Színigazgatói pályázat Zalaegerszegen
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlésének Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága, pályázatot hirdet, a Hevesi Sándor Színház igazgatói állásának betöltésére.
Pályázati felhívás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatói állásának betöltésére

2009. október 5.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlésének
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
pályázatot hirdet
a Hevesi Sándor Színház
igazgatói állásának betöltésére

Foglakoztatás jellege:

• teljes munkaidő. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelékezései alkalmazásával.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

a színház művészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése, •
az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása, •
az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:

• szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, vagy oklevél), vagy jogász, illetve közgazdász végzettség, •
büntetlen előélet •
legalább 5 év szakirányú (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• vezetői gyakorlat •
társalgási szintű idegen nyelvismeret •
felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázathoz csatolni kell:

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, •
az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát, •
a pályázó szakmai önéletrajzát, •
az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot, •
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik, •
nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, •
hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről, •
bérigény megjelölését

A munkavégzés helye:


Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.

A színház 2009 éves költségvetésének irányszámai:

alkalmazottak száma: 127 fő

összköltségvetés: 543 884e

állami támogatás: 249 700e

önkormányzati: 130 234e

• városi: 78 140e
• megyei: 52 094e

saját bevétel: 163 950e

Kiadások:

személyi: 279 226e

járulékok: 79 674e

dologi: 184 984e

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

• olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul o
a színház kulturális értékeket közvetítő és ízlésformáló - felelősségteljes - feladatának magas színvonalon történő tervezése és teljesítése, o
a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében, o
az intézmény működtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembe vételével, o
a színház a megye és az ország kulturális- ezen belül színművészeti- életében betöltött szerepének pozícionálása, erősítése, o
a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem előtt tartása.

Munkabér és egyéb juttatások:

• munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A minisztérium honlapján való közzétételtől számított 30 nap

A pályázatok elbírálásának határideje:


2009. december 17.

A pályázatok elbírálásának rendje:

Az igazgató kinevezéséről bizottsági és közgyűlési meghallgatások után a közgyűlés dönt. A munkakör ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja 2010. február 1-je. Az igazgatói kinevezés 5 év határozott időtartamra, 2015. január 31-igszól. A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani.
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) és elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban Velkey Péter Művelődési és Sport osztályvezetőnél, a 92/502-190-es telefonon lehet érdeklődni.

2009-10-10 05:02:00