„ Folklór határok nélkül”
A göcseji és muravidéki folklór kutatásának új eredményeiről néptánc workshopon számoltak be Lendván a Bánffy Központban a program résztvevői. A Zala megyei Göcsej és a szlovéniai Muravidék néptáncos szakemberei egy éve életre hívták a „ Folklór határok nélkül” című projektet. A munkát a Szlovénia - Magyarország uniós operatív program is támogatja.
Kiss Norbert néptánc-oktató a zalai és muravidéki táncok eddigi kutatásának eredményeit foglalta össze. A szakirodalomban, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Filmtárában fehér foltként jelentkezik a zalai tánchagyomány. Zala megye paraszti táncélete a második világháborút követően már a polgárosodás olyan szakaszában volt, melyben a hagyományos tánckultúrát alkotó tánctípusoknak csak az emléke élt. Így a gyűjtések túlnyomó részét csak visszaemlékezésekre alapozták. A régi, az új stílusú és a polgári társas táncok közül csak az utóbbiakat ismerjük alaposabban, emellett az 1990-es évek második felére az utolsó zenész parasztbandák is eltűntek az őket foglalkozató közösségek felbomlásának következményeként.

 
A táncrekonstrukciók eredményei

A szakmai áttekintés után a program két táncműhelye mutatott be rekonstruált zalai táncokat. A Baloghné Bacsa Ibolya által vezetett baki kurzus bemutatójában Vajda József és Gerencsér Zoltán által gyűjtött anyagok életre keltése szerepelt, mégpedig egy virtuóz kanásztánc, kapuzó - vonulós játék, valamint egy ritkaság számba menő ugróstánc. Produkciójukban lassú és friss csárdás is szerepelt, mely a göcseji táncok általános jegyein túl olyan speciális csalogató elemeket is hordozott, ami erős archaizmust tükröz.

A lendvai kurzus id. Horváth Károly gyűjtéseiből rekonstruált néhányat Szabó Emőke vezetésével. Kifinomult alkotói érzékről árulkodott a regruta nótákból megformált táncfűzér. Az összeállításban a gyűjtő szöveges leírásából is kelt életre tánc, melyet a „Mókuska, mókuska felmászott a fára…” dallamára jártak. Feltétlenül ajánlható a gyűjtő kálóczfai tánccsokrából összeállított produkció, hiszen az apró, viszonylag kis gyakorlással elsajátítható polgári társastáncok sok kezdő táncosnak jelenthetnek táncélményt.

 
Folklórgyűjtések 2012-ben

A „Folklór határok nélkül”projektben nemcsak az eddigi gyűjtések felelevenítése történt meg 2012-ben, hanem új gyűjtésekre is sor került a Göcsejben és Muravidéken is. Toplak Rudolf és felesége 1999 óta vezet Lendván néptáncegyüttest. A környék táncait 2007 óta gyűjtik. A legújabb gyűjtésekben Gerlecz László is részt vett. Kutatási területük Pince, Kapca, Lendva és Dobronak települések által határolt területre korlátozódott. Meglepetésükre 10 különböző táncot sikerült megfigyelniük és megtanulniuk. Az általuk felkeresett adatközlők pedig több mint tíz táncot megneveztek, de már nem tudták megmutatni. Ezek mind polgári jellegű társastáncok. Találtak emlékeket csárdás táncra , utalásokat ugrós táncokra, eszközös táncokra, például seprűs táncra.

Baloghné Bacsa Ibolya göcseji gyűjtése során Bakon, Zalatárnokon, Nován szüleiktől, nagyszüleiktől tanult táncot táncolókat keresett. Különös figyelmet fordított a táncokban fellelhető fogásmódokra és a hozzájuk tartozó páros viszonyokra, forgatásokra, valamint a különböző forgásmódokra. Sikerült pontosan rekonstruálni Bak község 20 század közepi táncrendjét, melynek meghatározói itt is a polgári táncok voltak. Az utolsó filmezési nap után egy héttel tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Sándor baki harmonikás, akinek visszaemlékezései meghatározó támpontokat adtak a gyűjtéshez. A szomorú esemény még inkább aktualizálja az elvégzett munka fontosságát. A muravidéki és göcseji gyűjtés kiadvány és DVD formájában is megjelent.

 
A következő időszak feladatai

A kurzusokra a következő évben a frissen gyűjtött anyagok megtanulása vár. A szakemberek a terveik szerint elvégzik a táncokhoz tartozó viseletek rekonstruálását is, és ezeket el is készítik. Néhány tánc esetén további gyűjtések is indokoltak, hiszen az eddigiek további lappangó értékek meglétét sejtetik. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a következő időszakban egyre nagyobb szerepet kaphatnak a történelmi Zala megye táncai más fórumokon is, mely a legfontosabb törekvéseik egyike.

Az anyagot összeállította : Garamvölgyi György, Bak

2012-12-31 16:02:00