Pályázat: Olvasni jó... De írni még jobb!
Kiíró: TT Média; Határidő: folyamatos; Téma: nincs; Díj: mű kiadása

   
   Olvasni jó... De írni még jobb!
   
   

   Pályázat célja: első kötetes, vagy kiadói szerződéssel nem rendelkező szerzők műveinek kiadása, műfaji megkötés nélkül.
   Kiíró: TT Média; Határidő: folyamatos; Téma: nincs; Díj: mű kiadása
   Beküldési cím: olvasnijo@vipmail.hu vagy TT Média, Budapest Zoltán u. 12. 1054
   
   Évente tíz-tizenötezer cím jelenik meg a magyar könyvpiacon. A könyvterjesztők csak ritkán tudnak foglalkozni az egy-két könyves kiadókkal, vagy a szerzői kiadásokkal.
   A TT Média pályázatot ír ki első könyves, vagy kiadói szerződéssel nem rendelkező szerzők részére, műfaji megkötés nélkül.
   A pályázati területek: kéziratgondozás, szerzői jogi szerződések ügyintézése, tördelés, szerkesztés, nyomdai előkészítés, nyomdai kivitel, terjesztés.
   A pályaművekkel kapcsolatos követelmények: kész kézirat, teljes formai elképzelés, tisztázott szerzői jogi feltételek.
   Műfaji megkötés nincs.
   Pályázat kiíró vállalja, hogy elkészíti minden a pályamű könyvszakmai (technikai) értékelését, és ennek értelmében javaslatot tesz a kiadással kapcsolatban.
   Minden pályamű esetében vállalja a pályázatkiíró, hogy a könyv megjelenése esetén annak terjesztésében részt vállal függetlenül attól, hogy az együttműködésben, vagy szerzői kiadásban valósul-e meg.
   Jelen pályázati eljárásban beérkező pályaművek közül a pályázat kiíró felkért bírálok véleménye alapján kiadói szerződést kíván kötni a legjobb művek szerzőivel.
   Minden pályamű értékelésre kerül, de csak könyvszakmai szempontok alapján, irodalmi, kritikai minősítést, csak a szerző különkérésére, pályázaton kívüli külön megállapodás alapján biztosítunk.
   Jelen pályázati eljárásban kiíró könyvszakmai vonatkozásban készít értékelést, ami tartalmazza:
   1. A pályamű kiadásával kapcsolatos jogi véleményezést
   2. A pályamű kéziratgondozásával kapcsolatos ajánlatot.
   3. A tördeléssel, a nyomdai előkészítéssel kapcsolatos ajánlatot. (Beleértve a korrektúrát és a levilágítást is.)
   4. Nyomdai kivitelezésre vonatkozó ajánlatot.
   5. Együttműködési javaslatot.
   6. Terjesztői javaslatot.
   Pályázni az "Olvasni jó! De írni még jobb" űrlapon lehet, a mellékletekkel együtt postára adott adatlapon, valamint a kiírásban szereplő pályázati díj megfizetése mellett.
   Pályázati adatlap, kitöltési útmutató letölthető a http://www.extra.hu/olvasnijo
   Pályázati díj: 12.000 Ft + ÁFA 15.000 Ft
   Pályázati díjat kizárólag banki átutalással teljesíthet a pályázó a kiíró számlájára:
   11742001-20044583
   Kérjük az átutalásra írják rá: Irodalmi pályázat
   A pályázati díjról a kiíró a pályázat beérkezését követően számlát állít ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
   A pályázat beérkezési határideje: folyamatos
   Figyelem! Csak e-mail-ben, vagy postai úton beérkező pályázatokat fogadunk el!
   Beküldés: olvasnijo@vipmail.hu e-mail címre, vagy, a TT Média, Budapest, Zoltán u. 12. 1054
   A pályázatra minden esetben írják rá:
   "Olvasni jó, de írni még jobb!"
   
       
2005-03-12 08:36:00