Csillag a holló árnyékában
„4xa reneszánszról”
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Reneszánsz Év 2008 a „4xa reneszánszról” című kiállítás-sorozat ünnepélyes megnyitója keretében március 14-én az Országos Széchenyi Könyvtárban "Csillag a holló árnyékában" című kiállítás megnyitásával indul.
„4xa reneszánszról” kiállítás-sorozat keretében az Országos Széchényi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az Iparművészeti Múzeum közösen ünnepli Hunyadi Mátyás trónra lépésének 55o. évfordulóját. A négy országos intézmény négyféleképpen mutatja be a magyarországi reneszánsz művészetét. Az önálló kiállítások egymásra épülnek, kronológiai sorrendben és tematikusan adnak átfogó képet a 15. századi magyarországi reneszánsz kultúrájáról.

Az országos múzeumok mellett a nemzeti könyvtár is hozzáteszi a gyűjtőkörének megfelelő anyagot a reneszánszról alkotott képünkhöz, amikor a magyarországi humanizmus kezdeteit mutatja be az 1470-es évek végéig. Az Országos Széchényi Könyvtár a középkori és reneszánsz magyar kultúra írott forrásainak legnagyobb gyűjtőhelyeként kiállításának középpontjába a könyvkultúrát helyezte. Vitéz János esztergomi érsek - akinek ugyancsak évfordulója van, 600 éve született - személye és működése az alapja és történeti előzménye a magyarországi reneszánsz kiteljesedésének. Litterátor, tudós ember, diplomata, hivatalnok, mecénás, könyvgyűjtő, reneszánsz főpap, akinek személye összeköti a Zsigmond kora és Mátyás udvara közötti időszakot. Alakja igen alkalmas arra, hogy a tudományos megismerés és az ismeretterjesztés közötti hidat is megmutassa. Magyarország ebben az időben Európában igazi nagyhatalomnak számított akkor is, ha a reneszánsz udvarok történetének elemzése hosszú időn keresztül megállt a bécsi udvarnál. Az európai és elsősorban az itáliai értelmiség vonzódott ahhoz a gazdagsághoz, ami a kort jellemezte. Vitéz János Pier Paolo Vergerio környezetének tagjaként az itáliai humanisták első nagy generációjához tartozott, bár nem jutott el itáliai egyetemekre. De Várad, Buda és Esztergom ahol élt voltak az ország 15. századi művelődéstörténetének legjelentősebb helyszínei. A kiállítás Vitéz mecénási, kultúraszervező tevékenységén és irodalmi munkásságán keresztül metszetet ad a 15. század közepéből az ország teljes könyvkultúrájából.

 
Az OSZK kiállításának címe Csillag a holló árnyékában onnan ered, hogy míg Vitéz János családi címerében a csillag, a Hunyadiak címerében a holló szerepel. Egyben ezzel jelzi, hogy a reneszánsz kiteljesedése Mátyás király uralkodásának idején érte el csúcspontját az országban.
A Vitéz János és a magyar humanizmus kezdetei alcímű kiállítás megerősíti a királyi udvar dominanciájának jelentőségét, amelynek következtében az itáliai fejedelemségek követei és több humanista tudós látogatott ide. A kiállítás középpontjában Vitéz János, Hunyadi Mátyás kancellárjának tevékenysége áll. Vitéz a 15. századi művelődéstörténetben a Corvina Könyvtár létrejöttében, Janus Pannonius támogatásában, a pozsonyi egyetem létrehozásában és Hess András Magyarországra hívásában játszott meghatározó szerepet.
A kiállításon több ritkaság is látható. Így például Kálmáncsehi Domokos breviáriuma az európai könyvfestészet egyik remekműve, a korszak első számú történeti forrásának számító Vitéz János leveleit tartalmazó Leveleskönyv, valamint a jegyzetekkel teletűzdelt „használati kódexek” a fennmaradt díszkódexek és a különlegességnek számító első Magyarországon nyomtatott könyv, a Cronica Hungarorum is, amely Hess András nyomdájában készült.

A kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban június 15.-ig látható.

A következő, Budapest Történeti Múzeum kiállításához öt országból 65 különleges műtárgy érkezik, az Iparművészeti Múzeumban a Jagelló-kori itáliai majolikaművészet csúcspontjai a Corvin-tálak, a Magyar Nemzeti Galériában pedig a Mátyás király trónra-lépését követően meghonosodott, idehaza először látható reneszánsz képzőművészet emlékek láthatók.

A „4xa reneszánszról” további kiállításai az alábbi időpontokban láthatók:

Hunyadi Mátyás, a király
Budapest Történeti Múzeum
2008-március 19-június 30.

Beatrix hozománya
Iparművészeti Múzeum
2008. március 26-június 30.

Mátyás király öröksége
Magyar Nemzeti Galéria
2008. március 28-július 27.

A kiállításhoz a Magyar Posta Zrt. bélyegeket bocsátott ki. A blokkon kívül amelyet ma a nemzeti emlékév alkalmából pecsételtek le először, 70 és 100 Ft-os „sokszorosított alkalmazott grafikai alkotások” azaz bélyegek kerülnek kiadásra.

[ (angyalmária) ] 2008-03-13 21:32:00