MKA-támogatások: 2003.

   A Magyar Könyv Alapítvány kuratóriuma 2003. március 21-dikei ülésén döntött a 2003. január 31-dikén zárult pályázatra beküldött pályaművek támogatásáról. Az összesen 144.108.250 Ft összegben benyújtott 256 pályamű közül a kuratórium 101 művet részesített 30.650.000 Ft támogatásban.
   

KIADÓ • SZERZŐ • MŰ CÍME
   
   1956-os Intézet – Tischler János: Lengyelország és Magyarország
   A Magyar Nyelv. és Kult. Nemz. T. – Murádin László: Utak és nevek
   AB OVO Kiadó – Teslár Ákos: Ezeket kiadobtam
   AB OVO Kiadó – Spiró György: Mit ír az ember, ha magyar
   Akadémiai Kiadó – Magyar Beck István: Érték és pedagógia
   Argumentum Kiadó – Beke József: Zrínyi szótár
   Argumentum Kiadó – Kovács Gábor: Bibó István modernitás
   Árkád Kiadó – Balázs Attila: A meztelen folyó
   Athenaeaum 2000 Kiadó – Weiszhár Attila: Háborúk lexikona
   Atlantisz Alapítvány – Friedrich Schiller: Tanulmányok a történelemről
   Balassi Kiadó – Halldór Laxness: Kereszténység a gleccser…
   Belvárosi Kiadó – Makkai Ádám: Az erő
   Belvedere Mer. Alapítv. – Süttő Szilárd: Az 1384–1387. évi belviszályok
   Belvedere Mer. Alapítv. – Papp József: Magyarország vármegyei…
   Books in Print Kiadó – Sz.: Szaád József: Telepessors
   Books in Print Kiadó – Tolcsvai Nagy Gábor: Magyar nyelv, érték és…
   Corvina Kiadó – Győrffy Miklós: Német–magyar kulturális szótár
   Corvina Kiadó – Majoros Valéria: Ferenczy Károly
   Csokonai Kiadó – W. Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
   Elektra Kiadó – Praznovszky Mihály: Gárdonyi Gáza
   Elektra Kiadó – Fráter Zoltán: Krúdy Gyula
   Ernst Múzeum – Somogyi Győző: Somogyi Gy. életműalbuma
   Európa Könyvkiadó – Philip Roth: Szégyenfolt
   Európa Könyvkiadó – Arthur Philips: Prága
   Fekete Sas Kiadó – Füst Milán: Elbeszélések I.
   Fekete Sas Kiadó – Füst Milán: Elbeszélések II.
   Felsőmagyarország Kiadó – Ködöböcz Gábor: Értékvilág és formarend
   Fiatal Írók Szövetsége – Szűts Zoltán: Ezer leütés percenként
   FOKUSZ Egyesület – Nagy Gábor: Az olvasás tétje
   Galenus Kiadó – Sz.: Kapronczay Károly: Híres magyar orvosok 3.
   Gond-Cura Alapítvány – Samuel T. Coleridge: Shakespeare
   Hanga Kiadó – Fábián Zoltán: Útszéli plasztikák
   Harmat Kiadó – Miklya Zsolt: Történetek a Pirosoviból
   Hungarovox Kiadó – Novák Béla Dénes: Betiltott emberek
   Írók Szakszervezete – Cseke Péter: Időrobbanás
   Írott Szó Alapítvány – Kondor Péter: A teremtés előkészítése
   Ister Kiadó – Géczi János: Tiltott ábrázolások könyve III.
   Ister Kiadó – Friedl István: Öreg Jókai, nem vén Jókai
   JEL Kiadó – Hans Schmoldt: A bibliai tulajdonnevek kislexikona
   Jelenkor Kiadó – Schein Gábor: (retus) (versek)
   Jószöveg Műhely – Vajkai Aurél: Népi gyógyászat
   József Attila Megyei Könyvtár – Babus Antal: Fülep Lajos pályaképe
   József Attila Kör – Antal Balázs: Öreg Jókai, nem vén Jókai
   Kairosz Kiadó – Sz.: Gereben Ferenc: Ökumené a hétköznapi gyakorlatban
   Kalligram Kiadó – Kukorelly Endre: Tündér Völgy
   Kalligram Kiadó – Füzi László: A semmi közelében
   Kétezeregy Kiadó – Silvio Gesell: A természetes gazdasági rend
   Kijárat Kiadó – Sz.: Takács József: Az irodalmi kultuszkutatás
