A „KUFSTEIN VII.“ KONFERENCIA ZÁRÓNYILATKOZATA
   Tanácskozásunk felkéri a Magyar Országgyűlést és a Kormányt, hogy nemzetközi fórumokon erőteljesebben szálljon síkra az etnikai és nemzeti kisebbségek intézményes védelméért s biztosítsa a nyugati magyar diaszpóra hiteles és intézményes képviseletét a Magyar Állandó Értekezleten, valamint a határon túli magyarok szolgálatában álló közalapítványok és intézmények testületeiben. Kérjük, hogy minden lehetséges eszközzel és módon segítsék elő, hogy az Európai Uniós csatlakozásból kimaradó szerbiai és ukrajnai magyarság anyaországi kapcsolatai ne szenvedjenek hátrányt.

   
   
   Diagnózis és prognózis
   
   
   BURGENLANDBAN (Ausztria) Felsőpulyán (Oberpullendorf) 2003. szeptember 6-7-én “Az EURÓPAI UNIÓ” ÉS AZ ETNIKAI KISEBBSÉGEK. – Diagnózis és prognózis –” címmel, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, mint főrendező által szervezett, 15 ország 280 képviselőjének részvételével, húsz előadó közreműködésével megtárgyaltuk a kisebbségpolitika elvi és történeti fejlődését, mai gyakorlatát és jövőbeni lehetőségeit a megújuló Európában.
   A tanácskozás résztvevői biztatónak tartják, hogy az EU tagállamaiban a nemzetiségek, illetve az etnikai kisebbségek anyanyelvi-kulturális öröksége és autonómiája különböző formákban létezik és növekvő védelmet élvez.
   Tapasztaljuk ugyanakkor azt is – különösen Európa keleti felében –, hogy a nemzetállami kizárólagosságra törekvő nacionalista politikák olyan diszkriminációkat, konfliktusokat teremtettek, amelyek tömeges migrációhoz, az etnikai csoportok veszélyeztetettségéhez, sőt belháborúkhoz vezettek.
   Az Európában jelentős, a kontinens csaknem minden országában élő magyar nemzeti közösség vezetőihez csatlakozva, az Európa Tanácsoz és az Európai Unió intézményeihez, vezető képviselőihez fordulunk segítséget, támogatást kérve létünk és biztonságunk jövőbeni garanciáira.
   
   1.
   Tekintettel arra, hogy Európa és az EU népességének negyedrésze a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozik, rendkívül fontosnak tartjuk és kérjük az Európai Konventet, hogy létük, fejlődésük védelme a készülő Európai Alkotmányban tételesen szerepeljen.
   
   2.
   Az etnikai és nemzeti kisebbségek Európa sokszínű nyelvi, életmódbeli, kulturális örökségének, értékeinek hordozói. Identitásukat megfelelő autonómiák, intézmények, törvények, valamint az egyházak szolgálata mellett tudták és tudják fenntartani. Indokoltnak tartjuk, hogy az etnikai és nemzeti kisebbségek önálló jogon kapjanak képviseletet, képviselői helyeket az Európai Parlamentben.
   
   3.
   Tanácskozásunk felkéri a Magyar Országgyűlést és a Kormányt, hogy nemzetközi fórumokon erőteljesebben szálljon síkra az etnikai és nemzeti kisebbségek intézményes védelméért s biztosítsa a nyugati magyar diaszpóra hiteles és intézményes képviseletét a Magyar Állandó Értekezleten, valamint a határon túli magyarok szolgálatában álló közalapítványok és intézmények testületeiben. Kérjük, hogy minden lehetséges eszközzel és módon segítsék elő, hogy az Európai Uniós csatlakozásból kimaradó szerbiai és ukrajnai magyarság anyaországi kapcsolatai ne szenvedjenek hátrányt.
   
   4.
   A Konferencián elhangzott előadások felhívták a figyelmet a magyar nemzetfogalom, az autonómia-koncepciók, a nemzetstratégia újragondolására, az Uniós kezdeményezésekkel való összehangolására, az intézményhálózat és a támogatási rendszer fejlesztésére. Felhívták a figyelmet a kedvezőtlen népesedési folyamatokra, valamint a migrációra, amelyek az EU csatlakozás nyomán előre nem látható tendenciákat indíthatnak el a Kárpát-medencében.
   A Tanácskozás résztvevői felkérik az Ausztriai Magyarok Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét, hogy a továbbiakban is kísérje figyelemmel a magyarság sorskérdéseit és folytassa a „Kufstein” konferencia-sorozatot Felsőpulyán.
   
   Felsőpulya, 2003. szeptember 7.
   
A meghívottak
 
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
 
2003-09-10 12:23:00