Szüts Miklós - Városi tájképek
Aulich Art Galéria
A Hamilton Tőzsdeügynökség Rt. és az Aulich Art, Szüts Miklós (fotó) Városi tájképek című kiállítását 2007. március 12-én 18 órakor nyitja meg Dés László. Megtekinthető: 2007. április 12-ig. (1054Bp. Aulich u. 5.)
Készenlét a feltámadásra
Szüts Miklós festészetéről

„Lehet-e képet alkotni arról a világról, összeállhat-e képpé az a világ, amely arctalan? Aligha. Arctalan világ nem létezik, nem világ lenne az, hanem káosz, maga a képtelenség. De lehet-e képe annak a világnak, amelyben nincsenek arcok? Kiveszett belőle minden arc. Végletes túlzásnak, giccsnek hat benne minden, ami emberi: az emberi alakok, arcok, helyzetek és cselekedetek. A természet és a történelem is. Egy ilyen világ képe éppen az arcok hiányában mutatkozhat meg. Ez esetben az arctalanság – arc utáni és arc előtti állapot – lehet a világ egyetlen igazi arca. Minden más arc – álarc, üres arc, hamis arc csupán.
A világ Szüts Miklós festményein nem arctalan, de arcának legfeltűnőbb vonása, hogy hiányoznak belőle az arcok. Miért hiányoznak? Hogyan hiányozhatnak? Baj van az arcokkal? Talán többé nem lehet arcokat festeni? Nos, mindent lehet. Pontosabban szólva: van, akinek lehet, s van akinek nem lehet. Van, aki bír arcokat festeni, van, aki nem bír. Nem viszi rá a lélek. Vagy émelyeg tőle a gyomra. Elbizakodottság vagy vakmerőség lenne számára arcot festeni. Túlzás és szélsőség. Sőt, egyfajta vadság. Arcot festeni? - Bele a világba! Ebbe a Világba?! Könyörgöm, de hát hogyan? Hogyan jöhetne bárki, hogy egy arcot, valakinek az arcát a vásznára „fölvigye”? (…)

2-es villamos
 
18-as
 
(…) Csakhogy a személy arca láthatatlan, oly mélyen van, ha van arca egyáltalán (mert nem születünk arccal, arcunk vagy lesz, vagy nem lesz), hogy színekkel és formákkal nem érinthető, nem emelhető a látható világ anyagi formái közé. Ez a lehetetlenség az „incognito” valóságának, a teljesen szellemivé vált eltárgyiasíthatatlan személy valóságának felel meg. A személy, mint emberi alak, mint arc – Szüts Miklós számára szó szerint megfesthetetlen. Ugyanakkor a tárgyias, anyagi dologi meghatározottságaiba dermedt világ arcát, az „imago mundi”-t – festőileg pozitív értelemben! – éppen ez a lehetetlenség határozza meg: senki és semmi nem válhat benne arccá. Ez a lehetetlenség az a szellemi mozzanat, amely mégis arcot ad a látható világnak, képpé rendezi a képtelenséget Szüts Miklós festményein. