Herczeg László festőművész kiállítása
Boscolo Hotel New York Palota
Herczeg László festőművész kiállítása a Boscolo Hotel New York Palota (Budapest VII. Erzsébet körút 9-11.) V. emeleti galériájában 2011. június 10-én nyílt meg és július 8–ig látogatható. A Pécsett élő művész tárlatán az utóbbi évek vásznait láthatjuk.
 
 
Mint a hetvenes években több Pécsett élő művész, Herczeg László is Lantos Ferenc vizuális iskolájában, művészeti műhelyében tanult. Máig őt és Haraszti Pált tartja mesterének, nekik köszönheti, hogy művészetében az egyszerű és egyértelmű vizuális megfogalmazásra törekszik. 1982-től járja a maga útját, építi önmagát, alkotói pályáját. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Siklósi Szalonnak és több más művészeti közösségnek.

Herczeg László képi, alkotói világa a vertikális szerkesztésre és az absztrakcióra épül. Struktúrái, jelképszerű ábrái elvont formák stilizált rendszerét építi fel a természet elemeiből. Könnyen lehet többféleképpen értelmezni munkáit. A címek nem eligazítanak talán csak utat mutatnak ahhoz, hogy merre hagyjuk irányítani magunkat ? A Boscoloban megnyílt kiállítás és maga az eddigi életmű is egységes, egymásra épülő egész.

Munkáinak egy része vállaltan természetelvű, az organikus folyamatokat érzékelteti. Az ábrázolás elvontságában is egyértelmű. „Sövény” és „Fodrozódások” című képe ezekről a folyamatokról szól. Amikor a külső hatások által keltett erők létrehoznak egy másik nézőpontot – amely a mozgás, a bármikor bekövetkezhető változás következményei. Ezeket a képeket az őselemek – a tűz, víz, levegő, föld – organikus , olykor szakrális ábrázolása jellemzi.

 
A kiállítás anyagában vannak filozofikus tartalmú formai és egyensúly-kisérletek, amelyek Herczegre jellemző sajátos jelekkel és jelképekkel erre a labilis világra utalnak, amelyben élünk. Megtalálja, megteremti a kompozíció rendjét, expresszív gesztusaival a szín és a szerkezet feszes egyensúlyát pontosan fogalmazza meg. Ezekben a tárgyakban a zöldben sárgán izzó foltok, beszorítva a kékek kontúrjai és az éles fűrészfogszerűen szerkesztett háromszögek formái közé, egymáshoz feszülnek ezzel is fokozva a kép erejét. A dekoratív síkok, gesztusok, ritmikus tagolódások és a használt szín együttesen az elidegenedés érzékeltetését keltik.

 
Később megváltoznak a gesztusok is, határozott formák jelennek meg. Marad a feszültség. „Átrendeződés” című képén a kozmikus tér közegébe bekerül egy pontosan körülhatárolt tárgy és ezzel elindul egy mozgás, amely mindent megváltoztat. A társadalmi tereket is leképezi ezzel a kívülről indukált mozgással.

 
Legújabb munkái a személyes emlékezet és az analizálás folyamatának jelei, a valóságtöredékek és a változások rögzítései. Megváltozott a képi világ. Színben, formában, struktúrában. Megváltoztak a kontúrok, a foltok testet öltöttek, az amőba formák pasztózus felületet kaptak „kiválnak a kép hátteréből” miközben továbbra is marad a vertikális szerkesztés. Ezek a bátor, felszabadult, érzelmes színekkel festett képek kitörni látszanak az elmúlt évtized dühödt zöld - erős sárga színkompozícióiból. A legújabbakba beköltözött a piros szín amely talán egy pillanatnyi bizonyosságként jelent meg a képek elszabadult koloritjában . A kékek, zöldek és kihívó sárgák között a vad vörösek valósággal lángolnak és ütnek a felületben.

 
„Jelek és jelképek”. Az amőbaszerű vörösesbarna forma, abban két test komplementer színekkel. Az amorf formában talán petesejt vagy őssejt hatását, de mindenképpen a termékenységgel kapcsolatos érzetet keltik. Kompozícióit izgalmas transzparencia jellemzi, míg a nagyméretű képeit tekinthetjük az eddigi életmű realizálásának. Herczeg László művészetének jelenlegi , pillanatnyi állomását.

Angyal Mária
Művészettörténész

2011-06-20 05:12:00