Szabad nők, szabad lelkek
   
   Időpont:
2003. október 15. 19 h
   
   Helyszín: Trafó
   
   A beszélgetést vezeti: Gács Anna
   

   Meghívottak:
   
   Bán Zsófia, Kovács András Bálint, Németh Gábor, Radnóti Sándor
Stencil Kulturális Alapítvány
   
A BESZÉLŐ Szerkesztősége
   
Budapest V. ker., Akadémia u. 1. fsz. 48/50.
   Postacím:1364 Budapest Pf. 143
   (: 302-2912 (4: 302-1271
   E-mail: beszelo@enternet.hu
   
   
   
   („Bárcsak nőnek születtem volna, és nem ilyen férfi-félének”)
   Nick Jones
- Manic Street Preachers
   
   

   Miért nem tudunk a nőkérdésről beszélgetni?
   

   Az utóbbi években Magyarországon alig-alig oszlottak a „nőkérdéssel” kapcsolatos ellenérzések és sztereotípiák, s az e téren kibontakozó pozitív kezdeményezéseket is beárnyékolják a női emancipációval, illetve feminizmussal szembeni hazai előítéletek.
   Továbbra is igen szűk társadalmi csoport fogékony a nemek közti egyenlőtlenség kérdései iránt, a téma továbbra is inkább kutatói „szaktéma", legföljebb értelmiségi körök áporodott vitatémája maradt, s a média, ill. a politika szintjén alig-alig vitatott, a köztudatban pedig végképp periférikus helyet foglal el.
   Nagyon kevés az olyan civil szervezet ma Magyarországon, amely nem a specialista megközelítések egyikére korlátozódva (pl. jogvédelem) kezeli a „nőkérdést", hanem a maga teljes kulturális-szociális kontextusát figyelembe véve kíván alternatívákat vagy intézményes formákat kínálni a kérdéseknek, legalábbis a megfogalmazására.
   
   Szabad nők, szabad lelkek - avagy az aszimmetria színe és visszája
   
   
címmel a Beszélő c. folyóiratot kiadó Stencil Kulturális Alapítvány kulturális est-sorozatot tervez tíz, köztük négy határon túli városban (Ungváron, Pozsonyban, Szabadkán, Kolozsvárott) azzal a céllal, hogy az utóbbi évek legkiválóbb filmművészeti és irodalmi produktumainak és alkotóinak bemutatásán keresztül eleven és szemléletes képet adjunk, szociológusokkal, újságírókkal való beszélgetések során e kultúra sajátosságairól, különös értékeiről, nem fedve el a „női identitás" érvényesítésének nehézségeit sem. A beszélgetések mindegyikében részt vesznek a helyi közösségben népszerű „nőszemélyek”, illetve országosan elismert személyiségek, valamint fiatal tehetségek is.
   
Simogatás és karmolás: magyar írónők és a kritika
   
   Időpont:
2003. október 15. 19 h
   
   Helyszín: Trafó
   
   A beszélgetést vezeti: Gács Anna
   

   Meghívottak:
   
   Bán Zsófia, Kovács András Bálint, Németh Gábor, Radnóti Sándor
   
   

   
   A rendezvénysorozat idén eljut két-két vidéki, illetve határon túli városba is. A beszélgetések szerkesztett anyagát a Beszélő c. folyóiratban publikáljuk
   
2003-10-09 20:36:00