Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Legyetek jók, ha tudtok!
[ Veszprémi Petőfi Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 25. hétfő    Mai névnap(ok): Pál a - a - a
Célcsend
Egy versnyelvi magatartásról
"Létezik olyan költői törekvés, fölismerhető olyan versbeszédmód kortárs irodalmunkban is, amely mintegy céltudatosság nélkül végzi el munkáját. Nem célt érni akar, hanem utakat találni..." Halmai Tamás írása egy versnyelvi magatartásról.

„Az embernek meleg csend kell, és hideg tumultust adnak neki.”

Simone Weil

„…nincs labirintus, csak eltévedtünk.”

Krasznahorkai László

Marno János lírai szóleleménye, mely esszénk címét adja, itt és most úgy értendő: létezik olyan költői törekvés, fölismerhető olyan versbeszédmód kortárs irodalmunkban is, amely mintegy céltudatosság nélkül végzi el munkáját. Nem célt érni akar, hanem utakat találni. Nem megérkezni, hanem társakat hívna az útra. Nem befutni, hanem a sétáló ráérős figyelmével szemlélődni, szemlélni az ént és a világot (adott esetben a másik ént és a másik világot). Ez a csöndes lírai megszólalást választó versnyelvi magatartás nem új, de nem is elterjedt jelenség kultúránkban. Nem, hiszen eleve kevéssé jellemző az európai művészeti diskurzusra; a mintákat e vonatkozásban inkább a keleti művelődés és mentalitás szolgáltathatja. Miféle megszólalásra, miféle magatartásra gondolunk? Arra, amelynek világképi mögöttese nem az én-, sőt, nem is az emberközpontúság jegyében áll; szellemiségét – a létezés természetes rendje iránti érzékenysége folytán – a természeti létezésnek (a természet jelenségeinek és létezőinek) tisztelete hatja át. Létfölfogását meditációs lényegű szelídség határozza meg. Az én-ről lemondani kész önértése pedig a retorikai eszköztelenség hiányalakzatain keresztül nyilvánítja meg (hogy ugyanazzal a mozdulattal el is rejtse) magát.

 

Természeti képek, keleties filozofikum, paradoxonokat kedvezményező nyelvi minimalizmus: e vonások emelik ki a kortárs művek közül például Oravecz Imre verseskötetét, A megfelelő nap címűt (Pécs, Jelenkor, 2002) – mely a saját múlására, elmúlására naplószerű szabatossággal reflektáló beszélőt az emlékezés lélektanának s a szerelmi élménynek egyidejű harmóniával kiszolgáltatott szubjektumként vetíti elénk. Győrffy Ákos Akutagava noteszéből címmel közreadott, számozott prózaversei (Bp., JAK – Ulpius-ház [„JAK füzetek” 130.], 2004) – a Keresztes Szent Jánostól Thomas Bernhardig intertextusok útján megidézett alkotói világok léttapasztalatából is építkezve – a személyes identitásra irányuló kérdezésmódon keresztül, úgy tetszik, a világ identitására kérdeznek rá. Varga Mátyás versei (A leghosszabb út, Pécs, Jelenkor, 2006) a szövegtükör geometrizált rendjében is kifejezett rend-kereső igyekezetnek adnak hangot; a misztikus hangoltságban a nyugati és a keleti hitigazságok közös eredőjére eszméltetve rá. („A keresztény misztika hűlt helyét kénytelen elfoglalni a költészet” – idézhetnénk a mű egyik értő recenzensét, Győrffy Ákost, némi megszorítással: ha van is hely, amelyet a Varga Mátyás-féle költészet elfoglalhat, az csak annyiban a keresztény misztikáé, amennyiben egy vallásbölcseleti értelemben folytatólagosan betöltött hely versnyelvi eszközökkel is meghódítható.) S már címével is beszédesen kapcsolódik e sorba Danyi Zoltán munkája: a Gyümölcsversek (Zenta, zEtna [„Vulkánfíber” 5.], 2006) szövegei, a Ryokan alakján keresztül a lehetséges közvetlenséggel evokált távol-keleti irodalmiság hatásának adva át magukat, a természetélmény kerti misztériumát poetizálják – jobbára finom gonddal alakított kisszerkezetek formájában.

