A 2007-es év Kossuth- és Széchenyi-díjasai, és a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetettjei
Sólyom László A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére március 15-e alkalmából az Országházban adta át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, továbbá a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetéseit.
2007. Kossuth-díjasai: - az operairodalom tenor szerepeinek kiváló megformálásáért, művészi pályafutása elismeréseként B. Nagy Jánosnak, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekesének, Érdemes Művésznek

- stílusteremtő művészi tevékenységéért, a kortárs improvizatív zene és jazz nemzetközileg is elismert műveléséért, sokoldalú zeneszerzői munkásságáért Dés László Liszt Ferenc-díjas zeneszerzőnek, előadóművésznek, Érdemes Művésznek

- a szellemi hagyományok és a mai kor festészeti törekvéseinek szimbolikus, nagyhatású egyesítéséért Földi Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Érdemes Művésznek, az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola főiskolai tanárának

- több évtizedes kimagasló színészi alakításaiért Gálffi László Jászai Mari-díjas színművésznek, Érdemes Művésznek

- új utak kereséséért és a portrészobrászat megújításáért Gulyás Gyula szobrászművésznek, Érdemes Művésznek,

- több évtizedes nagysikerű rendezői munkássága elismeréseként Horváth Ádám Balázs Béla-díjas rendezőnek, a Színház és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárának, Kiváló Művésznek,

- sokoldalú művészi munkássága elismeréseként Kern Andrásnak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek

- félévszázados kiemelkedő építészeti munkásságáért, az építészeti kultúra terjesztéséért, töretlen kitartással létrehozott, mindig korszerű szellemiséget tükröző alkotásaiért Kévés György Ybl Miklós-díjas építésznek, a Kévés és Építésztársa Rt. elnökének

- nagyhatású, magas színvonalú játék- és dokumentumfilmjeiért Kósa Ferenc Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, Érdemes Művésznek

- több évtizedes karmesteri, zenekarvezetői, valamint zenekarépítő és művészetoktatói tevékenységéért, zenei kultúránk nemzetközi hírnevét öregbítő művészi pályafutásáért Ligeti András Liszt Ferenc-díjas karmesternek, hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének, a MATÁV Szimfonikus Zenekar zeneigazgatójának, művészeti vezetőjének, Érdemes Művésznek

- rendkívüli szakmai tudásáért, a kifejező technológiák megújítási képességével és az igényességgel társult művészi éleslátásáért, a figuralitás és a nonfiguralitás leleményes ötvözéséért Paizs László Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Érdemes Művésznek

- a magyar költészet, a próza és dráma nyelvi világának megújításáért Parti Nagy Lajos Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek, drámaírónak

- több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért, a magyar kóruskultúra nemzetközi hírnevének öregbítése, a magyar zenész-társadalom generációinak felnevelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Párkai István Liszt Ferenc-díjas karnagynak, Érdemes Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. egyetemi tanárának, professor emeritusnak

- az egész világon elismert előadóművészi tevékenységéért, a szebbre és jobbra való szüntelen törekvéséért Perényi Miklós Kossuth-díjas gordonkaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, Kiváló Művésznek

- több évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkásságáért, előadóművészi tevékenységéért Pécsi Ildikó Jászai Mari-díjas színművésznek, Kiváló Művésznek, színművésznek, rendezőnek

- színházi és filmszerepek emlékezetes megformálásáért, méltán népszerű, sokoldalú művészi munkásságáért, életpályája elismeréseként Psota Irénnek, a Madách Színház Kossuth-díjas színművészének, Érdemes Művésznek, a Nemzet Színészének

- több mint négy évtizedes, világszerte nagyra becsült tárgyművészeti és feltalálói tevékenységéért, iskolateremtő jelentőségű oktatói munkássága elismeréseként Rubik Ernő Állami-díjas építészmérnöknek, tárgytervezőnek, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanárának, a Rubik Studio Kft. ügyvezető igazgatójának

-a XIX. és XX. századi klasszikus és népszerű zeneirodalom magyar stílusban való tolmácsolásáért, a hazánk zenei kultúrájának részét képező cigánymuzsika magas szintű műveléséért ifj. Sánta Ferenc Liszt Ferenc-díjas hegedűművésznek

- erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként Szilágyi Tibor Jászai Mari-díjas színművésznek, Kiváló Művésznek

- a költői hagyományok és a modernitás személyes intellektuális, magas szintű ötvözetének megteremtéséért Takács Zsuzsa Babérkoszorú-díjas költőnek, műfordítónak

- az avantgarde hagyomány magas szintű megújításáért és a vajdasági magyar irodalom szervezésében vállalt szerepéért Tolnai Ottó József Attila-díjas költőnek, írónak, műfordítónak

Parti Nagy Lajos Kern András
 

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Széchenyi-díjat adományozott:

- a hazai korszerű agyélettani kutatás és oktatás, a pszichofiziológia meghonosításáért és magas szintű műveléséért, az elemi tanulási folyamatok élettani hátterének feltárásáért Ádám Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Állami-díjas orvosnak, pszichofiziológusnak, professor emeritusnak

- a természetes anyagok kémiája területén végzett széleskörű, nemzetközileg elismert kutatásaiért, eredményes gyógyszerfejlesztői és tudományszervezői tevékenységéért Blaskó Gábor kémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási igazgatójának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar címzetes egyetemi tanárának

- a XX. századi magyar irodalom - elsősorban az elbeszélő magyar próza - korszerű törekvéseinek elemző összegzéséért és kimagasló tudományszervezői munkásságáért Bodnár György József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárának

- a bonyolult, sokváltozós, nem arányos viselkedésű nagyrendszerek irányításában elért eredményeiért, nemzetközi elismertségű és a gyakorlatban kiválóan hasznosítható kutatásaiért Bokor József villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tudományos igazgató-helyettesének, kutató professzornak

- az információelméletben és alkalmazásban elért, világszerte nagyra becsült eredményeiért, valamint az információelmélet oktatásában végzett iskolateremtő munkásságáért Csiszár Imre matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának

- az agrárinnováció, agrárgépészet, valamint a műszaki fejlesztés területén elért rendkívül eredményes munkássága elismeréseként Dimény Imre agrárközgazdásznak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, nyugalmazott egyetemi tanárnak, professor emeritusnak

- az experimentális dermatológia, ezen belül a dermatoimmunológia területén elért eredményeiért, a felsőoktatásban végzett vezetői, oktatói tevékenységéért, iskolateremtő munkásságáért Dobozy Attila bőrgyógyász orvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának

- nemzetközileg is elismert esszéírói tevékenységéért, egyetemes művészetelméleti munkásságáért Földényi F. László József Attila-díjas irodalomtörténész-esztétának, kritikusnak, a filozófiai tudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék egyetemi docensének

- a közösségszerveződés mechanizmusaira vonatkozó vizsgálataiért, a tájökológiában, a társas rovarok ökológiája tanulmányozásában nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként Gallé László biológusnak, ökológusnak, a biológiai tudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék egyetemi tanárának

- a nemzetközi tudományos életben is nagyra becsült kutatóintézet irányításában alkalmazott úttörő módszereiért, a nagy gazdasági hasznot hozó kutatások összehangolásáért Inzelt Péter mérnök-közgazdásznak, a műszaki tudomány kandidátusának, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete igazgatójának, címzetes egyetemi tanárnak

- több évtizedes kiemelkedő, nemzetközileg is elismert gyógyító, oktató és tudományos, valamint példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként; a Haemoglobin Savaria felfedezéséért István Lajosnak, az orvostudomány kandidátusának, a Vas Megyei Markusovszky Kórház nyugalmazott vezető-főorvosának, címzetes egyetemi tanárnak

- a nyelvfilozófia, a történelemfilozófia és az itáliai filozófiai gondolkodás fejlődésére irányuló tudományos munkásságáért, valamint a filozófiai közéletben kifejtett hazai és nemzetközi tevékenységéért Kelemen János filozófusnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának, az ELTE Filozófiai Intézete igazgatójának

- a századforduló és a XIX. század művészettörténeti kutatásaiért, a kortárs művészet népszerűsítését szolgáló kiállítások rendezéséért, egyetemi oktatói munkássága elismeréseként Keserű Katalin Munkácsy Mihály-díjas művészettörténésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti Tanszék egyetemi docensének

- a hebraisztika és asszírológia keretében nemzetközileg is elismert tudományos eredményeiért, valamint e szakok hazai megalapozásáért és fejlesztéséért Komoróczy Gézának, a nyelvtudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Asszírológiai és Hebraisztikai Tanszék egyetemi tanárának, a Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoport vezetőjének

- a meteorológia területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és tudományos munkássága, különösen meteorológiai sugárzástani, illetve műholdas meteorológiai kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként Major György meteorológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az Országos Meteorológiai Szolgálat ny. munkatársának, nyugalmazott kutatóprofesszornak

