Dátum: 2020. augusztus 15. szombat    Mai névnap(ok): Mária, Menyhért


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Kitüntetések a Nemzeti Ünnep Alkalmából
Magyarország Nemzeti Ünnepe, március 15., az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének napja alkalmából – a hagyományok szerint - állami elismeréseket adtak át.
 
Kossuth Nagydíjas

CSOÓRI SÁNDOR Kossuth-díjas költőnek, írónak a magyar irodalom megújításához való tevőleges hozzájárulásáért, gazdag képvilágú költészetünk hagyományainak megőrzéséért és továbbviteléért, közösségi elkötelezettségű, csodálatos verseiért, sokoldalú és műfajgazdag irodalmi munkásságáért, a magyarság szellemi összetartozás-tudatának ápolásáért, példaértékű életútja elismeréseként. (A díjat váratlan balesete miatt Csoóri Sándor később veszi át).

A Kossuth-díjasok

BALÁZS PÉTER Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója részére nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként;

DÁRDAY ISTVÁN Balázs Béla-díjas filmrendező részére új utakat kereső, kísérletező szellemű, a valóság megismerésének folyamatában a filmet eszközül használó, a magyarországi társadalmi problémák iránti kivételes érzékenységgel megalkotott műveiért, a magyar film megújításában játszott szerepéért;

DEMJÉN FERENC előadóművész, zeneszerző részére az igényes magyar rockzene megteremtésében játszott meghatározó szerepéért, valamennyi korosztályhoz szóló, csodálatos zenei hangzású, mély eszmei mondanivalójú dalaiért és dalszövegeiért, azok magával ragadó interpretálásáért, a közönség szeretetétől övezett, folyamatosan megújuló művészi pályafutása elismeréseként;

FEKETE GYÖRGY Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, érdemes művész részére a belsőépítészet csaknem minden területét átfogó gazdag művészi alkotómunkájáért, a Magyar Iparművészet című szakfolyóirat újraindításáért, a nagy múltú magyar iparművészet értékeinek folyamatos bemutatásáért, szakmai-közéleti tevékenységéért, egész életpályája elismeréseként;

HARANGOZÓ GYULA GYÖRGY balettművész, koreográfus, érdemes művész részére a klasszikus és kortárs balett repertoár szinte valamennyi jelentős férfi főszerepének emlékezetes megformálásáért, a magyar táncművészet nemzetközi hírnevének öregbítéséért, rendkívül sikeres koreográfusi, társulatépítői és irányítói tevékenysége elismeréseként (a díjat felesége, Harangozó Irina veszi át);

KELEMEN BARNABÁS Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense részére világszerte nagy sikert aratott virtuóz hegedűjátékáért, kimagasló adottságokkal rendelkező, sokszínű - szóló- és kamaradarabok mellett a klasszikus, nagy hegedűversenyig terjedő - repertoárral rendelkező előadó-művészetéért;

KOVÁCS ÁKOS előadóművész, zeneszerző részére stílusteremtő zeneszerzői, előadóművészi tevékenységéért, az igényes pop-rock magyarországi térnyeréséhez való tevőleges hozzájárulásáért, műfaj gazdag és sokoldalú, a zene, a próza, a vers és a színház világában egyaránt maradandót alkotó, nagy népszerűségnek örvendő művészi munkássága elismeréseként;

MIKLÓSA ERIKA Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére az operairodalom szoprán szerepeinek emlékezetes, magával ragadó megformálásáért, a világ legjelentősebb operaszínpadait is meghódító, közönségét itthon és külföldön egyaránt fantasztikus zenei élménnyel megajándékozó előadó-művészetéért; PÁSZTOR ERZSI Jászai Mari-díjas és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész részére színházi és filmszerepeiben egyaránt maradandót alkotó, kimagaslóan tehetséges művészetéért, karakterszerepek frappáns, legendás megformálásáért, a közönség odaadó és igényes szolgálatában eltöltött szakmai életpályája elismeréseként;

PIROS ILDIKÓ, a Soproni Petőfi Színház Jászai Mari-díjas színművésze, érdemes művész részére a lényéből áradó szelíd tisztasággal megformált színházi és filmszerepeiért, sokoldalú, nagy sikerű művészi pályafutása elismeréseként;

