Szekeres Károly és Vásárhelyi Emese kiállítása
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ
Szekeres Károly és Vásárhelyi Emese házaspár közös kiállítását Balogh Elemér író nyitotta meg 2009. feburár 19-én a Pannónia Kulturális Központban (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.). A tárlat március 18-ig látogatható.
Balogh Elemér megnyitójában – egyebek közt – elmondta:

Szekeres Károly és Vásárhelyi Emese. Mindketten a magyar élet sokszor keserves mindennapjainak küzdelmei során jutottak el odáig, hogy művészeti életünk meghatározó egyéniségeivé váljanak. Életútjuk önmagában is hitelesíti ezt a jelenlétet.
Mindketten a Magyar Iparművészeti Főiskola porcelán szakán végeztek, tíz évnyi különbséggel, majd a Herendi Porcelángyár, illetve a szomszédos Városlődi Majolikagyár kemencéi tüzének közelében tökéletesítették mesterségbeli tudásukat, tanulták ki szakmájuk csínját-bínját. Hogy aztán mindegyikük a maga rögös útját járva ostromolja meg a magyar iparművészet legmagasabb csúcsait.

Balogh Elemér - Vásárhelyi Emese - Szekeres Károly
 
Mivel jómagam csupán bámulója vagyok alkotásaiknak, és szakszerűen nem tudom méltatni munkásságukat, hadd idézzek a művészettörténész Gopcsa Katalin egyik írásából a kettejüket bemutató néhány mondatot, íme:
"Első jelentős veszprémi kiállításán (Szekeres Károly) használati edényeket és falburkolatterveket, építészeti kerámiát állított ki. A használati edények készítése végigkíséri pályáján. A kezdeti idő nemesen egyszerű vonalú, karakteres barna edényeinek mázát, technológiáját is ő alakította ki… A másik nagy tevékenységi kör az autonóm kerámiatárgyak formálása. Szekeres építkezik a kerámiából: új meg új anyagokat, masszákat gyúr össze, a megfelelő formát keresve a gondolatnak. A hetvenes években revelációnak hatott, ahogy keverte a samottot a porcelánnal, új színezési lehetőségeket is kikísérletezve. Ma már új mázakat használ, növények, föld és különböző faktúrájú anyagok lenyomataival változatos felületeket alakít ki, lyukasztva csipkéz és vág át agyaglapokat, hogy újból összeillessze őket. Nagyszabású (és talán legmaradandóbb, legtöbb szemet megnyugtatóan gyönyörködtető, ezt én teszem hozzá, munkája az volt, amikor felújítása során) falburkolatot készített a veszprémi színházba. Itt Szekeres Károly a Medgyaszay-féle gondolatot folytatta, az építész által megkezdett részletekben-szegélyekben megjelenő megoldásokból indult ki, majd két, egymáshoz kapcsolódó területen azonos motívumok felhasználásával építette a kompozíciót… Legújabb önálló plasztikái más formákat alkotnak, mint a korábbiak: ezeket az 1995-ös önálló kiállításán lehetett először látni: amorf anyagba helyezett, áttört kocka-konstrukciók. Egyenes vonalak határolta üres mértani testek, éleik által megformázva. A racionális elemekből összeállított kerámiaszerkezetek alapja masszív és tömör, szabálytalan tömegű agyaghalom. Ember alkotta szabályos forma konfrontálódik más rendszer szerinti, természeti formával…"

 
 
 
Gopcsa Katalin művészettörténész szavai Vásárhelyi Emeséről:
"Szellemiségében rokon gondolatok öltenek formát, de más anyagból, más technológiával készítve Vásárhelyi Emese (alkotásaiban). Szabályos mértani testek, mint alapformák, mint kiindulási anyagok magukon viselik történetüket: mindazt a sok 'rettenetes megpróbáltatást' (magas hőfok, lefojtás, lehűtés stb.), aminek a művész, alakítandó a formát, kiteszi az agyagot. És az agyag mindent visszamond. Vásárhelyi Emese korábbi alkotói periódusában készített porcelán-objektjein is együtt látható a különbözősége miatt feszültségeket hordozó két forma: a szabályos mértani test és az azt körülvevő, vagy azon elhelyezett, lazán hajlékony porcelánanyag-lepel."

 
 
 
"A hideg fehér porcelán anyagot váltotta fel Vásárhelyi Emese a melegebb hatású, közvetlenebb agyaggal. Kerámiáiból a négy elem: a föld, a tűz, a víz és a levegő üzenetét szokták elemezni. De Vásárhelyi Emese műveiben az elemek segítségével az idő kap kiemelt szerepet. A természetben a nagy hatalmú idő, Kronosz az, aki óriási hegyláncokat formál át… Vásárhelyi Emese repedezett réteges tömbjein álló hasábjai – nehogy összetévesszük őket a természeti idő megmunkálta sziklákkal – szabályos formákból alakulnak, meghasítva, repedésekkel, töredezésekkel átformálva a formaváltoztató idő emlékművei… (De) Vásárhelyi Emese, mint bevallotta… 'nem szégyelli, szeret korongozni' (is), szereti hamar látni az eredményét annak, amit csinál. Ezért időről időre formáz különböző edényeket (is)… s minden látszat ellenére a merész alkotók közé tartozik, aki egy technológia filozófiáját átérezve, követi azt."

 
Jómagam mindkettejükben valami ősi, elementáris hatású alkotóerőt érzek, munkájukat igen nagyra becsülöm. A művészettörténész elemző, méltató megállapításait és a magam őszinte és lelkes hitvallását végül hadd egészítsem ki egy-két szárazabb, ám nem kevésbé fontos adattal: mindketten számos jelentős hazai és nemzetközi kitüntetés, díj és egyéb elismerés birtokosai, de rangjukat nem kitüntetéseik adják meg. Jelenleg Balatonfüreden (Arácson) élnek, ám, amint az általában lenni szokott, a hivatalosság alig vesz róluk tudomást, ahogy a közismert mondás is tartja, saját hazájukban nem tekinti őket prófétának. Ugyanis nem tartoznak a sürgő-forgó, tülekedő, nyüzsgő típusú emberek közé. Olyan művészek, akik számára maga a mű a legfontosabb.

[ Balogh Elemér ] 2009-02-27 09:02:00