Levél Kalász Mártonnak, az Írószövetség elnökének
Meggyőződésünk, hogy e lépés megtétele nélkül az Írószövetség végképp elveszíti 1956-ban megszerzett és 1986-ban visszanyert erkölcsi hitelét.


   Kalász Márton
Magyar Írószövetség Elnöke
Budapest

   Tisztelt Elnök Úr!

   Alulírott magyar írók természetesnek tekintjük, hogy a Magyar Írószövetség tagjai meggyőződésüktől függően elkötelezik magukat különböző politikai mozgalmak, pártok mellett, avagy éppenséggel távol tartják magukat mindegyiktől. Ám éppen a demokrácia, a sokszínűség védelmében tűrhetetlennek tartjuk, hogy a Szövetség bármelyik tagja nyíltan gyűlöletre uszítson bármilyen kisebbség ellen. Döbrentei Kornél, a Magyar Írószövetség választmányának tagja évek óta hol nyíltan, hol kódoltan juttatja kifejezésre antiszemita felfogását a nyilvánosság előtt. 2004. január 11-én a Tilos Rádió előtti tömeggyűlésen mondott, sokezres közönségét gyűlöletre uszító, alig kódoltan antiszemita beszédével minden határt túllépett. Elvárjuk, hogy a Magyar Írószövetség Elnöksége a nyilvánosság előtt elhatárolódjék Döbrentei Kornél kirekesztő szellemiségű nyilvános fellépéseitől és felszólítsa őt választmányi tagságáról való lemondására valamint gyűlöletre uszító megnyilvánulásai beszüntetésére. Meggyőződésünk, hogy e lépés megtétele nélkül az Írószövetség végképp elveszíti 1956-ban megszerzett és 1986-ban visszanyert erkölcsi hitelét.

   Üdvözlettel Balla D. Károly, Balla Zsófia, Báthori Csaba, Békés Pál, Bodor Ádám, Bozsik Péter, Csuhai István, Földényi F. László, Konrád György, Kornis Mihály, Kozma György, Kőrösi P. József, Kukorelly Endre, Lengyel Balázs, Pályi András, Rába György, Rácz Péter, Sándor Iván, St. Auby Tamás, Szántó T. Gábor, Szijj Ferenc, Tábor Ádám, Ungváry Rudolf

   Bp., 2004. február 6.
   


   Írószövetség : tisztulás vagy bomlás?
   
   Márciusban lesz döntés az indulatokat kavaró Döbrentei-ügyben
   
   A Magyar Írószövetség választmánya március 2-án dönt, hogy elfogadható-e egy írószövetségi tagtól az antiszemita uszítás. Ha nem nyilvánít világos véleményt az ügyről a választmány - s azt követően az elnökség - több író, köztük Görgey Gábor is kilép a szövetségből. Ha elítélik Döbrenteit, elképzelhető, hogy az őt támogató írók döntenek a távozás mellett. Görgey szerint azonban semmilyen "kincstári" érdekre hivatkozva nem söpörhető szőnyeg alá az antiszemitizmus.
   
   Úgy tűnik, egyre nagyobb hullámokat ver Parti Nagy Lajos kilépése az Írószövetségből. Sokak szerint a nagy - és nem makulátlan - múltú szervezet bomlását is magával vonhatja. Mint lapunk is beszámolt róla, Parti Nagy Lajos író Döbrentei Kornél a Tilos Rádió előtt tartott uszító beszéde miatt január 23-án kilépett az Írószövetségből. Döbrentei ugyanis a magyarság holokausztjáról beszélt: "népünk megsemmisítésére törekvő, vallási köntösben zajló háborút, álpróféták, álruhában - csak szakálluk valódi - vezénylik". E nem túlságosan kódolt antiszemita kijelentés ellen a nemrégiben Irodalmi Díjat kapott Parti Nagy kilépésével tiltakozott. A hírt annak idején Kalász Márton, az Írószövetség elnöke úgy kommentálta, hogy "az írószövetség nem kívánja tagjaival szemben a gondolat- és véleményrendőrség szerepét betölteni". Az elnökség későbbi közleménye is hasonlóan elhárította a nyílt állásfoglalást, mely szerint távol tartják magukat minden politikai szélsőségtől, továbbá a szövetség minden tagjától elvárják az írótársadalom iránti szolidaritást.
   
   De a vihar nem csendesedett el, holott maga Parti Nagy Lajos is lapunknak többször kifejtette, döntésével nem demonstrálni kívánt. Az események további menete mégis azt mutatja, hogy egyre szélesedő tiltakozó hullám kezd kibontakozni. 23 magyar író- köztük Bodor Ádám, Földényi F. László, Kukorelly Endre, Kornis Mihály, Konrád György, Sándor Iván - levélben kérte az Írószövetségtől, hogy határolódjon el Döbrentei Kornéltól, aki "évek óta nyíltan, hol kódoltan juttatja kifejezésre antiszemita felfogását (…) gyűlöletre uszító, alig burkolt antiszemita beszédében minden határt túllépett." A tiltakozó levélhez Görgey Gábor egykori kulturális miniszter is csatlakozott, döntését a Népszava tudósítójának így kommentálta: "egy magára valamit is adó írószövetség nem tűr meg nyílt uszítást. Etikai kérdés, hogy az Írószövetség felemelje a szavát az olyan pusztító jelenség ellen, mint az antiszemitizmus." Görgey az Írószövetségből való kilépését is kilátásba helyezte, ha a szervezet nem határolódik el nyíltan Döbrentei Kornéltól.
   
   Kalász Márton lapunknak elmondta, hogy március 2-án összeül az Írószövetség 75 tagú választmánya, amely állást foglal a kérdésben. Döbrentei Kornél megkeresésünkre úgy válaszolt, hogy nem kíván kilépni a szövetségből, nem kizárólag azért, mert ezt megfutamodásnak érezné, hanem véleménye szerint lépése az Írószövetség bomlását idézné elő. Mint mondta: "kilépésem után legalább annyian követnének, mint a levél aláírói".
   
   Kalász Márton nincs könnyű helyzetben. Igyekszik megőrizni a tagjai által is sokat bírált legrégibb és legnagyobb írói tömörülés egységét. Indokait nem pusztán a tradíció fenntartásásra alapozza, hiszen ez évben indult el egy sok reménnyel kecsegtető tárgyalási folyamat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, melytől az irodalmi élet biztonságosabb és kiszámíthatóbb finanszírozását, az irodalmi ösztöndíjak és díjak összegének megemelését, az írók jobb anyagi megbecsülését várja az írótársadalom. Az Írószövetség körüli botrány azonban ronthatja a írók tárgyalási pozícióit.
   
   Görgey Gábor a Népszava kérdésére elmondta, hogy valóban rossz az akció időzítése, és nem használ az Írószövetség és a kormányzat közti párbeszédnek. Ám az Írószövetség pillanatnyi érdekei miatt nem lehet a szőnyeg alá söpörni azokat az etikai kérdéseket, melyek Döbrentei beszédével kapcsolatban felvetődtek.
       
   
   Hamvay Kornél (Népszava)
   

2004-02-23 23:19:00