E sorok írójának korábban alkalma volt Győrffy, Varga és Danyi nevezett kötetét recenzeálnia (Alföld, 2004/12., ill. Vigilia, 2006/8. és 2007/3.); Oravecz költészetéről pedig egy verselemzés ürügyén szólhatott (Vigilia, 2007/4.). Így részletezőbben most csak egy ötödik könyv poétikai érdemeire (azaz csak néhány darabjára) tér ki. Kovács Gábor Egy sas délutánja című, karcsú kötete (Pécs, Duplex, 1999) több hibátlannak rémlő verset tartalmaz. A teaivás visszautasítása egyetlen retorikai ívben viszi színre a műalkotás igazságának és a nyugodtság, tisztaság, méltóságteljesség erényének a dicséretét (a műalkotást, az erényt és a dicséretet egyként többnek, nagyobbnak mutatva föl a vers esendő alanyánál, a mindenkori egyénnél): „ez a címe / egy kedvenc Csi-Paj-si / képemnek / s úgy él bennem / mint mikor / először megpillantottam / két szerzetes közül / az egyik teával / kínálja a másikat / amit az egy kézmozdulattal / elutasít magától / – most újra megnézem / albumomban a képet / és meglepődve tapasztalom / mintha kicserélték volna / embereink fejét / én a mézesmázos kínálóét / képzeltem időközben / a másik szerzetes nyakára / pedig ez utóbbi ma is / ugyanolyan mint régen: / nyugodt / tiszta tekintetű / és méltóságteljes”. A „célszerűtlen növekedés” filozófiája ad külön nyomatékot a Penge című, ars poetica érvényű műnek: „Egyszer minden / embernek le kell / vágnia a fülét, / mint Van Gogh / tette, / hogy megfékezze / önmagában / a célszerűtlen / növekedést.” E költemény szomszédságában egy hasonlóan rövid s hasonlóan makulátlan poétikájú szöveg olvasható; a Szabadon a saját identitás összetettségére von meditációs figyelmet, a férfi és a női princípium kapcsolatának valláslélektani toposzát is játékba hozva: „Szabadon hagyom, és bámulom / a bennem repülő nőt: / egy nőt, egy teremtményt, / amelyik ha felém fordul: lehatárolt / a feje, és nem végtelen a homloka.” A Sivatagi jelenet esztétikai ereje olvasatunkban az észak-afrikai szcenika s az evangéliumi hangütés kettősségéből származik: „Jeleket látok arcodon szomorúságodból, / remélem[,] a tevéket megölni nem akarod? / Gyere, ülj mögém, induljunk, / s meglepődnek a kis állatkák, / mert mi valahol a sivatag mögött / fehér kenyereket hajigálunk.” A réz tőr a dél-amerikai indián kultúrák emlékezetének s az európai modernség defektusos önértésének konfliktusát oldja föl, borgesi eleganciával: „Ez a tőr, / inka motívumokkal / a markolatán, / olyan erővel töltődött fel, / ami valaha Virakocsa isteni / alakjából sugározhatott. / Mégis, most késztetést érzek, / hogy visszaváltoztassam / egyszerű papírvágó eszközzé. / A varázslat, amit összetörök, / gazemberek álma…” (A réz tőr) De találunk olyan verset is, amelynek a korai Pilinszky-lírát idéző jelenetezése és szóhasználata (a zárlatban), jóllehet formálisan a képzelet teljesítményeként áll elő, valójában a létezés tagolatlan egységének (tükröző és tükrözött, elképzelő és elképzelt, magányos és társas egymásra utaltságának) tapasztalatát tolmácsolja: „Olykor, / mindeneken kívül, / mindenektől függetlenül / fölidézek magamban / ismerős arcokat. / Ezek messzire hajítva / is mindig közel maradnak. / Tekintetükben az árnyak / mellett látom a színek / néma szertartását, a hallgatag / boldogság-bizonyítékokat, / s érzem furcsa kívülállásomat. / Mintha csak tükör lennék / egy különös házban, / hol a szerelem fegyencei / teáznak a fojtó éjszakában.” (Néma szertartás) Kovács Gábor versei lényegében (mert lényegükben) azt igazolják, amit a szerzőnek A haikuról írt s a kötet végére illesztett esszéje megfogalmaz: „Nem távolodtunk el a Kelettől annyira, hogy ha akarunk, ne kerülhessünk újra közel hozzá.”

Olyan műveket ajánlottunk az olvasó figyelmébe, amelyek bizonyosan nem a kánonok közepét célzó elszántságuk révén keltenek rokonszenvet. (Még ha Győrffy Ákos és kivált Oravecz Imre művészete végre jogos kritikai megbecsülést élvezhet is.) Ellenkezőleg. A kánoni körnek csak érintése is tőlük távol eső ambíciót feltételez. De éppen ez, a célelvűség föladása (poetológiai és ontológiai értelemben egyaránt), a csöndes beszéd szelíd ereje adhat reményt arra, hogy idővel a közép helyzetében találhatják magukat. Ha „a szőlőszem pillantása” (Hamvas Béla) bírna az olvasás képességével, ez hihetőleg már megtörtént volna.

[ Halmai Tamás ] 2007-07-05 07:10:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]