In memoriam Schwajda György
Schwajda emlékest Békéscsabán
Békéscsabán, a „Csaba” Honvéd Kulturális Egyesület Művelődési Házában a Féling Színház a közelmúltban elhunyt Schwajda György emlékére rendezett 2010. május 28.-án programot és előadást a művelődési ház meghatározó támo-gatásával, In memoriam Schwajda György címen.
Az esten elhangzott, hogy Selmeczi György, zeneszerző, a kaposvári színház zenei igazgatója, Schwajda pályatársa és barátja ekként jellemezte Őt halála után: „Született színi direktor volt, mindent egyesített a személyiségében, ami a színi direktor ethoszához hozzátartozik (…): egyszerre tudott társulati harmóniát és szellemi izgalmat teremteni.” nemzetközi színházi körben is is-mert, elismert volt. Anatolij Vasziljev kitűnő orosz rendező pedig Nem-zeti Színház béli búcsúztatójakor így jellemezte elhunyt barátját: „elvhű, nagy-vonalú, kreatív, érdeklődő, de legfőképp nemzeti”.

 
A jeles színházi alkotó, drámaírói munkásságát felidéző Féling Színház 1985-ben mutatta be Schwaja Csoda című darabját, amely több fesztiválon „arany minősítését”, nívódíjat kapott. Az 1985-ös előadásban Petényi Borbála, Salka Zsuzsanna, Miksi Attila, Vasvári Csaba, Szuromi László, Skorka Tibor, Mohai Pál szerepeltek. A később 2008-ban felújított, s több mint 20 előadásban, eleddig osztatlan sikerrel játszott előadásban Petényi Borbála, Salka Zsuzsanna, Skorka Tibor, Fejes István, Csipke Sándor, Petényi-Skorka Balázs, Steinwender József szerepelnek.

 
Az, hogy Schwajda diplomamunkájának bemutatójára annakidején (1973, Me-sebeli János) Békéscsabán került sor, valamint, hogy a Féling Színház a szerző drámájának előadásaival ért el osztatlan sikert, „megkerülhetetlen” és természe-tes „kötelezettség” volt a színházi alkotó emléke előtti tiszteletadásra. A szerző múlhatatlan érdeme, hogy noha a Csoda című mű 1975-ben íródott, az változatlanul „mai(!)” és érthető Emléke, de nem kevésbé művei – remélhetőleg – nem csak ez alkalommal kaptak méltó figyelmet.

 
A megemlékezés két részes műsor keretében került sor. Az első részben Józsa Mihály idézte fel a nagy „színházcsináló” munkásságát, miközben rövid részle-teket hallgathatott a közönség (felolvasó-színházi formában) a Mari, a Himnusz és a Szent család című Schwajda drámákból. A máso-dik részben a Csoda alapján készült előadást nézhették meg a megjelen-tek.

 
Az előadásban közreműködtek a Féling Színház tagjai: Petényi Borbála, Salka Zsuzsanna, Milhalecz Mónika, Skorka Tibor, Petényi-Skorka Balázs, Csipke Sándor, Fejes István, Steinwender József, és a műsort vezető Józsa Mihály.

[ Józsa Mihály ] 2010-05-31 16:02:00