REVICZKY GÁBOR, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművésze részére groteszk, ironikus karakterek fanyar humorral és kivételes művészi erővel történő megformálásáért, nagy főszerepek és karakter-epizódszerepek interpretálásában egyaránt kimagaslót nyújtó, sokoldalú, rendkívül közkedvelt művészi pályafutása elismeréseként;

SEBŐ FERENC Állami-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének egyetemi tanára részére népművészeti örökségünk ápolásáért, a népművészet, a zene és tánc kutatásának és mai alkalmazásának módszertani központjául szolgáló Hagyományok Háza, valamint újító szellemű műsorok létrehozásáért, határainkon túl is számon tartott sokoldalú művészi munkássága elismeréseként;

SZÉKELY LÁSZLÓ Jászai Mari-díjas díszlettervező, érdemes művész részére fantáziadús, alapos stílus- és drámatörténeti ismeretekről tanúskodó, a modern színpadtechnika eszközeit alkotó módon felhasználó látványos, formagazdag díszleteiért, a mesterség titkait tökéletesen ismerő, elhivatott művészi életpályája elismeréseként;

SZENTANDRÁSSY ISTVÁN festőművész részére a cigányság ősi, balladisztikus hagyományait és alakjait sajátos színvilággal ábrázoló műveiért, csodálatos Madonna-képeiért, a hazai cigány kultúra megőrzésében és széles körű megismertetésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért, külföldön is nagy sikert aratott kiállításaiért, példaértékű művészetéért;

VASADI PÉTER József Attila-díjas költő, író részére, klasszicizáló világképű, etikai megalapozottságú, keresztény hagyományokat őrző költői-írói munkásságáért, irodalmi életpályája elismeréseként;

VUKÁN GYÖRGY Liszt Ferenc- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész részére lenyűgöző sokoldalúságú, kivételes stílusgazdagságú előadóművészi és zeneszerzői munkásságáért, a kortárs zene és dzsessz nagy hatású képviselőjeként végzett rendkívül gazdag és szerteágazó, nagy nemzetközi sikerekben is bővelkedő zenei életpályája elismeréseként.

A Széchenyi-díjasok

Magyarország köztársasági elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Széchenyi Nagydíjat adományozott:

VIZI E. SZILVESZTER Széchenyi-díjas orvosnak, kutatóprofesszornak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának a központi és perifériás idegrendszer ingerületátvitele, a kémiai ingerületátvitel farmakológiája terén elért, világszerte elismert kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos tevékenységéért, széleskörű tudományszervezői és tudománydiplomáciai munkásságáért, példaértékű életpályája elismeréseként.

ARATÓ PÉTER, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére a digitális technika és a logikai szintézis, különösen a vezérlőegységek tervezése, magas szintű és rendszer szintű szintézis területén végzett kutatási eredményeiért, azok ipari alkalmazásait sikeresen hasznosító egyetemi tananyagfejlesztő és oktatói munkásságáért, hazai és nemzetközi szakmai, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

BARNABÁS BEÁTA, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének tudományos osztályvezetője részére a gabonanövények ivaros szaporodásának biotechnológiájában, a pollen krioprezervációs kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért, a növénynemesítési gyakorlatban meghonosított búza és kukorica dihaploid előállításáért, a hazánkban egyedülálló, általa vezetett "növényi lombikbébiprogram" irányításáért, tudományos munkássága elismeréseként;

FRITZ JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának egyetemi tanára részére a modern valószínűség-számítás, a sztochasztikus analízis és matematikai fizika területén végzett, nemzetközileg is számon tartott kutatásaiért, a magyar matematikai statisztikus fizikai iskola megteremtéséért, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

GONDA JÁNOS Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, zenetörténész részére a magyar dzsesszirodalom alapjait megteremtő könyveiért és tanulmányaiért, a konzervatóriumi dzsessz tanszak megszervezéséért, kreativitást fejlesztő zenepedagógiai munkásságáért, határainkon túl is nagyra becsült zenetörténészi, zeneszerzői és előadóművészi tevékenysége elismeréseként;

