2003 augusztus 20 – A KULTÚRA KITÜNTETETTJEI
Auguszuts 20 alkalmából, hagyományosan a kultúra arra érdemes munkásait állami elismerésben részesítik. Az Iparművészeti Múzeumban adta át Hiller istván a kultusz tárca vezetője az elismeréseket, a megnyitó szavaiból idézünk és képriporttunkat láthatják.
"Több mint 1000 esztendeje a magyarság államot alapítva a kárpát medencében él megtartotta a nyelvét, megtartotta önnön magába vetett hitét, megtartotta és immáron a harmadik évezred első éveiben is óriási és igen komoly változások előtt áll, sajátos, mint minden augusztus 20-i ünnepünk egyedi, mégis az egyediségében különös és különleges a mai.
Az utolsó olyan augusztus 20-a, amikor még nem az európai unió tagjaként ünnepeljük és ünnepelhetjük nemzeti ünnepünket. Európai tény és magyar tény, függetlenül uniótól, függetlenül közösségtől, mert bár a történelmünk hozott keservet és hozott szép emlékezetes korszakokat, mégis az elmúlt 1000 esztendőben európaiság és magyarság együtt volt és együtt élt, ebben van ennek a nemzetnek az ereje és a fejlődése. Hiszen gazdagítjuk az európai kultúrát és gazdagodunk az európai kultúrától."

 
 

"Bár merre járok Európában büszke portugálokat és flamandokat és franciákat látok, büszke embereket a kultúrájukra, a hagyományaikra, a tradíciójukra, a megújulásba vetet hitükbe és képességükbe ugyanakkor a közösség érdekét.
Azt állítom, és biztos vagyok benne, hogy magyarnak lenni méltó dolog a büszkeségre emelt fejjel és csak úgy érdemes alkotni, emelt fejjel, a tehetségbe, a szorgalomba, a kreativitásba az eredetiségbe való bizalommal, mert ez a mi sajátunk is.
Nekünk nincsenek olajmezőink és igazából nincsenek aranybányáink, az azonban amit mi viszünk az európai unióba, ezt a sajátos édes anyanyelvünket, az invenciózus gondolkodásmódunkat, mondjuk ki, mert így van a tehetségünket, a megújulásra való képességünket, ez gazdagít, az ebbe való hit."

 
 

"Biztos vagyok benne, hogy az európai unió megújításához is szükséges, illő és helyes dolog kimondani, a mi nemzeti ünnepünkön, hogy nemcsak alkalmazkodó kézség, hanem alakító erő is amivel megyünk az unóba és ha ez a kettősség egységben van és az egyik oldalról valóban az alkalmazkodó kézség a másik oldalról az alakító erő egységre talál, akkor járunk helyes úton. Értékteremtés és érték őrzés. Hagyomány és tradíció és újítás, ez az amely az önök munkájában, nem is nevezném munkának csak, elhivatottságban, tehetség kihasználásban megnyilvánul. Ezért helyes és méltó dolog akkor, amikor az államalapítóra és több mint 1000 éves államunkra gondolunk és emlékezünk, és erre büszkék vagyunk, akkor köszönetet mondunk önöknek."

 
 

"Tisztelettel köszönetet mondok az NKÖM minisztereként, a minisztérium egésze és a magyar köztársaság kormánya nevében. Mégis amikor az ember hivatalokról, titulusokról beszél, próbálja a jogot, hogy ne egyszerűen intézmény és ne egyszerűen csak létező és működő hasznosan tevékenykedő intézmény legyen, hanem egy szélesebb értelemben vett közösség, a haza egészének köszönetét próbálja és merészelje tolmácsolni önöknek.
Remek dolog, amikor idén első alkalommal köszönthetjük együtt a csángó kultúráért kitüntetettet, amikor 50.-ik alkalommal a népművészet mestere és az életfa kitüntetettjei akik épp ebből alkalomból most többen vannak mint szokásos. Én tehát miközben köszöntöm az ünnepet, tisztelettel fejet hajtok Szent István az államalapító előtt, büszkén vállaljuk 1000 éves nemzetünket és az államot, őszinte tisztelettel és köszönettel.
Isten éltesse önöket sokáig."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A díjazottak névsora

Fotó: Peti Péter

[ K.L. ] 2003-08-19 13:16:00