanizmusainak feltárása, a tanulási mechanizmusok neurokémiai háttere kutatása terén elért eredményeiért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói és a hazai, továbbá a nemzetközi szakmai közéletben végzett tevékenysége elismeréseként;

Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja, neuroendokrinológus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatóprofesszora endokrinológiai kutatásaiért, a központi idegrendszernek a hypophysis-mellékvesekéreg rendszer működésének szabályozásában betöltött szerepe, a stressz szervezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata terén elért eredményeiért, a tudományos-szakmai közéletben végzett tevékenysége elismeréseként;

Monok István, az irodalomtudomány kandidátusa, irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi docense a 15-17. század könyv- és olvasmánytörténetének, a 16-17. század magyar művelődéstörténetének és a régi magyar irodalom történetének kutatásában elért eredményeiért, oktatói, szerkesztői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Pósa Lajos, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének munkatársa a matematikaoktatásban, különösen a matematikai tehetséggondozás terén kidolgozott, világszerte számon tartott módszereiért és eredményeiért, a pedagógusképzésben végzett tevékenysége elismeréseként;

Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja, Állami díjas fizikus, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora a szilárdtestek elméletében elért eredményeiért, elsősorban a renormálási csoport sokrétű alkalmazásáért, a több évtizedes oktatói tevékenységét összefoglaló, nemzetközi viszonylatban is jelentős, háromkötetes A modern szilárdtestfizika alapjai című tankönyvéért;

Stépán Gábor, az MTA rendes tagja, gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanára, dékán az alkalmazott matematika és a mechanika határterületein elért, nemzetközileg is számon tartott kutatási eredményeiért, valamint az általa vezetett kutatói műhelyben végzett iskolateremtő tevékenységéért, kiemelkedő oktatói munkájáért;

Szabó Miklós, az MTA rendes tagja, az ELTE Régészettudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár az egyetemes ókortudomány, ezen belül a klasszika-archeológia és a kelta tudományok terén elért eredményeiért, a hazai társadalomtudományi kutatások nemzetközi integrációjához való tevőleges hozzájárulásáért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

Szörényi László, az MTA doktora, József Attila-díjas irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója az antikvitás irodalmától a klasszikus korszakokon át a modern irodalomig terjedő, nemzetközileg is számon tartott irodalomtörténeti, irodalomelméleti és esztétikai munkásságáért, a neolatin irodalom oktatásában és kutatásában végzett iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozták Seregély István nyugalmazott egri érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnökének az állam és az egyház kapcsolatrendszere, az egyházigazgatás újjászervezése, a szentszéki kapcsolatok helyreállítása érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta

Bolberitz Pál Széchenyi-díjas teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának több évtizedes tudományos munkássága, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként;

Borbándi Gyula Széchenyi-díjas történésznek, írónak, esszéistának példaértékű irodalmi, történészi életműve elismeréseként;

Zakar Ferenc Polikárpnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete egyetemi tanárának, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja főapátjának a római és itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt polgári tagozata kitüntetést vehették át:

Árkai Péter Széchenyi-díjas geológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a MTA Geokémiai Kutatóintézete kutatóprofesszora a metamorf kőzettan területén végzett, nemzetközileg is számon tartott példaértékű tudományos és kutatói munkássága elismeréseként;

Besznyák István Széchenyi-díjas orvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a rákkutatás, a daganatellenes szerek és a sebészeti onkológia terén végzett sokoldalú munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

Bod Péter Ákos a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára a gazdaságpolitika terén végzett több évtizedes sokirányú tudományos, oktató-nevelő munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Boross Imre nyugalmazott ügyvéd a magyarországi demokratikus átalakulásban és a demokratikus magyar jogállam megteremtésében játszott kiemelkedő szerepéért, életútja elismeréseként;

Csókay András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház idegsebészeti osztályvezető főorvosa a magyar népegészségügyért végzett áldozatos munkájáért, az általa meghonosított, korszakújító, új műtéti megoldásokat kifejlesztő munkássága elismeréseként;

Frank Dreves, az AUDI AG Igazgatótanács tagja az AUDI AG győri gyára fejlesztése, illetve az ezzel összefüggő munkahelyteremtő beruházás, a magyarországi felsőoktatással való együttműködés kiépítése terén végzett tevékenysége elismeréseként;

Entz Béla Állami díjas biológus, a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete nyugalmazott tudományos főmunkatársa nemzetközileg is nagyra becsült hidrobiológiai kutatásaiért, oktatói és tudományos ismeretterjesztői tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként;

Fekete Gábor Széchenyi-díjas ökológus, botanikus, a MTA rendes tagja, a MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatóprofesszorának a növényökológia, a vegetációtan és a természetvédelmi biológia területén végzett több évtizedes értékteremtő munkássága, tudományos, tudománypolitikai, szakmai-közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként;

