Díjakat adott át a miniszter a Magyar Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Dr. Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere jelentős díjakat, elismeréseket adott át a budapesti Iparművészeti Múzeumban 2006. január 20-án.
Dr. Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere Pro Cultura Hungarica Emlékplakettet adományoz:

Hans-Henning Paetzke írónak, a magyar irodalom németországi megismertetéséért, magas színvonalú írói, műfordítói munkásságáért.

A kuratórium javaslata alapján dr. Bozóki András miniszter és dr. Schneider Márta helyettes államtitkár Márai Sándor-díjat adományoz:

Nádas Péter Kossuth-díjas írónak, a 2005-ös év kiugró sikeréért, nagyjelentőségű regénytrilógiájáért, a Párhuzamos történetekért

Berniczky Éva kárpátaljai prózaírónak, eddigi novella- és meseírói munkásságáért

Dragomán György író-műfordítónak a 2005-ben megjelent A fehér király című nagysikerű regényéért.

Dr. Bozóki András miniszter és Koncz Erika helyettes államtitkár a magyar könyvtári kultúra elméleti és gyakorlati fejlődésében elért eredményeiért, irányító, elméleti, illetve gyakorlati munkájukért Bibliotéka Emlékérem-Díjat adományoz:

Dr. Arató Antalnak, az elmúlt 25 évben végzett kiemelkedő szakmai és intézményvezetői munkájának elismeréseként

Dr. Domsa Károlynénak, kiemelkedő szakmai munkásságáért, az MTA könyvtárának vezetőjeként végzett tevékenységéért

Dr.Hopp Győzőnének, a kötelespéldány szolgálat osztályvezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért

Hubay Lászlónak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárügyéért végzett kiemelkedő szakmai munkájáért

Dr. Kiss Józsefnének, a miskolci városi könyvtári hálózat fejlesztéséért és helyismereti tevékenységéért

Ormosi Anikónak, az egyetemi oktatást segítő elkötelezett könyvtárosi tevékenységéért

Dr. Pataki Miklósnénak, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasószolgálatában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a város életében végzett kulturális tevékenységéért

Sóron Lászlónak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezeti és szakmai megújításában végzett munkájáért

Tóth Istvánnénak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakmai irányításában végzett eredményes tevékenységéért, és magas színvonalú oktatói munkásságáért

Dr. Vasas Líviának, a magyar orvosi könyvtárügyért végzett kiemelkedő tevékenységéért.

A nem hivatásos amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, kórus, képző-, fotó, táncművészet valamint a hagyományőrzés a tárgyalkotó előadó és népművészet területén végzett munkájáért Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat adományoz:

Dr. Bánszky Pál művészettörténésznek, a kecskeméti Naiv Művészeti Múzeum nyug. igazgatójának, életművéért, az amatőr képző- és iparművészet, a naiv művészet és a tárgyi népművészet területén végzett kimagaslóan értékes munkásságáért,

Dr. Balázs Józsefnének, a hévízgyörki Általános Iskola ny. igazgató-helyettesének, az 1969-ben létrejött Hévizgyörki Asszonykórus alapító vezetőjének a zenei közművelődésben és a hagyományápolásban végzett kimagasló munkásságáért,

Guttmann Mihály karnagynak, a Kolozsvári Zeneakadémia ny. tanszékvezető egyetemi tanárának életművéért, több évtizedes zenepedagógusi munkájáért és a magyar kórusművészet értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért,

Juhász Miklósnak, a Diósgyőri Gépgyár ny. osztályvezető, fotóművésznek, 51 éve folytatott, hazai és nemzetközi kiállításokon, versenyeken igen sok díjjal elismert művészi munkásságáért és a fiatalok képzésében végzett tevékenységéért,

Kis Tibornak, a fóti Művészeti Iskola tanárának, az elmúlt húsz évben végzett kiemelkedő és sikeres alkotó tevékenységéért, amely a gyermekszínjátszás tartalmi és formai megújítását szolgálta,

Leszkovszky Albinnak, a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium tanárának, együttes vezetőnek, a diákszínjátszás megújítása és fejlődése érdekében kifejtett művészi és pedagógusi munkásságáért,

Mlinár Pálnak, a békéscsabai Hétpróbás Néptánciskola koreográfus igazgatójának, a Balassi Táncegyüttes vezetőjének, a népművészet területén hosszú évtizedek óta végzett kimagasló teljesítményéért, az utánpótlás nevelésben végzett elhivatott munkájáért.

A nem hivatásos amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, kórus, táncművészet, valamint hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén együttesekenek és művészeti alkotóközösségeknek a Csokonai Vitéz Mihály – Közösségi Díjat adományozza:

A MÁV Szolnoki Járműjavító Férfikarának,

A Budafok-Tétény Mészáros László Képzőművészeti Egyesületnek,

A Győri Előadóművész Stúdiónak,

A celldömölki Soltis Lajos Színháznak

A miskolci Szinvavölgyi Néptáncegyüttesnek

Dr. Bozóki András miniszter és dr. Schneider Márta helyettes államtitkár „A Kultúra Támogatásáért”- címet adományozza:

A Raiffeisen Bank-nak, Budapest és 45 vidéki város művészeti életének támogatásáért, számos színházi és zenei rendezvény, kiállítások szponzorálásáért, továbbá a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi kapcsolatteremtésében való aktív közreműködéséért, kutatói ösztöndíjak létrehozásáért, a „Mesterművek-400 éve a francia festészetben” című kiállítás fő támogatásáért.

„A Kultúra Pártfogója”- címet adományozza:Hauer Lajosnak, a Gencsapáti Huzatos Borozó tulajdonosának, a helyi közéletben való aktív részvételéért, a Művelődési Ház és Könyvtár teljes külső homlokzatának felújításáért, valamint a község kulturális rendezvényeinek folyamatos támogatásáért.

Dr. Bozóki András miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz:

Bóta Ildikó és Kálmán Ferenc tánctanároknak, a Tánceánia Táncegyüttesében a sérült és ép fiatalok körében végzett kiváló szakmai és táncpedagógiai tevékenységükért

Badonics Sándornénak, a közművelődés területén kifejtett három évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkájáért, Tiszaújváros kulturális hagyományainak megteremtésében végzett érdemeiért,

Billing Mariannának, több mint öt évtizedes kiváló közösségi, társadalmi és kulturális tevékenységéért,

Chochol Károly fotóművésznek, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány műteremlakás bizottság elnökeként végzett kiemelkedő munkájáért

A Zalaegerszegi Válicka Citerazenekarnak, a népi hagyományok ápolásáért, valamint az ifjúság zenei nevelése terén kifejtett tevékenységükért.

2006-01-20 12:02:00