HARMATHY ATTILA, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, volt alkotmánybíró, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa részére az összehasonlító polgári jog, a szerződési jog és a szerződések elmélete, a szerződések gazdasági és gazdaságirányítási folyamatokban betöltött szerepének kutatása, a polgári jog és az alkotmányjog kapcsolata területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága, tudományszervezői, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

HORVÁTH DEZSŐ, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete Nagyenergiás Fizikai Osztályának vezetője részére a kísérleti atom-, atommag- és részecskefizika terén végzett, nemzetközi elismerést is kiváltó kutatásaiért, különösen az antihidrogén előállításában és spektroszkópiai vizsgálatában, továbbá a szimmetriaelvek ellenőrzésének pontosításában és a feltételezett Higgs-részecske tömegének behatárolásában elért eredményeiért, kiváló oktatói és ismeretterjesztői tevékenysége elismeréseként;

KOLLÁR LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Kémiai Intézetének egyetemi tanára részére az átmenetifémek komplexeinek katalizátorokként való alkalmazása terén elért eredményeiért, gyakorlati szempontból fontos gyógyszerek előállításához szükséges királis építőelemek újszerű és gazdaságos szintéziséért, tudományszervezési, valamint eredményes oktatói, utánpótlás-nevelési tevékenysége elismeréseként;

KONDOROSI ÉVA, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet igazgatója részére világszerte elismert, a növény-baktérium kölcsönhatás természetének kutatásában elért alapvető felfedezéseiért, a sejtciklust szabályozó géncsalád felismeréséért, nemzetközi tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként;

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, irodalomtörténész, egyetemi tanár részére a modern irodalomtörténet - különösen a 20. századi magyar és német irodalom és irodalomelmélet -, a hermeneutika, a modern kritikatörténet, a mediális kultúratudomány területén, valamint a magyar irodalom kritikai feldolgozásában végzett tudományos és kutatói munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként;

NUSSER ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete Celluláris Idegélettan Laboratóriumának csoportvezető kutatója részére a központi idegrendszeri ingerületátvitel szerkezeti és működési alapjainak felderítése és részvételük módjának a tudatos érzékelés normális és kóros neuronhálózati folyamataiban történő vizsgálatában elért, világszerte nagy érdeklődést kiváltó eredményeiért, tudományos munkássága elismeréseként;

DR. RIHMER ZOLTÁN pszichiáter, neurológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályának tudományos igazgatója, címzetes egyetemi tanár részére a kedély- és szorongásos betegségek klinikai és biológiai kutatásában végzett három évtizedes, határainkon túl is számon tartott tudományos munkássága, gyógyító, publikációs, oktatói és szakmaszervezői tevékenysége elismeréseként;

RÓNA-TAS ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus részére a magyar nép korai története, illetve a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatása, a turkológia, a mongolisztika és a tibetisztika terén végzett közel négy évtizedes hazai és nemzetközi iskolateremtő tudományos munkássága, eredményes oktatási és tudományszervező tevékenysége, életpályája elismeréseként (betegsége miatt később veszi át a díjat);

ROSIVALL LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Kórélettani Intézetének igazgatója, egyetemi tanár részére a veseműködés és a vérnyomás-szabályozás élet- és kórélettana terén végzett, határainkon túl is nagyra becsült, példaértékű tudományos munkássága, gyógyító, kutató, oktató és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

SZEMERÉDI ENDRE, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére a matematika több területén: a számelméleten, a kombinatorikán és az elméleti számítógéptudományon átívelő, nemzetközi mércével mérve is kivételes jelentőségű tudományos és kutatói munkásságáért, példaértékű életpályája elismeréseként;

VÉCSEI LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, a Neurológiai Klinika orvosa részére az idegszövet-károsodás pathomechanizmusa, a fejfájás, a sclerosis multiplex és stroke kutatása, a neurológiai kórképek kezelésében az új terápiás lehetőségek kidolgozása terén végzett tudományos és kutatói munkássága, hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

ZALAI ERNŐ, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére a matematikai közgazdaságtan, a mikroökonómia, a gazdasági modellezés és elemzés terén végzett iskolateremtő tudományos kutatói és kutatásszervezői munkásságáért, a vegyes piacgazdaság igényeihez és nemzetközi követelményeihez igazodó hazai közgazdászképzés megreformálásáért, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként (a kitüntetést később veszi át).

Művészeti kitüntetések

MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE díjat kapott

Benedek Miklós Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész;
Esztergályos Károly Balázs Béla-díjas rendező, forgatókönyvíró, Érdemes Művész;
Konrád György brácsaművész, a Tátrai Vonósnégyes tagja, Érdemes Művész;
Markovics Ferenc Balázs Béla-díjas fotóművész, Érdemes Művész;
Szilágyi Lenke Balogh Rudolf-díjas fotóművész, Érdemes Művész
Tahi Tóth László, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművésze, Érdemes Művész.

MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE díjat adtak át

Bogdán Zsoltnak, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Jászai Mari-díjas színművészének,
Csikos Sándornak, a Debreceni Csokonai Színház Jászai Mari-díjas színművészének,
Hirtling István Jászai Mari-díjas színművésznek,
Keller András Liszt Ferenc-díjas hegedűművésznek, a Concerto Budapest zeneigazgatójának,
Kesselyák Gergelynek, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas karmesterének,
Lugossy Mária Munkácsy Mihály-díjas érem- és szobrászművésznek,
Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművésznek, a József Attila Színház ügyvezetőjének,
Rónai Éva Ferenczy Noémi-díjas textilművésznek,
Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikusművésznek,
Selmeczi György Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, karmesternek, a Kolozsvári Állami Magyar Opera művészeti vezetőjének,
Szarvas Józsefnek, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének,
Tordai Hajnal Jászai Mari-díjas jelmeztervezőnek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem óraadó tanárának,
Tordai Terinek, az Új Színház Jászai Mari-díjas színművészének,
Trill Zsoltnak, a Debreceni Csokonai Színház Jászai Mari-díjas színművészének,
Virágh András Liszt Ferenc-díjas orgonaművésznek, karnagynak, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom karnagy-zeneigazgatójának.

MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA díjat adta át:

Borbély Szilárd József Attila-díjas költőnek, a Debreceni Egyetem egyetemi docensének,
Kárpáti Kamil József Attila-díjas költőnek, írónak, szerkesztőnek
Ladik Katalin József Attila-díjas írónak, költőnek.

BALASSA PÉTER-DÍJBAN részesült:

Keresztesi József szerkesztő, kritikus

A mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotói, valamint művészi és tudományos tevékenységéért

BALÁZS BÉLA-DÍJBAN részesült:

Divinyi Réka forgatókönyvíró,
Fillenz Ádám operatőr,
Goda Krisztina rendező,
Kálomista Gábor producer,
Market Károly operatőr,
Mészáros Péter rendező,
Vészits Andrea dramaturg,
Petrányi Viktória jelmeztervező,
Péterffy András rendező,
Sós Ágnes rendező.

A kiemelkedő fotóművészeti tevékenységéért

BALOGH RUDOLF-DÍJBAN részesült:

Herendi Péter fotográfus,
Kovács Melinda fotóművész,
Szabó Judit fotóművész.

A kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munkájáért

BÁNFFY MIKLÓS-DÍJBAN részesült:

Csincsek Réka művészeti tanácsadó, műsorszerkesztő,
Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató,
Körner Tamás volt igazgató, Budapesti Fesztiválzenekar,
Zentai Zoltánné gazdasági igazgató, Szolnoki Szigligeti Színház
Závogyán Magdolna kulturális referens,
Zelinka Tamás zenetanár, vezető főtanácsos,

Kiemelkedő bábművészeti tevékenységéért

BLATTNER GÉZA-DÍJBAN részesült:

Ács Norbert bábszínész,
Mátravölgyi Ákos báb- és díszlettervező.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységéért

ERKEL FERENC-DÍJBAN részesült:

Pintér Gyula zeneszerző,
Dobos László zenei rendező, zenetanár, karnagy,
Olsvay Endre zeneszerző,

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenységéért

FERENCZY NOÉMI-DÍJBAN részesült:

Békés Rozi tervező grafikusművész,
Bráda Judit textiltervező iparművész,
Cosovan Attila Róbert formatervező iparművész,
Kemény Péter keramikusművész,
Kassai Ferenc tervező grafikusművész,
Latin Anna textiltervező iparművész,
Máder Indira textiltervező iparművész,
Máté Tibor belsőépítész,
Melcher Mihály üvegtervező művész,
Rex Kis Béla belsőépítész,
Tóth Zoltán ötvösművész,
Zámboriné Fikó Katalin restaurátorművész,

A táncművészet területén folytatott alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenységért

HARANGOZÓ GYULA-DÍJBAN részesült:

Borbély Beatrix táncművész,
Czár Gergely táncművész,
Csonka Roland táncművész,
Füzesi Albert művészeti vezető, Maros Művészegyüttes,
Gombai Szabolcs táncművész,
Nagy Írisz magántáncos,
Rujsz Edit címzetes magántáncosnő, balettmester.