   Kortárs Kiadó – Pék Zoltán: Elbújik a fénybe
   Kortárs Kiadó – Sárközi Mátyás: Levelek Zugligetből
   Kráter Műhely Egyesület – Albert Gábor: Beavatási szertartások
   Kráter Műhely Egyesület – Csernák Árpád: Felnőtté tiporva
   L’Harmattan Kiadó – Mezei Balázs: Vallás és hagyomány
   Littera Nova Kiadó – Határ Győző: Vitézlő tururu
   Lucidus Kiadó – Kristó Gyula: Nem magyar népek a ….
   Lucidus Kiadó – Sz.: Moravcsik Gyula: A birodalom kormányzása
   Mágus Kiadó – Paul Virilio: Háború és televízió
   Magvető Kiadó – Cserna Szabó András: Félelem és reszketés Nagyhályon
   Magvető Kiadó – Aletta Vid: E mái nap szül
   Magyar Tudománytörténeti Int. – Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténete
   Magyar Műhely Alapítvány< – b>Bujdosó Alpár: 56-os napló
   Magyar Naló Kiadó – Ekler Andrea: Lehet-e a vers az örökléthez…
   Magyar Napló Kiadó – Penckófer János: Tettben a jelen
   Magyar Szemle Alapítvány – Metz Katalin: Héthatáron túli gongütések
   Makkabi Kiadó – Raj Tamás: Bibliai iskola
   Mikes Kiadó – Guzsik Tamás: A pálos rend építészete
   MTA Történettud. Intézete – Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok
   Múlt és Jövő Kiadó – Giorgio PressburgerZöldelefánt
   Nagyvilág Alapítvány – Sz.: Fázsy Anikó: A halál betegsége
   Nagyvilág Alapítvány – Dobai Péter: Ma könnyebb, holnap…
   Nap Kiadó – Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei
   Nap Kiadó – Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret
   Nap Kiadó – Deák László: Fojtatás
   Napkút Kiadó – Kemenczky Judit: Hullámlovasok
   Napkút Kiadó – Sz.: Szondi György: Az Antikrisztus halála
   N-Press Kiadó – Egon Friedell: Az ókori kultúra története
   Orpheusz Kiadó – Kemsei István: Zsánerképek az autóbuszon
   Orpheusz Kiadó – Villányi László: Időközben
   Osiris Kiadó – Sz.: Zeidler Miklós: Trianon
   PONT Kiadó – Huszár Sándor: Így lőttünk – mi
   Pufi Press Kiadó – Nagy Attila Kristóf: Vádirat a teremtés ellen
   Ráció Kiadó – Mozsáry Ildikó: A Kenesey család története
   Savaria University Press – Simon Róbert: Islam and Othemess
   Századvég Kiadó – Sz.: Spéder Zsolt: Család és népesedés
   Századvég Kiadó – Ulrich Beck: A kockázat társadalom
   Szent István Társulat – Kalász Márton: A lét elrejtetlensége
   Szent István Társulat – Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona
   Széphalom Könyvműhely – Sz.: Mezey Katalin: A magyar irodalom évkönyve
   Széphalom Könyvműhely – Rókusfalvy Pál: Ember a 21. században
   Tinta Kiadó – Sz.: Dömötör Adrienne: A művészet antisors
   Tiszatáj Alapítvány – Vörös László: Szigorúan ellenőrzött mondatok
   Tiszatáj Alapítvány – Csiki László: A szótolvaj
   Typotex Kiadó – Lénárd Sándor: Bábeli toronyőr
   Új Horizont Kiadó – Ablonczy László: Magyar sors francia földön
   Új Mandátum Kiadó – Kende Péter: A párizsi toronyból
   Új Palatinus Kiadó – Péterfy Gergely: 12 történet
   Új Palatinus Kiadó – Margócsy István: Összegyűjtött kritikák
   Universitas Kiadó – Knapp Éva: Az irodalmi emblematika
   Universitas Kiadó – Sz.: Gyapay László: Kölcsey Ferenc munkái
   Vince Kiadó – Fajó János: Kassák műhelyében
   Zefír Bt. – Eördögh István: Jozef Tiso és a szlovák holokauszt
   
   
2003-03-29 11:00:00