„Én megtaláltam az igazságot, hm?”
A telítettség megmutatkozásai és az üresség elkendőzésére tett sikertelen kísérletek
Forgács Péter – Von Höfler vagyok (Werther-variáció); Jávor István – Vagyok, aki vagyok (Portré Krassó Miklósról);Böszörményi Zsuzsa, Kai Salminen – Hosszú utazás - dokumentumfilmek a 39. Magyar Filmszemlén
Von Höffler
 
Forgács Péter – Von Höfler vagyok (Werther-variáció)

Forgács Péter kétszer nyolcvan perces filmje nem dokumentum, de nem is játékfilm. FILM. Így, csupa nagybetűvel. Olyan kategória, amit egyáltalán nem kell besorolni, mert nem, és kész. Az a tendencia él tovább benne, amit Bódy Gábortól Jeles Andráson át még sokan, ma sajnos igen kevesen képviselnek. Az ilyen fajta film Magyarországon nagyon ritka. Utoljára talán a Csoma legendárium, Szemző Tibor filmje váltott ki hasonló érzést bennem. Szemző egyébiránt közreműködött és remekelt ebben a filmben is, mint zeneszerző. De hogy mitől is ilyen nagyszerű a Von Höfler vagyok. Attól, hogy merész. Nem fél tisztán filmszerű lenni. Mert bátran és tisztán filmszerű, életszerű lesz. Furcsa kanyarokat vesz, és egészen kiszámíthatatlan. Forgács filmje bonyolult és sokrétegű asszociációs felület, mégsem befogadhatatlan, sőt. A százhatvan perc szinte elillan, a néző észre sem veszi, hogy a Hauer cukrászda híres bonbonjaitól, amivel von Höfler Tibor apja édesszájú lánykákat csábítgatott, eljutottunk a beszélő szokásos esti imájáig, melybe szülei és testvérei mellé immár saját fia nevét is bele kell foglalnia. A Von Höfler vagyok történetet mesél -hiszen akárhogy is vesszük, valami családregényféléről lenne szó- és ebből adódóan a film hosszan tesz hatalmas ívű kanyarokat. És nemcsak von Höfler Tibor, a történet központi hőse tér ki élete történetének elbeszélésében apróságokra, a film vizualitása is épp ilyen. Látjuk az idős von Höfler Tibor beszélni, zongorázni, zongorázás közben téveszteni, mert zsibbad a keze, ezenkívül sok részletet von Höfler Tibor maga forgatta filmjeiből, melyek, mint megannyi csillogó drágakő ékesítenek egy amúgy is míves foglalatot. Ezek a kis filmrészletek önmagukban is megállják a helyüket, és egy nem mindennapi ember élénkségéről és nem utolsó sorban zseniális látásmódjáról árulkodnak. A filmrészletek közben von Höfler Tibor anyja dorgáló, és leánykák szerelmes levelei hangzanak el. És a sornak még nincs vége. Ehhez jön egy újabb csavar, Xantus János 1976-os Werther-filmjének részletei is helyet kapnak a filmben, hiszen von Höfler Tibor elmondása szerint Goethe, hősünk egyik családtagjáról mintázta Werthert. Ezenfelül a rendező is szerepel filmjében, mókás hangsúllyal tolmácsolja, illetve kommentálja von Höfler Tibor gondolatait: „Igen, mondta von Höfler Tibor.” tovább árnyalva ezzel a riportalany személyiségét. Forgács filmje tükör a tükörben, valódi labirynth, a szó vadromantikus értelmében. Jó annak, ki belevész.

Krassó Miklós
 

Jávor István – Vagyok, aki vagyok (Portré Krassó Miklósról)

A Vagyok, aki vagyok, olyan, amilyen. És megteheti azt, hogy olyan amilyen. A rendező leteszi a kamerát egy karosszék elé és az úgy is marad. Látszik, ami látszik, ami nem látszik, az meg nem. És ez jól is van így. Azért, mert ez a stílus a riportalany megnyilvánulásaival tökéletesen összhangban van. Jávor filmje formailag pont olyan, ahogy Krassó a ruháit magára öltötte. Fehér ingen valami pizsamaingszerűség rosszul gombolva, rajta zakó, egyik oldalán a gallér kicsit befelé tűrődve. Jó, hogy a kamera erre külön nem hívja fel a figyelmet, áll egy helyben, nem fókuszál át, nincsenek szuperközeliek a részletekről, így a néző szabadságot kap arra, hogy maga vegye észre az ilyesféle apróságokat, miközben Kaintól és Ábeltól a Koránon át, kis kitérővel Tolsztojon és Dosztojevszkin keresztül, eljutunk Szerb Antalig, aztán meg József Attiláig. Ha nem egy Krassó portéról lenne szó, akkor valószínű a film formai jegyeiről leírtaknak épp az ellentéte állna itt. De Jávor István filmjének alanya a Krassó, és a rendező érdeme, hogy felismerte, itt aztán végképp semmi szükség egyébre. Úgy tartják minden, ami effekt, a filmre magára utal vissza, reflexív, önreflexív elemként működik. Itt ilyesmi leginkább azért nem kell, mert Krassó az, aki reflektál. Befelé figyel, őrületesen koncentrál, de közben olyan szinten képes elfeledkezni saját magáról és kifelé is figyelni, hogy észreveszi és reagál is arra, hogy a portré készítője, aki egyben az operatőr is, nem a szemébe néz. „Én megtaláltam az igazságot, hm?”- mondja Krassó, az a „hm”, és a megemelt hangszín és hangsúly azzal egyenlő, hogy figyelsz? „Szerb Antal, hm?” Mekkora hiba lenne kivágni az ilyen mondatokat, de a filmben maradnak, ami így ebben a formában válik feledhetetlenné, sőt örök érvényűvé, és méltó emléket állít a felvétel után néhány hónappal elhunyt öntörvényű gondolkodónak.

