Beszélgetéssorozat az eutanáziáról
„Eutélia-eutanázia: az élet méltó befejezése” címmel a Budapesti Európa Intézet kerekasztal-beszélgetés sorozatot szervez. A február 21-i első beszélgetés témája az élet fogalma, kezdete és vége; résztvevői Csányi Vilmos, Czeizel Endre, Heller Ágnes, valamint Vizi E. Szilveszter. A későbbiekben szó lesz még filozófiai, etikai, teológiai megközelítésről, illetve az elmúlás társadalmi és jogi aspektusairól.

Beszélgetés-sorozat az élet méltó befejezéséről
   
   „Eutélia-eutanázia: az élet méltó befejezése” címmel a Budapesti Európa Intézet kerekasztal-beszélgetés sorozatot szervez. A nyilvánosság különböző fórumain újra és újra felmerülő témának számtalan megközelítési módja létezik, a nézőpontok sokrétűsége mégis ritkán érvényesül, illetve az egyes szempontok nem megfelelő mélységben kapnak hangot. A szervezők e problémát kívánják enyhíteni azzal, hogy több tudományterület jeles képviselőjét felkérték, kerekasztal-beszélgetések sorozatán, a nyilvánosság előtt vitassák meg érveiket. A kezdeményezés célja, hogy társadalmi párbeszédet indítson a méltóságteljes halál lehetőségeiről, s ezzel az állampolgárok és a törvényhozás számára egyaránt lehetővé tegye a felelősségteljes állásfoglalást.
   
   A beszélgetéseket Bitó László, világszerte elismert élettan professzor, író vezeti. A méltóságteljes halál véleménye szerint éppoly fontos, mint hogy önmagunk és társadalmi környezetünk megbecsülésében élhessük életünket, s ennek tudása egyúttal a boldogabb, kevesebb halálfélelemmel, szorongással terhelt földi léthez is hozzásegíthet minket. Az eutanázia és az eutélia kérdéséről „Boldogabb élet – jó halál” című könyvében (Athenaeum Kiadó, 2005) fejti ki véleményét, melyben tisztelője, Polcz Alaine szerint a tudós elmélyültségével és mély emberi érzékenységgel nyúl korunk legégetőbb kérdéseihez.
   
   
   Bitó László
   Boldogabb élet - jó halál
   240 oldal
   Ára: 2480 Ft
   Testünk és elménk csodálatos gyönyört nyújtó képességének, szeretetünk kibontakozásának nem halandóságunk, életünk megszabott hossza, hanem az azt beárnyékoló, a minden más félelmünk mögött ott lappangó halálfélelmünk, a haldoklás és elmúlás félelme szab határt.
   
   Az orvostudomány által egyre hosszabbra nyújtható haldoklás jogos félelmét enyhíthetné a „jó halál”, az eutanázia törvényes elérhetősége. Életutunk utolsó szakaszának egész életünkre kiható megkönnyítését nevezi eutéliának a világszerte ismert amerikai élettanprofesszorból lett szépíró és publicista, Bitó László. Tana a jó halálról életünket igyekszik jobbá, boldogabbá tenni. Azért szükséges a halálról másként gondolkodni, hogy az életről is másként legyünk képesek – sugallja a könyv, amely számos példával, érdekes történettel, meghökkentő gondolattal érvel: Jézus „búcsúbeszédétől” az amerikai Morrie Schwartz társadalompszichológus „élőben közvetített” halálfolyamatának értelmezéséig.
   
2006-02-21 15:32:00