anthro p o l i s folyóirat - első szám
2005. február 22-én 16:30, Írók Boltja (VI. Budapest, Andrássy út 43.)

    Tisztelt címzett! Kedves barátunk!
   
   

   Az anthro p o l i s 1.1 - kulturális antropológiai folyóirat első számának nyilvános lapbemutató estjére 2005. február 22-én 16 h 30-kor, az Írók Boltjában (VI. Budapest, Andrássy út 43.) kerül sor. A lapot bemutatják: Gyenes Ádám (L'Harmattan), Sárkány Mihály (főszerkesztő), Niedermüller Péter (szerző), valamint Frida Balázs, Biczó Gábor, Bán Dávid, Régi Tamás és A. Gergely András szerkesztők. A közönségtalálkozón és sajtótájékoztatón lehetőség adódik a folyóirat további szerzőivel és munkatársaival történő eszmecserére.A lap a helyszínen, még korlátozott példányszámban! megvásárolható egészen 18 h-ig.Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy az NKA - NKÖM a 2005. évi 2 számot támogatásban részesíti, elhárult minden akadály a lap életben maradása elől, éppen ezért fokozottan várjuk majdani és leendő szerzőink kéziratait, amelyeket a szerkesztőség záros határidőn belül (február 25.) megvitat. A következő szám várható megjelenése: 2005. április.
   
   Megmutatkozás! Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy a folyóirat 3. száma (2.2 - a 2005. évi 2. lapszám) angol nyelven kerül megjelentetésre az év októberében. A majdani English Edition legfőbb célkitűzése, hogy a lehetőségekhez képest átfogó képet adjon a hazai és részben a közép-európai kulturális antropológia helyzetéről, dilemmáiról, kutatásairól, képviselőiről, eredményeiről és irányzatairól - az európai és a tengerentúli szakmai közönség és az érdeklődők számára. Célunk, hogy az elmúlt 10-15 év fontos magyar szerző/kutatóegyéniségei és bemutatásra méltó kutatási eredményei egy összefoglaló, reprezentatív gyűjteményes publikáció formájában juthassanak el a határainkon és a tengereken túlra. Rövidesen angol-nyelvű felkérést juttatunk el Önökhöz! Addig is kérjük, amennyiben javaslata, ötlete, angol-nyelvű kézirata van, ne habozzon keresni minket az anthropolis@anthropolis.hue-mail-címen.
   
   Az Artemisszió Alapítvány, az Anthropolis Egyesület és a Néprajzi Múzeum szeretettel meghívja a VÁROSI TÉR - VÁROSI LÉT - V Á R O S a kortárs társadalomtudományokban: az urbánus lét újragondolása felé... - című nyilvános műhely-beszélgetésre, amely 2005. február 24-én, 18 h-tól lesz a Néprajzi Múzeum épületében (105. terem). Meghívott vendégek és beszélgetőtársak: Fejős Zoltán, Gyáni Gábor, Niedermüller Péter, Saly Noémi. A beszélgetést kanalizálják: Szántó Diana (Artemisszió) és Frida Balázs (Anthropolis).”Beszéd a városról”. A témához kapcsolódó zártkörű, meghívásos workshopot (advanced seminar) rendez Pécsett április 8-10-én a Niedermüller Péter vezette pécsi kultúratudományi doktori program, az ELTE Mu”vészetelméleti és Médiatudományi Intézetével, valamint a PTE Kommunikációs Tanszékével közösen. A workshop legfontosabb célkitu”zése, hogy több szekcióban a későmodern metropolisz mélyreható kulturális és társadalmi transzformációját, illetve „kutathatóságának” új lehetőségeit körbejárja.
   
   Anthropolis a Klub Rádió (FM 95.3) hullámhosszán: A l t e r NATIVE - Gender issue: Nők a közéletben, közéleti nők. Blahó Györgyi és Tolvaly Orsolya szerkesztésében 2005. februártól márciusig négy adásból álló műsorfolyam járja körül a nők megváltozott társadalmi helyzetét, átalakuló szerepét, a „gender mainstreaming” elnevezésű jelenséghalmazt a globalizálódó Európában és az európaizálódó Magyarországon. A programot az EU Phare 2002 programja, a Partners Hungary Alapítvány és a KlubRádió (95.3) támogatja. Részletek hamarosan a http://www.anthropolis.huweboldalain! A műsor kapcsolódik a korábbbi „Nemek igenlése” címmel tartott programunkhoz. Hallgassa!
   
   Átalakulnak az anthropolis.hu oldalai! 2005. év első negyedévétől kezdődően a pincétől a padlásig átalakul az Anthropolis Egyesület webkikötője. Az NCA - Nemzeti Civil Alap támogatása lehetővé teszi, hogy az anthropolis.hu 2 éves történetének első jelentős szerkezeti és dizájnátalakítását végezzük el. Ennek keretében nemcsak küllemében, hanem tartalmában és struktúrájában, valamint a szolgáltatások mennyiségében és színvonalában is komoly áttörés várható Közép-Európa első kulturális antropológiai portálján. Kövesse figyelemmel!
   
   Coming soon! Hamarosan elkészülnek az Anthropolis 2005. évi dokumentumfilmjei: Kovács Kristóf és Bán Dávid összesen három alkotása az utómunkálatok szakaszába érkezett, nemsokára bemutatjuk őket. A „Harmadik generáció” (rendező: Bán Dávid) a zsidó fiatalok identitáskereséséről, a „Mesteremberek” (rendező: Bán Dávid) a Budapesten a 80-as évektől egyre inkább eltűnő hagyományos mesterségekről, a „Wilkommen” (rendező: Kovács Kristóf) pedig a dunántúli „lomizó” roma családokról szól. Várható bemutatók: 2005. májusában.
   
   Az anthro p o l i s bemutatkozik Pécsett. 2005. március 8-án 16 30-tól a PTE-n tart közönségtalálkozót és fórumot a kulturális antropológiai folyóirat szerkesztősége. Házigazda K. Horváth Zsolt (PTE). A lap már Miskolcon is kapható a Miskolci Galéria frontrészén mu”ködő Bor+Tárlat elnevezésu” borszaküzletben és kisgalériában (Rákóczi u. 2.), és a pécsi találkozón is megvásárolható lesz.
   
   Folyóiratunk első számának képanyagát nyújtó Szebeni Szabó Róbert fotográfus kiállítása nyílik 2004. február 28-tól Kolozsvárott, amely kiváló alkalom az anthro p o l i s első határontúli bemutatkozására és közönségkapcsolati estjére is. A kiállítást megnyitja: Frida Balázs.
   
   Eredményes munkát, boldog hétköznapokat kíván:
   Az
   anthro p o l i s
   W: http://www.anthropolis.hu
   E: anthropolis@anthropolis.hu
   andrassy74@hdsnet.huT/F: +36-1-302-31-72
   P: 1062 Budapest VI. Andrássy út 74. fsz. 5.
       
2005-02-11 11:46:00