Dino Buzzati: Szerelem utolsó látásra
A Nyitott Könyvműhely Kiadó most induló Artcomix sorozatában művészi igényű képregények megjelentetését és népszerűsítését vállalja fel. Ez a nálunk szinte ismeretlen műfaj az irodalom és a képzőművészet sajátos ötvözete.

   Rajzolt Orpheusz
   
   
   Az irodalmi ihletésű/igényű szöveg/történet és a kifejező értékű, igényes grafika összeházasításának példája a sorozat első kötete, Dino Buzzati képes poémája. Buzzatit regényíróként jól ismerhetik nálunk is az olvasók, hiszen művei magyarul is megjelentek (Tatárpuszta, Egy szerelem története, A colombre stb.). Az olasz regényíró festő és grafikus is volt egyben, aki saját műveit rendszerint illusztrálta is, így tehát nem meglepő részéről e képregény-vállalkozás. A második világháború előtt megjelent korai írásainak általános jellemzője volt az a szürrealisztikus, allegorikus forma, ami e művének is fontos jellemzője. Orpheusz és Eurüdiké mitikus szerelmi történetét eleveníti meg modern, nagyvárosi kulisszák között, aktualizált figurákkal. A főhős, Orfi - aki gitárjával és dalaival felfegyverkezve indul szerelme, Eura után a holtak birodalmába, hogy onnan visszaszerezze a lányt - szerelemtől, sikertől és öntudattól elvakítva azt hiszi, sikerülhet a lehetetlen: feltámasztani a holtakat... Buzzati erotikus, szürrealisztikus víziói sokkal sikeresebben elevenednek meg magukban a rajzokban, mint a szövegekben, sőt az erőteljes képi kifejezésmód mellett kifejezetten sutának és erőtlennek hatnak a döccenő, furcsán rímes-rímtelen sorok. Mégis jó és érdekfeszítő példája ez a könyv annak, milyen meglepő erővel tud a rajzos képregény művészi értéket teremteni. Érdeklődéssel várjuk a sorozat további darabjait is!
   
   Dino Buzzati: Szerelem utolsó látásra (ford: Dánél Móna) Nyitott Könyvműhely Kiadó, 222 oldal, 2890 Ft
   
 
2005-10-26 13:50:00