- az egyidejű hő- és anyagátadás, a transzportelmélet, valamint az alkalmazott energetika területén nemzetközileg is elismert tudományos-közéleti munkásságáért, a magyar felsőoktatás megújításában végzett tevékenysége elismeréseként Molnár Károly gépészmérnöknek, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak

- a világgazdasági fejlődés fő irányaira és szerkezeti változásaira vonatkozó tudományos eredményeiért, valamint egyetemi oktatói és iskolaalapítói munkásságáért Simai Mihály közgazdásznak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Világgazdasági Kutatóintézete kutatóprofesszorának

- tanári, zenetudományi és zeneszerzői tevékenységéért, a magyar zene, a magyar kultúra gazdagításáért, terjesztéséért és elismertetéséért Szöllősy András Kossuth-díjas zeneszerzőnek, zenetörténésznek, Kiváló Művésznek.

Földényi F. László Sass Sylvia
 

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

- a gazdaságpolitika, ezen belül a monetáris politika területén végzett kimagasló elméleti és gyakorlati munkásságáért, az európai Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásában játszott meghatározó szerepéért és Magyarország nemzetközi hírnevének öregbítéséért Lámfalussy Sándornak, a Louvaini Egyetem Európa Tanulmányok Intézete vezetőjének, professor emeritusnak. A kitüntetett Lámfalussy Sándor később veszi át a díjat.

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

- több évtizedes munkássága, oktatói, kutatói, valamint a magyar közigazgatás reformjának előkészítésében és koordinálásában végzett tevékenysége elismeréseként Ágh Attilának, a filozófiai tudomány doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának

- beosztásaiban huzamos időn át végzett munkája elismeréseként Bali Józsefnek, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai szakállamtitkárának

- a hazai pénzügyi ellenőrzés közgazdasági hátterének kutatásában, illetőleg az államháztartás átláthatósága érdekében végzett elméleti és módszertani tevékenysége elismeréseként Báger Gusztávnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézete főigazgatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárának

- az automataelmélet és az univerzális algebra terén végzett, nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként Gécseg Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Szegedi Tudományegyetem Számítástudományi Tanszék tudományos tanácsadójának, egyetemi tanárnak

- iskolateremtő tudományos és oktatói munkásságáért, valamint a Magyar Mérnökakadémia létrehozása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Ginsztler Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudományi Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, Mérnöktovábbképző Intézete igazgatójának

- a magyar és nemzetközi gyógyszeranalitikai kutatásokban végzett - határainkon túl is nagyra becsült - fél évszázados tudományos munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként Görög Sándor Széchenyi-díjas kémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. tudományos tanácsadójának

- a magyarországi labdarúgás érdekében végzett tevékenysége, sportpályafutása elismeréseként Illovszky Rudolf nyugalmazott edzőnek, szövetségi kapitánynak

- több mint négy évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként Koncz Gábornak, a Budaörsi Játékszín Kossuth-díjas színművészének, rendezőjének, Érdemes Művésznek

- népi kultúránk, népdalkincsünk ápolásáért, sokoldalú, nagy népszerűségnek örvendő előadóművészete elismeréseként Kovács Apollónia Dankó Pista-díjas előadóművésznek

- a középkori bronzművesség és ötvösség területén végzett kutatásaiért, a múzeumügy érdekében kifejtett négy évtizedes munkássága elismeréseként Lovag Zsuzsa Ferenczy Noémi-díjas muzeológusnak, az Iparművészeti Múzeum volt főigazgatójának

- több évtizedes, az ország határain túl is elismert tudományos kutatói, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként Márta Ferenc Állami-díjas kémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, nyugalmazott egyetemi tanárnak

- az orvostudomány, ezen belül a virológia területén elért, nemzetközi elismertséget szerzett kutatási eredményeiért, iskolateremtő oktatói és tudományos közéleti munkásságáért Nász István Széchenyi-díjas virológusnak, immunológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, professor emeritusnak

- sokoldalú irodalmi munkássága elismeréseként Péntek Imre József Attila-díjas költőnek, kritikusnak, lapszerkesztőnek

- irodalmi életműve elismeréseként Sánta Ferenc Kossuth-díjas írónak

- nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért, a magyar operakultúra hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenységéért Sass Sylvia Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek, Érdemes Művésznek

- az agrárgazdaságtan és az agrárpolitika terén végzett - nemzetközileg is elismert - tudományos kutatói munkásságáért, valamint oktatói tevékenységéért Varga Gyulának, a közgazdaságtudomány doktorának, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának, a Doktori Iskola vezetőjének.

2007-03-15 15:15:00