Sándor Miklós festőművész - ''INDIÁN NYÁR''
Kiállítás a Siklósi Vár emeleti galériájában
Sándor Miklós festőművész, ’’Indián nyár’’ című kiállítását a Siklósi Vár emeleti galériájában Angyal Mária művészettörténész nyitja meg, 2004. szeptember 18.-án. A tárlat október 15-ig látogatható.
Indián nyár
 
Angyal Mária ajánlója:

Sándor Miklós rendhagyó művészi életpályát mondhat magáénak.
1975-ben festőként diplomázik Bernáth Aurél osztályában. Ezután hosszabb időt tölt kereskedelmi kiállítások tervezésével és kivitelezésével, majd néhány évig Bécsben és Párizsban él. Közben tanít és fest, de egészen az utóbbi évekig nem vesz részt önálló és kollektív tárlatokon.
Kisoroszi műtermében teremtette meg az intenzív munkához szükséges körülményeket és egy egészen rendkívüli festői világot. Ma ott fest és továbbra is tanít.

Őszi séta
 
Kisoroszi falkép-terv
 
Zöldben
 
Szakrális és ezoterikus érdeklődése autonóm emberábrázolásokat eredményez egy olyan végtelen térben, amelyben az egyetemes méretű emberi problémák megfesthetőek. Személyes mondanivalójához megtalálta az adekvát jelrendszert, amellyel az emberiség mitikus küzdelmét, a tér-idő kontinuitást, a fogantatás és a születés determinációját, a való világon túli dimenziót, a fénnyel kiegészített alapelemeket képes közvetíteni. Az anyagit szellemivé transzponálja képein, látomások és kozmikus problémák festői lenyomataként. Érzékenyen ábrázolja a specifikusban rejlő általánost, az élet és a halál, a földi és a földöntúli létezés látomásait. Képeit olykor évekkel később fejezi be, vállalva a személyiségével a munkákban is párhuzamosan megjelenő változásokat. Korábbi szénrajzai és nagyméretű olajképei valamint temperái és akvarelljei után ma vizespáccal fatáblákra festi horizontálisan szerkesztett sötét tónusú archaizáló képeit és ikonjait.
Ezek epikus és lírai emberi történetek férfi és nő valóságos kapcsolatáról vagy annak hiányáról, a jelenlétről és elvágyódásról, az éteri összetartozásról.

Indián nyár. A cím és a címadó kép egyként jelzi a gyorsan elfutó időt és a késői lángoló érzelmeket, az érett gondolatokat, a test romlandósága és a lélek épülése közötti feloldhatatlan ellentétet. De jelzi a cím az érett művész festészetének kiteljesedését is.

[ KA-LÁSZ ] 2004-09-16 00:02:00