Hans Kaiser volt miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti képviselete vezetője a széleskörű magyar-német kapcsolatok fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként;

Keresztes Imrének, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyészének a közérdeklődésre számot tartó, kiemelkedően bonyolult tényállású és jogi megítélésű ügyekben folytatott nyomozások során nyújtott teljesítménye, továbbá eredményes ügyészi és vezetői pályafutása elismeréseként;

Kiss Imrének, a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. vezérigazgatójának számtalan művészeti érték megjelenítéséhez hozzájáruló intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

Klinghammer Istvánnak, az MTA rendes tagjának, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanárának a magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetemvezetői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Korzenszky Richárd Miklósnak, a Tihanyi Bencés Apátság vezetőjének tudományos és közéleti munkássága, értelmiségnevelő tevékenysége, életútja elismeréseként;

Lapis Károly Széchenyi-díjas orvosnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusának az elektronmikroszkópos vizsgálatok daganatkutatási célokra történő széleskörű alkalmazásának bevezetéséért, határainkon túl is számon tartott tudományos, kutatói és egyetemvezetői tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

Márkus Mihálynak, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének lelkipásztori és egyházvezetői tevékenysége, életútja elismeréseként;

Pásztor Emil Széchenyi-díjas idegsebésznek, az MTA rendes tagjának, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet professor emeritusának több évtizedes, az agyi vérkeringés és az idegsebészet terén végzett új műtéti technikákat bevezető, nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként, és

Szendi József nyugalmazott veszprémi érseknek papnevelői, egyházkormányzati tevékenységéért, az igazságért való bátor kiállásáért, példaértékű életútja elismeréseként.

A kulturális területért is felelős miniszter az esszé- és tanulmányírói teljesítményt elismerő

Balassa Péter-díjat adományozott
Vári György irodalomtörténésznek, kritikusnak, esszéistának.

A mozgóképes területen kifejtett kiemelkedő alkotói, valamint művészi és tudományos tevékenységért járó
Balázs Béla-díjat kapott
Kocsis Ágnes filmrendező;
Kovács Gábor és Pataki Ágnes producer;
Pataricza Eszter szinkrondramaturg, fordító;
Siflis Zoltán rendező;
Seregi László operatőr;
Szalai Károly vágó;
Szalay Péter rendező;
Tóth Zsolt operatőr;
Ulrich Gábor animációsfilm-rendező és
Zányi Tamás hangmérnök.

A kiemelkedő fotóművészeti tevékenységet jutalmazó
Balogh Rudolf-díjjal
Móser Zoltán fotóművészt,
Sopronyi Gyula fotóriportert és
Szamódy Zsolt fotóművészt tüntették ki.

A kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző intézményi dolgozókat elismerő
Bánffy Miklós-díjban részesült:
Ferencz Mária, a Hagyományok Háza menedzser igazgatója;
Kelemen Magda, a Művészetek Palotája zenei szerkesztője;
Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatási igazgatója;
Stoller Antal, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. Vitézi Ének Alapítvány nyugdíjas táncművésze, koreográfusa;
Szentei Tamás, a debreceni polgármesteri hivatal kulturális osztályvezetője és
Szilárd Csaba, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója.

A kiemelkedő bábművészeti tevékenységért adományozható
Blattner Géza-díjat
Apró Ernő bábszínésznek és
Tengely Gábor bábszínésznek, főrendezőnek ítélték oda.

Erkel Ferenc-díjat kapott
- kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységéért -
Aczél Péter zenei rendező,
Nagy János zeneszerző és
Tallér Zsófia zeneszerző.

A kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenységet elismerő
Ferenczy Noémi-díjjal tüntették ki
Ádám Krisztián ötvösművészt,
Balogh Edit kárpitművészt,
Csemán Ilona keramikusművészt,
Csepregi Sándor belsőépítészt,
Jakobovits Márta keramikusművészt,
Kecseti Gabriella textiltervező iparművészt,
Kelle Antal formatervező művészt,
Kiss István alkalmazott grafikust,
Mester Éva restaurátor művészt,
Molnár Imre iparművészt,
Sipos Balázs üvegművészt és
Széles Judit textilművészt.

A táncművészeket jutalmazó
Harangozó Gyula-díjban
Csaba Zsolt táncművész,
Jónás Zsuzsa táncművész,
Pazár Krisztina táncművész,
Tóth Ildikó táncművész,
Török Jolán táncpedagógus,
a Nemzeti Táncszínház ügyvezető igazgatója,
Túri Sándor balettművész, táncpedagógus, valamint
Végh-Pozsár Kitti táncművész részesült.

A nemzeti erőforrás miniszter posztumusz
Hortobágyi Károly-díjat adományozott kiemelkedő artistaművészeti tevékenységéért a februárban elhunyt Donnert Károly artistaművésznek.

