Dátum: 2020. július 15. szerda    Mai névnap(ok): Henrik, Roland


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

A Csángó Kultúráért Díj 2004
A díjazott személyére a Csángó Tanácsadó Testület tesz javaslatot a miniszternek. 2004. június 29-én dr. Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, nép-rajztudós vehette át a kitüntetést. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - idén első alkalommal - ösztöndíjas pályázatot hirdetett határon túli magyar írók, irodalmá-rok részére, akik szépirodalmi vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást (18 fő).
Dr. Pozsony Ferencz - Schneider Márta helyettes államtitkár
 
Dr. Pozsony Ferencz középiskolás korában fedezte fel a moldvai csángómagyarok pá-ratlan, archaikus elemekben gazdag tárgyi kultúráját.

A kutatási eredményeként szá-mos használati tárgyat, a még fellehető mese és népdalelemet összegyűjtve, Erdély különböző városaiban kiállításokat szervezett.

1991-től tanártársaival és diákjaival rendszeres alapkutatásokat szervezett a moldvai csángóság körében, ezáltal Kolozsvá-ron a Kriza János Néprajzi Társaság dokumentációs központjában megteremtette a legnagyobb csángó archívumot.

2003-ban létrehozta a zabolai Csángó Múzeumot, amely bemutatja a moldvai magyar falvak lakáskultúráját, hagyományos kerámiáját, viseletét, textilanyagát, az emberélet legjelentősebb rítusait és népi vallásosságát.
Dr. Pozsony Ferenc professzor néprajzi kutató és rendszerező munkájával, tudomá-nyos publicisztikájával és előadásaival felhívta a figyelmet a Moldvában élő csángó-ság kultúrájának értékeire, az abban megtestesülő nemzeti és egyetemes kulturális örökségre.

A Csángó Kultúráért Díjat elsőként 2003-ban adományozta a tárca, azt tavaly a finn állampolgárságú Tytti Isohookana- Asunmaa asszony vehette át, aki az Európa Tanács Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottságának raportőreként nemzetközi fórumo-kon képviselte a csángó ügyet.


Határon túli magyar irodalmi ösztöndíjak

Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt. Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért - a magyar irodalom jeles szakembereiből álló - kuratórium tesz javaslatot, végső döntést a miniszter hoz.

A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere – műfaji megoszlás szerint – az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll:

1. Székely János ösztöndíj – költészeti és drámaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 6 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töl-tött alkotók kapják
Beérkezett pályázatok száma: 36 db.

2. Gion Nándor ösztöndíj – prózaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják
Beérkezett pályázatok száma: 41 db.

3. Schöpflin Aladár ösztöndíj – kritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok ré-szére az 1990-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelé-sére
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják
Beérkezett pályázatok száma: 25 db.

4. Benedek Elek ösztöndíj – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: nincs
Beérkezett pályázatok száma: 33 db.

Az ösztöndíjat 10 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj kategóri-ánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnye-rése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-tériuma által megjelölt – nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámo-lóként beadott műnek a NKÖM által biztosított egyszeri publikálásához. Az ösztöndíj egy naptári évben 10 hónap időtartamra szól, bruttó összege: 60.000 Ft/hó.

2004-ben az alábbi szerzők ösztöndíjban részesülnek:

Székely János költészeti és drámaírói ösztöndíj

Orbán János Dénes - Erdély (Kolozsvár)
Csehy Zoltán – Felvidék (Pozsony)
Balla D. Károly – Kárpátalja (Ungvár)
Danyi Zoltán – Vajdaság (Zenta)
Polgár Anikó – Felvidék (Dunaszerdahely)
Hatházi András-Attila – Erdély (Kolozsvár)

Gion Nándor prózaírói ösztöndíj

Lovas Ildikó – Vajdaság (Szabadka)
Láng Zsolt – Erdély (Szatmárnémeti)
Nagy Koppány Zsolt – Erdély (Marosvásárhely)
Szakmány György – Vajdaság (Omoravica)

Schöpflin Aladár kritikusi ösztöndíj

T. Szabó Levente – Erdély (Kolozsvár)
Németh Zoltán – Felvidék (Ipolybalog)
Szerbhorváth György – Vajdaság (Kishegyes)
Selyem Zsuzsa – Erdély (Kolozsvár)

Benedek Elek ösztöndíj

Fekete Vince – Erdély (Kézdivásárhely)
Berniczky Éva – Kárpátalja (Ungvár)
Beszédes István – Vajdaság (Zenta)
Z. Németh István – Felvidék (Csicsó)

A kuratórium tagjai:

Dr. Ilia Mihály - (Szegedi Tudományegyetem) a kuratórium elnöke
Kalász Márton - (Magyar Írószövetség)
Balázs Attila - (Magyar Rádió Irodalmi Osztálya)
C. Tóth János - (Határon Túli Magyarok Hivatala)
Dérczy Péter - (Szépírók Társasága)
Hodossy Gyula - (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)
Menyhért Anna - (József Attila Kör Irodalmi Egyesület)
Szálinger Balázs - (Erdélyi Magyar Írók Ligája)
Dr. Budai Katalin - (NKÖM Művészeti Főosztály)
Lakatos Mihály - (NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya)
Dr. Fried István - (Szegedi Tudományegyetem) – írásban szavazott

Fotó: a szerző

[Ebics Anna]

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól