Dátum: 2020. július 15. szerda    Mai névnap(ok): Henrik, Roland


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Regionális területfejlesztési megállapodások aláírása
Az alábbi megállapodások a kormány decentralizációs politikájának fontos mérföldövei. A kormányzat céljai között szerepel, hogy emberek életét érintő döntések ott szülesse-nek, ahol a legtöbb helyismeret és tapasztalat áll rendelkezésre. Ezért a következő idő-szak legjelentősebb törekvése, hogy a magyarországi régiók a mainál nagyobb felada-tokhoz és forrásokhoz jussanak.
A szerződéseknek köszönhetően hangsúlyossá válnak a kulturális szféra szem-pontjai az egyes régiókra jutó Európai Uniós források elosztásánál. A döntések során ezentúl a Közkincs Bizottságok javaslatait is figyelembe veszik majd, így támogatási rendszer még igazságosabbá és hatékonyabbá válik.
Minden azért is fontos, mert a Fejlesztéspolitikai Kabinet nemrég döntött arról, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben valamennyi hazai régió rendelkezni fog önálló operatív prog-rammal. Ezekben a regionális sajátosságoknak megfelelő, az adott régióban hatékonyan meg-valósítható feladatokat rögzítik.

 
1. Együttműködési megállapodás a NKÖM, a Regionális Fejlesztési Tanácsok és a Közkincs Bizottságok között

A kormány kulturális vidékfejlesztési törekvéseihez kapcsolódva a NKÖM átfogó programot dolgozott ki a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a feltételek javítása, valamint a szolgáltatások mind szélesebb körű elérése érdekében. Ez a Közkincs program. A program kidolgozása és megvalósításának elkezdése megerősítette a partneri viszony kialakításának szükségességét a különböző igazgatási és területi szintek között, és felgyorsította annak folyamatát. (Az idei Közkincs-pályázatokra 490 pályázó jelentkezett, ebből a hitelfelvétel lehetőségével összesen 163 önkormányzat és 22 vállalkozás élt.)
E folyamat eredményeként köt együttműködési megállapodást a kulturális minisztérium hét regionális területfejlesztési tanáccsal a vidék kulturális esélyteremtését szolgáló feladat – melynek része a Közkincs-program – eredményes megvalósítása, az igazgatás különböző szintje közötti partneri viszony kialakítása, az igazgatási és szakmai területek kölcsönös megfelelésének biztosítása érdekében.

A kulturális terület gazdasági életben betöltött szerepének átértékelését kívánó új szemlélet-mód érvényre jutását és a közkulturális terület támogatási rendszerének megújítási módjait részleteiben tartalmazó megállapodás lényeges, előremutató eleme a minisztérium és a regionális területfejlesztési tanácsok által közösen létrehozott Közkincs-Kulturális Munkabizottságok és működési feltételeik együttes biztosítása. Ezek, a szaktárca kulturá-lis stratégiájának megvalósulását az adott területi szinten segítő, a regionális programokat koordináló szervezetek feladatot vállalnak abban, hogy a kulturális stratégia szerves részévé váljon a terület-és településfejlesztésnek.
A megállapodásokat Bozóki András kulturális miniszter, a Regionális Fejlesztési Taná-csok elnökei és a kulturális - közkincs munkabizottságok elnökei írják alá.

2. Együttműködési megállapodás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter és az általa felügyelt hivatal között

A megállapodás célja a kultúra meghatározó szerepének elfogadtatása a magyar társadalom gazdasági teljesítőképessége, versenyképessége erősítésében, az egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődése közötti különbségek mérséklésével az esélyegyenlőség megteremtésében, az életminőség javításában.

Felek a közös célok elérése érdekében az alábbi területeken kezdik meg az együttműködést:

- A közkultúra területi alapú új irányítási és támogatási modelljének továbbfejlesztése és mű-ködési feltételeinek megteremtése.
- Biztosítják, hogy a regionális és kistérségi fejlesztési programokban helyet kapjanak a kultu-rális fejlesztési szempontok, és hogy az új irányítási modell keretében létrehozott testületek véleményt nyilváníthassanak a közkulturális fejlesztéseket érintő decentralizált forrásokra vonatkozó szakmai döntés-előkészítés során.
- Ösztönzik a regionális, megyei és kistérségi kulturális stratégiák kidolgozását és ehhez szakmai és anyagi támogatást nyújtanak, közös támogatási rendszereket működtetnek.
- A NKÖM szakmai területei éves feladataikat a terület- és régiófejlesztés szempontjának figyelembevételével tervezik.
- Együttműködnek a II. NFT regionális operatív programjainak kialakításában. A NKÖM en-nek keretében javaslatokat tesz a kulturális fejlesztésekre.


Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól