METAFORA-ESTEK 15. - Tasso
2005. február 21. hétfő 18 óra

   
    METAFORA-ESTEK 15.

   


   „Nem csábos nimfák, virágok, szirének...”
   

    Tasso-est
   
   
    Hárs Ernő költő, műfordító olvas fel Tasso-fordításaiból.

   Beszélgetőtársa Lator László költő, műfordító.
   
   2005. február 21. hétfő 18 óra
   

   IX. Ráday u. 27. Ráday Könyvesház, pince
   

   
   
   Torquato Tasso (1554-1595)
   
   A megszabadított Jeruzsálem (1575)
   Gerusalemme liberta (1575)
   
    Jámbor fegyvert és vezért zeng az ének,
   ki Krisztus sírját felszabadította.
   Sok dolga volt eszének és kezének,
   s a dicső tett sok búbaját okozta:
   Pokol dühe nem ártott erejének,
   sem ázsiai s líbiai horda.
   Tévelygőit, az Égtől gyámolítva,
   a szent jelek alá nyerhette vissza.
   
(I. 1-8)
   (Ford.: Hárs Ernő)
   
    Canto l'armi pietose e 'l Capitano
   che 'l gran sepolcro libero di Christo:
   molto egli opro col senno e con la mano;
   molto soffri nel glorioso acquisto:
   e in van l'Inferno a lui s'oppose, e in vano
   s'armo d'Asia e di Libia il popol misto;
   ché il Ciel gli dié favore, e sotto ai santi
   segni ridusse i suoi compagni erranti.
   

   
    Tasso, Torquato (1544-1595)
   Olasz költő.
   A barokk eposz legnagyobb mestere. Első eposza a Rinaldo (1562), amely 12 énekben örökíti meg a Karoling-mondakör egyik hősének tetteit és szerelmét. Az Aminta (1573) mitológiai tárgyú pásztordrámája idilli világával, mélabús hangulatával Tasso költői egyéniségét tükrözi. Főműve A megszabadított Jeruzsálem (1575) című eposza, bár ennek később új változatát is megírta, A meghódított Jeruzsálem címen, (1593). Habár bibliai tárgyú eposszal is próbálkozott (A világ teremtése, 1594), mégis olyan eposzt akart írni, mely egységes cselekményét valós történelmi tárgyból meríti, de nem zárja ki a csodálatos elemet sem, egyszerre gyönyörködtet és tanít. Az eposz műfajáról vall az Értekezés a költészetről (1564) című tanulmányában. A hitbéli eltévelyedéstől való rettegésének megrázó képét adja mintegy 1700 darabból álló levelezése (Levelek).
   
   
   

Torquato Tasso
 
2005-02-12 09:23:00