Happy end?
A köznép számára pontosan máig sem definiált közszolgálatiság szerepkörében kétesen teljesítő MTV a hatalmi csatározások vég nélküli színtere, ahol éppen a lényeg vész el: a kultúra, a nemzeti értékek közvetítése. Ám ígéretet kaptunk, hogy hamarosan mindez nem lesz más, csak rossz emlék.
A BBC az egyik leggyakrabban emlegetett példa, azzal a kitétellel, hogy ez a minta az, amely a hazai viszonyok között követhetetlen. Talán éppen azért, mert olyan szigorú szabályozás keretein belül működik, amely itt és most nem valósítható meg. Szomorú belenyugvással tudomásul kell vennünk, hogy az indulatok hullámain, a törvényességnek gyakran fittyet hányó politikai és társadalmi környezetben az amúgy is megfoghatatlan közszolgálatiság szerepkörének betöltése lehetetlen. A BBC nagy múltú intézményének szabályrendszere aprólékossága ellenére általános fogalmakkal, elnagyoltan írja le a közszolgálati műsorszolgáltatásra vonatkozó tartalmi követelményeket. A folyamatosan bővülő szerepkör tapasztalatokból és az új kihívásokból építkezik. Azonban az olyan alapelvek, mint a kiegyensúlyozottság, a sokféleség, a változatosság, a kisebbségek, személyiségi jogok védelme - nem konkrét tartalmi előírások, inkább szerkesztési, műsorpolitikai irányelvek.
A manapság oly jellemző túlpolitizáltság újabb támadás a közszolgálatiság ellen. Márpedig a média birtoklásáért vívott harc már több mint egy évtizede a közszolgálati televízió fejlődésének legfőbb gátja. Az MTV csak konszolidált körülmények között képes betölteni feladatát, ettől azonban meglehetősen távol vagyunk. A közszolgálatiságot a mindenkori politika egyre inkább a pártatlan tájékoztatás szerepkörének kicsi, bár nem elhanyagolható szeletére szűkíti, egyenlőségjelet téve a pártatlanság és az aktuális hatalom támogatása közé.
Új arculattal és műsorstruktúrával jelentkezik 2002. november 3-tól a Magyar Televízió Rt. két csatornája - hangzott el az intézmény vezetőinek sajtótájékoztatóján, miszerint "újból a néző a legfontosabb". – Úgy legyen!

Ragáts Imre ügyvezető alelnök szerint a két program ismét értékeket kíván közvetíteni, hozzátéve, hogy a televízió elnökének júniusi távozása után felállt menedzsment három hónap alatt dolgozta ki az új kereteket.

Rudi Zoltán hírigazgató, megbízott programigazgató elmondta: céljuk az elpártolt nézők visszahódítása, az intézmény presztízsének visszaállítása, a sokoldalú és folyamatos tájékoztatás, valamint az igényes szórakoztatás. Kérdés, hogy a szórakoztatás és a kultúraformáló hatás mennyire fog egymásra találni. Továbbá a kiegyensúlyozatlanság helyreállítása csak akkor lesz sikeres, ha már a megállapodottság jelei mutatkoznak, ami egyelőre még nem fedezhető fel a TV hadszínterén. A csatározások ugyanis tovább folynak. A parlamentben nincs konszenzus sem a kuratórium elnökségének beszámolóját, sem összetételét illetően. Félő, hogy az eddig még egyeztetésig sem jutott médiatörvény módosításáig, de még azt követően is a TV körül újabb viharok fognak tombolni. Ez sok mindennek és sok mindenkinek kedvezhet - a tartalom, a belbecs kivételével.

A számonkérések terén már kifejezett előretörés tapasztalható. A fenntartási díj központi átvállalása részben politikai fogás, és inkább a külcsín alakítására irányul. Jó lenne hinni, hogy Ragáts Imre ígéretei valóra is válnak, mert mi, nézők a tartalmi fejlődésre áhítozunk leginkább. Mi a jövőben csak a távirányító gombját akarjuk megnyomni ahhoz, hogy a sokoldalú és folyamatos tájékoztatás, a kulturált szórakozás lelki táplálékához hozzájussunk.

[ Garami Márta ] 2002-11-02 21:43:00