Hosszú utazás
 
Böszörményi Zsuzsa, Kai Salminen – Hosszú utazás

A Hosszú utazás nagyon valószerűtlen eseményt dolgoz fel. Egy kis magyarlakta falut Ukrajna és Szlovákia között szögesdróttal vágtak ketté. Az egyik oldal polgármestere mindenféle engedély nélkül megnyitja a határt, és átkelőhelyet épít. Rendkívül árnyalt leírást kapunk egy kettévágott, újraegyesített falu életéről, ahol a Székely kapu egyik fele a határ egyik oldalán van, a másik meg a másikon, csak perspektíva kérdése, és akár egésznek látszik. A film akár áldokumentumfilm is lehetne. Még inkább elmélyíti a néző filmen látott eseményekhez fűződő ambivalens viszonyát a narrátor használata. Rajhona Ádám szájába adott narrációs szöveg bizarr meseszerűséget kölcsönöz a Hosszú utazásnak. Így komoly kettősség vonul végig a filmen, méghozzá kétszeresen is. Egyrészt erősen jelen van az ott élő lakosság helyzetének tragikomikuma, ahogy napsütéses vasárnapokon a mise után a drótkerítés egyik és másik oldalán is embertömeg áll, és torkaszakadtából kiabál át a határ túloldalán élő rokonoknak, hogy „Jól vagyunk Marika néni”, meg hogy „Itt van az unokám is”. Másrészt a film rendkívül ironikus is. Ahogy a lakosság létmódját bemutató képek elsősorban a tragikomikumot hangsúlyozzák, úgy a narráció itt mindenekelőtt az irónia eszköze. Hiszen ilyen, s ehhez hasonló mondatok hangzanak el a filmben: „Marika néni budijától balra Európa van.” A szeretetteljes irónia mellesleg egyes jeleneteken is érződik, például a falu könyvtárának, az iskola táncóráinak bemutatásán. Ezek a részek Gyarmathy Lívia Táncrend című filmjének hangulatát idézik. A Hosszú utazás, Európai Uniós tárgyalással kezdődik, a vége pedig tehenek legeltetése, így a kezdés és a befejezés szöges ellentétben áll egymással, ami jó is, viszont a film vége kicsit összecsapottnak tűnik és a narrációs szöveg ereje sajnos alábbhagy a film befejezéséhez közeledve.

Özvegy
 

Domokos János – Özvegy

A 39. Magyar Filmszemle kiadványában közreadott rövid leírásban így kezdődik a film összefoglalása: ”Csönd: apró, monoton házimunkák, vasalás, géphímzés (a cérna már nehezen talál be a tűbe), cipőpucolás, locsolás, fáradt pihenés.” Nos. Az Özvegyben minden benne van az itt leírtakból, kivéve egyet, ami a legfontosabb: a csönd. Nagyon hiányzik, és ez baj. Sok dokumentum és játékfilm egyik általános hibája, amit ebben a filmben is fellelhetünk. Domokos János filmje enyhén szólva túl lett zenélve. A zenehasználat céljáról itt még azt sem lehet elmondani, hogy olyan, mint a tapéta, arra szolgálna, hogy elfedje a hibákat. A rendező ennyi és ilyen sokféle zene alkalmazásával épp ellentétes hatást ér el. Kihangsúlyozza az összes lehetséges baklövést. A zene az Özvegyben néhol andalít, máshol ellenpontoz, de alapjában véve teljesen fölösleges, illetve még jobban elrontja, az amúgy sem túl fényesre sikerült filmet. A negédes zene azért felesleges, mert a képek néhol elég erős hangulati elemként funkcionálnak, és akkor meg minek megkettőzni, azt, ami amúgy is nyilvánvaló. Az ellenpontozás meg egyszerűen stílustalanná teszi az egészet. Mikor az özvegynek a cérnát végre sikerül befűzni a tűbe, az aláfestő zene valami üdvrivalgásszerű szemétté vált át. Mi célból? Ugyanezt a kérdést tehetném fel a gyorsítás használatával kapcsolatban is. Miért? És miért a szuperközeliek az idősödő nő fenekének rengéséről vasalás közben, ami egyéb, a film témájával nehezen összeegyeztetethető nézői asszociációkra késztet. Domokos János rendezéséből az tűnik ki, hogy nincs koncepciója, nem döntötte el, hogy mit szeretne mondani filmjével és ennek kizárólagos eredménye nagymértékű stílustalanság. Az Özvegynek egyetlen előnye van, hogy csak 22 perc.

[ Szabó Nóra ] 2008-01-31 15:00:00