A kiemelkedő színművészeti és színháztudományi munkásságot elismerő
Jászai Mari-díjban
Árvai György díszlettervező,
Bodó Viktor rendező,
Fesztbaum Béla színművész,
Hajduk Károly színművészó,
Hatházi András színművész,
Hegedűs Zoltán színművész,
Kristán Attila színművész,
Molnár László színművész,
Péter Hilda színművész,
Stefanovics Angéla színművész,
Szávai Viktória színművész,
Vicei Natália színművész és
Viczián Ottó színművész részesült.

József Attila-díjat kapott
- kiemelkedő irodalmi tevékenységéért -
Balázs Imre József költő, szerkesztő;
Bednanics Gábor irodalomtörténész;
Berg Judit gyermekíró;
Beszédes István költő, író, drámaíró, szerkesztő;
Domonkos István költő, író;
Elek Tibor irodalomtörténész;
Géczi János író, költő;
G. István László költő, műfordító;
György Attila prózaíró (Románia);
Körner Gábor műfordító;
Lábass Endre író, festőművész;
Sári László író, dramaturg, szerkesztő és
Szécsi Noémi prózaíró.

Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták
- kiemelkedő zenei és előadóművészeti tevékenysége elismeréseként -
Baráti Kristóf hegedűművészt,
Bergendy István zeneszerző-előadóművészt,
Dobozy Borbála csembalóművészt,
Kamp Salamon karnagyot,
Kobzos Kiss Tamás előadóművészt,
Kőszegi Imre dzsesszművészt,
Szabó Péter csellóművészt és
Szabóki Tünde operaénekest.

Munkácsy Mihály-díjjal
Bernáth(y) Sándor képzőművészt,
Gáll Ádám festőművészt,
Hertay Mária grafikusművészt,
Kis Tóth Ferenc festőművészt,
Kolozsi Tibor szobrászművészt,
Németh Hajnal képzőművészt,
Pataki Tibor illusztrátorművészt,
Pirk László festőművészt,
Pistyúr Imre szobrászművészt,
Sóváradi Valéria grafikusművészt,
Szabó György szobrászművészt,
Szentgyörgyi Edit restaurátorművészt és
Uglár Csaba képzőművészt tüntették ki kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért.

Kiemelkedő zenés színházi rendezői, színháztudományi, dramaturgi és műfordítói tevékenységéért
Nádasdy Kálmán-díjat kapott

Somogyi Szilárd rendező és
Várady Szabolcs költő, író, műfordító.

A képzőművészet, az iparművészet és a fotóművészet, illetve ezek határterületein végzett kiemelkedő művészettörténészi, művészetírói, műelméleti vagy műkritikusi tevékenységet jutalmazó
Németh Lajos-díjat idén
Gergely Mariann művészettörténésznek,
Horváth János Milán művészettörténésznek és
Hushegyi Gábor művészettörténésznek ítélték oda.

A kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenységéért adományozható
Szabolcsi Bence-díjban Ittzés Mihály zenetudós, zenepedagógus és
Richter Pál zenetörténész részesült.

Táncsics Mihály-díjat
- kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként -
Bánkúti András fotóriporter,
Friss Róbert újságíró,
Knichal Oldrich újságíró,
Molnár Miklós újságíró,
Ternovácz István újságíró és
Valkó Mihály újságíró kapott.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter hétfőn átadta a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Babérkoszorú díjakat Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze kitüntetésben részesült:

Andor Tamás Balázs Béla-díjas operatőr, érdemes művész;
Bács Ferenc Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész;
Bede Fazekas Csaba magánénekes, érdemes művész;
Morell Mihály festő- és szobrászművész, vágó, érdemes művész;
Páll Lajos festő- és grafikusművész, költő, érdemes művész; valamint
Szász János Balázs Béla-díjas film- és színházi rendező, érdemes művész

A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze elismerésben részesült:

Both András díszlet- és jelmeztervezőt;
Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész,
Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas szaxofonművész,
Dózsa László színművészt, rendező,
Gyöngyössy Katalin Jászai Mari-díjas színművész,
Harsányi Gábor Jászai Mari-díjas színművész,
Hauser Beáta Ferenczy Noémi-díjas textilművész,
Kathy-Horváth Lajos zeneszerzőt, előadóművész,
Kisléghi Nagy Ádám festőművész,
L. Kecskés András lantművész,
Nagy József táncművészt, koreográfus,
Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész,
Senkálszky Endre színművészt, rendező, valamint
Stefanovits Péter Munkácsy Mihály-díjas festő- és grafikusművész

A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal tüntették ki:

Kovács István József Attila-díjas költőt, műfordítót, történészt;
Rostás-Farkas György József Attila-díjas írót, költőt, újságírót; valamint
Temesi Ferenc József Attila-díjas írót, műfordítót, színműírót.

2011-03-14 19:32:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]