Korunk 2004. szeptember
   A felhalmozódott tekintélyes fordításmennyiség ellenére sem mondható, hogy a magyar olvasónak megbízható rálátása volna a román irodalomra, különösen ami a közelmúlt irodalmát illeti.

   Korunk 2004. szeptember
   

   A felhalmozódott tekintélyes fordításmennyiség ellenére sem mondható, hogy a magyar olvasónak megbízható rálátása volna a román irodalomra, különösen ami a közelmúlt irodalmát illeti. 1989 után elkezdődött a huszadik század román irodalomtörténetének újragondolása: az újraírt történetben más, korábban mellőzött értékek bukkantak fel. A fordulat után ugyanakkor már több írónemzedék is helyet keresett és talált magának az irodalmi életben. E friss, kortársi fejleményeket követheti talán legkevésbé a magyar közönség. Fordítások továbbra is készülnek, de lényegesen kisebb számban, mint korábban.
   Egyáltalán mi az, amit fordítani kellene? És miért? Milyen várható hatás reményében? Ezekhez hasonló kérdéseknek próbál utánajárni a Korunk kortárs román irodalomnak (és kultúrának) szentelt száma. A megszólaltatott román és magyar írók, irodalmárok, amellett, hogy kiemelnek bizonyos értékeket, bizonyos könyveket, rálátást nyújtanak a jelenkori román kultúra mozgásaira is. Egy szerkezetet is láttatnak, nem pusztán egyes műveket.
   
   MAX BLECHER • Áttetsző test, A parton (vers, Balázs Imre József fordításai)
   GABRIEL LIICEANU • A tiltott ajtó (Demény Péter fordítása)
   OLVASATOK A KORTÁRS ROMÁN IRODALOMRÓL (Korunk-ankét – Farkas Jenő, Szávai Géza, Csiki László, Bogdán László, Szilágyi Júlia)
   A KORTÁRS ROMÁN IRODALOM ÉRTÉKEI (Korunk-ankét – Ştefan Borbély, Ioana Bot, Al. Cistelecan)
   MIRCEA CĂRTĂRESCU • Lulu (regényrészlet, Lövétei Lázár László fordítása)
   RUXANDRA CESEREANU • Tricephalos (regényrészlet, Vallasek Júlia fordítása)
   SZONDA SZABOLCS • 2003: a pótlás és a műfaji átcsapások esztendeje
   
   TOLL
   

   KÁNTOR LAJOS • Nosztalgiahíd
   RIGÁN LÓRÁND • Bandaháború
   SZÉKELY SEBESTYÉN GYÖRGY • Jegyzetfüzet
   KESZEG ANNA • Mi a baj a Bourdieu-vel? Egy művészetszociológus premisszáiból
   
   HISTÓRIA
   

   TIBORI SZABÓ ZOLTÁN • Az erdélyi zsidó közösség sorsa a második világháborút követő időszakban (1945–1948) II.
   
   MŰ ÉS VILÁGA
   

   POMOGÁTS BÉLA • A regény mint rekonstrukció
   CSAPODY MIKLÓS • A kolozsvári epizód
   GERÉB ZITA • Egy Cărtărescu-mű fordításáról
   
   TÉKA
   

   GÁL ANDREA • Mítoszváros, soha itt (Mircea Cărtărescu: Pururi tînăr, înfăşurat în pixeli)
   VIRGINÁS ANDREA • Nő fehér ruhában. Háborúban (Eugen Uricaru: A barbárokra várva. Vida Gábor fordítása)
   PAPP ATTILA ZSOLT • Dandyland, avagy a glaszékesztyű heroizmusa (Adriana Babeţi: Dandysmul)
   SZŐCS IMRE • Egy apa meg a lánya (Marie-France Ionesco: Portretul scriitorului în secol)
   ZABÁN MÁRTA • A szubjektivitás alakzatai (Ioana Bot: Semne de carte)
   VÁRI CSABA • Időszerű szembenézés (Ruxandra Cesereanu: Imaginarul violent al românilor)
   FLÓRA ÁGNES • Néma kövek vallomása (Kovács András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben)
   CSETRI ELEK • Új teljesítmény: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon
   Olvasószolgálat
   
   TALLÓ
   

   K. E. • Az írók megosztottsága
   
   KÉP
   

   ADRIAN ARAMĂ
   LĂCRĂMIOARA ARAMĂ

2004-09-24 19:25:00