Széchenyi világai a Magyar Nemzeti Múzeumban
Ingyenes családi nap okt. 9-én
2010. október 9-én nyílik a Magyar Nemzeti Múzeum öt hónapon át tartó, nagyszabású időszaki kiállítása, mely a 150 éve elhunyt Széchenyi István életművének állít emléket. A Széchenyi világai egy rendkívüli élet rendkívüli pillanataiba nyújt betekintést, és választ keres a “legnagyobb magyar” személyével kapcsolatos kérdésekre is.
“A legnagyobb magyar”, “nemzetünk felébresztője”, “a magyar civilizátor” - A kortársak és az utókor által ráragasztott állandó jelzőket jól ismerjük, de ki volt valójában Széchenyi István? Magabiztos zseni és labilis, önmarcangoló lélek. Reálpolitikus reformer és több nyelven beszélő, feltűnő megjelenésű társasági ember, a női szívek hódítója. Egy gróf, aki szakított az arisztokrácia klasszikus életvezetésével. Külföldi útjai során nem elvágyódása, hanem épp a hazáért való tenni akarás erősödött benne. Nem volt tudós, mégis alapított egy akadémiát. Nem volt anyanyelve a magyar, mégis megírta az egyik legnagyobb magyar könyvsikert, a Hitelt. Bár kóros téveszmék kínozták, rohamok gyötörték, “a döblingi odúban” mégis valóságos sajtóközpontot szervezett. Közvetlenül halála után alakját szabályosan mitizálták, de volt korszak, amikor inkább sötét árulónak, vagy “osztálykorlátait meghaladni nem tudó” főnemesnek tartották.

 
Élete, személyisége és megítélése különös ellentétekkel van tele. A Széchenyi világai tettein, sorsán és az utókor - nem ritkán görbe - tükrén keresztül mutatja be őt. Nem katalógusszerűen sorolja fel életútjának fontos eseményeit, inkább jelentős csomópontok köré szervezve, tematikus rendben mutatja be Széchenyi István világait.
A tárlat öt terme közül az első a zseni indulását, a második az álmait megvalósító reformert mutatja be, középpontba állítva élete fő művét, a Lánchidat. Külön szoba idézi meg Széchenyi döblingi világát, és két terem foglalkozik a halálával, a kortársak gyászával és az elmúlt 150 évben a személyéhez kapcsolódott kultusz változásaival, megnyilvánulási formáival. Hiszen a mai nemzedék Széchenyi-képében szétválaszthatatlanul egybeforrnak a legnagyobb magyar egykori tettei, gondolatai és az, ahogy az utókor az általa ránk hagyott szellemi örökséget megítélte, használta, vagy éppen felhasználta.

A több mint 400 történeti emléket felvonultató tárlatban látható Széchenyi István számos személyes tárgya, például egy levél, amit Széchenyi 12 évesen írt édesapjának, gyermekkori széke, útlevele. Megtekinthetők a nevéhez kapcsolódó létesítmények - köztük természetesen a Lánchíd - eredeti tervrajzai. A Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításából átkerült a tárlatba többek között Barabás Miklós 1864-ben festett hatalmas történelmi tablóképe, a Lánchíd alapkövének letétele és az alapkőletételnél használt vakolókanál. A Lánchíd egyik eredeti láncszeme hatalmas méretével és 250 kilós súlyával meglepő, míg a gróf halála napján viselt ruháinak látványa megrázó élményt nyújt a látogatók számára. A kiállítás legmisztikusabb helyisége a Széchenyi Döblingben töltött utolsó tizenegy évét megidéző, szőnyegpadlós, fekete falú, kerek szoba, melynek közepén látható annak a karosszéknek, a “gondok székének” a rekonstrukciója, melyben ülve számtalan éjszakát virrasztott át démonaival küzdve a gróf. A teremben a kiállított tárgyak mellett színek, hangok és zörejek idézik fel a szanatóriumi lakosztály atmoszféráját.

 
A Széchenyi alakjáról, arcairól, világairól bennünk kialakult képet a kiállítás interaktív elemei teszik még teljesebbé. Bárki felpróbálhatja a reformkor magyar viseletét idéző gyönyörű ruhakölteményeket vagy Liszt Ferenc zongorája szomszédságában - amely korábban Beethoven zongorája volt - belehallgathat a magyar zeneszerzőnek abba a zeneciklusába, aminek egy darabját a Liszt által rendkívül nagyra becsült Széchenyi István alakja ihlette. Az óriáskirakó és a hibakereső segítségével pedig a kiállításban látható festmények és rézkarcok részleteit ismerhetik meg közelről a játékos kedvű felnőttek és gyerekek.

Az öt hónapig tartó kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások és családi napok is kapcsolódnak, november 25-én az Üdv, Széchenyi című zenés irodalmi estet láthatják az érdeklődők, azok számára pedig, akik szívesen teszik próbára a kreativitásukat, kitűnő lehetőséget jelenthetnek a Magyar Nemzeti Múzeum ősz folyamán kiírásra kerülő fotó- és virtuális művészeti pályázatai.

A tárlat és a kiállítást kísérő programok utazásra hívják a múzeumlátogatót Széchenyi világaiban. “Gazdag és bonyolult, izgalmas és rejtélyes világok ezek” - fogalmazta meg Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, és hozzátette: “Aki fölfedező útra indul bennük, a modern Magyarország születésének sok ragyogó pillanatával éppúgy találkozik, mint az elmúlt százötven esztendő történelmének sok igazságával és hazugságával, a magyar nemzettudat jó néhány egészséges virágával és kóros nyavalyájával. És megsejt valamit egy különleges lángész hatásának emberi titkaiból is.”

Széchenyi világai

1. terem: “Ujjait a kornak üterére tevé...” -
kurátor: Aczél Eszter

2. terem: Hídon át az országért -
Kurátor: Gödölle Mátyás

3. terem: Döbling - menedékhely és titkos sajtóközpont -
kurátor: Tomsics Emőke

4. terem: Mily nagy volt ő, s mily törpe a jelen” -
kurátor: Radnóti Klára

5. terem: “Ha visszatérünk Széchenyihez”
- kurátor: Baják László, Pallos Lajos

Megtekinthető:
2010. október 9-től 2011. március 6-ig a Magyar Nemzeti Múzeum második emeleti József nádor termeiben.

Jegyárak:

Felnőtt: 1000 Ft
Ifjúsági (6-26 év): 500 Ft
Felnőtt egyéni kedvezményes (62-70 év): 500 Ft
Családi (2 felnőtt + gyermekeik): 1800 Ft
Diák csoport (25 fő + 2 kísérő): 6000 Ft
Kombinált (állandó + időszaki) felnőtt: 1400 Ft
Kombinált ifjúsági: 700 Ft
Kombinált felnőtt egyéni kedvezményes: 700 Ft
Kombinált családi: 2500 Ft

 
Ingyenes családi felfedező napot tartunk a Magyar Nemzeti Múzeumban. 2010. október 9-én, szombaton 11-17 óráig várunk minden felfedezőt, hogy együtt járjuk be a múzeum Európában is egyedülálló régészeti kiállítását és római kőtárát. A családi napon a részvétel ingyenes.

A Magyar Nemzeti Múzeum sikerrel vett részt az Európai Unió által támogatott Új Magyarország Fejlesztési terv TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR - Múzeumok Mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázaton. A TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR pályázat keretében a Magyar Nemzeti Múzeum 7 oktatási intézménnyel együttműködve összesen 23 sorozat múzeumi órát illetve tematikus foglalkozást, egy - négy alkalomból álló - családi nap sorozatot és egy - tíz alkalomból álló - szabadegyetem sorozatot valósít meg a 2010. augusztus 30 - 2011. augusztus 31. között.

Célunk, hogy e programok megtartásával a Magyar Nemzeti Múzeum részt vállaljon az iskolák és múzeumok közötti partnerség erősítésében, ill. támogassa az egész életen át tartó tanulás magyarországi stratégiájának megvalósulását. A formális oktatás eszközrendszerének a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló múzeumpedagógiai programokkal való kiegészítése révén intézményünk hatékonyan kíván szerepet vállalni a kompetenciafejlesztésben, erősíteni kívánja a célcsoportok tanulási aktivitását, annak eredményességét, és a közösségfejlesztést. A családi napok és szabadegyetem révén bővíteni kívánjuk az informális tanulás lehetőségét biztosító programkínálatunkat, lehetőséget adva minden korosztály számára az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódásra.

2010-10-09 00:02:00