------------------------------------------------------------------- Kiemelkedő artistaművészeti tevékenységéért

HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJBAN részesült:

Dittmár Roland artistaművész.

A nemzeti erőforrás miniszter kiemelkedő színművészeti és színháztudományi tevékenységéért:

JÁSZAI MARI-DÍJBAN részesült:

Kardos M. Róbert színművész,
Rácz József színművész,
Tóth Tibor színművész,
Király Nina színháztörténész,
Szűcs Gábor színművész,
Tóth Auguszta színművész,
Bartus Gyula színművész,
Bognár Gyöngyvér színművész,
Köles Ferenc színművész,
Keresztes Tamás színművész,
Kertész Marcella színművész,
Nagy Ervin színművész,
Szamosi Zsófia színművész,

Kiemelkedő irodalmi tevékenységéért

JÓZSEF ATTILA-DÍJBAN részesült:

Báger Gusztáv költő,
Bálint Péter író,
Böszörményi Zoltán író, költő,
Iancu Laura költő,
Kenéz Ferenc költő ,
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész,
Kiss Judit Ágnes költő,
Krusovszky Dénes költő,
Németh Zoltán költő, irodalomtörténész,
Payer Imre költő,
Széky János műfordító,
Szilasi László irodalomtörténész, esszéista,
Végh Attila költő, esszéíró.

Kiemelkedő zenei- és előadó-művészeti tevékenység elismeréseként

LISZT FERENC-DÍJBAN részesült:

Bársony Péter brácsaművész,
Dráfi Kálmán zongoraművész,
Farkas Gábor zongoraművész,
Fejér András harsonaművész,
Illényi Katica hegedűművész
Soltészné Lédeczi Judit karnagy,
Záborszky Kálmán karmester,
Borbély Mihály jazzművész.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért

MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJBAN részesült:

Somogyi György festőművész,
Méhes Loránt képzőművész,
Daradics Árpád képzőművész,
Erőss István grafikusművész,
Soó Zöld Margit festőművész
Kelemen Károly festőművész,
Beöthy Balázs médiaművész,
Nagy Gábor György grafikusművész,
Dienes Attila szobrászművész,
Lakatos Pál Sándor szobrászművész,
Kóthay Gábor tervező grafikusművész,
Barnásné Réti Tünde restaurátorművész,
Pál Péter képzőművész, restaurátor.

Kiemelkedő zenés színházi rendezői, színháztudományi, dramaturgi és műfordítói tevékenységéért

NÁDASDY KÁLMÁN-DÍJBAN részesült:

Böhm György rendező, dramaturg,
Nagy Viktor rendező.

A képzőművészet, az iparművészet és a fotóművészet, illetve ezek határterületein végzett kiemelkedő művészettörténészi, művészetírói, műelméleti vagy műkritikusi tevékenységéért

NÉMETH LAJOS-DÍJBAN részesült:

Szipőcs Krisztina művészettörténész,
Prakfalvi Endre művészettörténész,
Dr. Aknai Tamás művészettörténész.

Kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenységéért

SZABOLCSI BENCE-DÍJBAN részesült:

dr. Szalay Olga zenetörténész,
Solymosi-Tari Emőke zenetörténész,

A nemzeti erőforrás miniszter kiemelkedő újságírói tevékenységéért

TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJBAN részesült:

Domány András, a Magyar Rádió nyugalmazott munkatársa
Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök, a Hitélet szerkesztője,
Németh István nyugdíjas, külső munkatárs Magyar Szó, Hét Nap,
Lukács Csaba újságíró,
Sediánszky János újságíró,
Széles Tamás újságíró.

-------------------------------------------------------------------


Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól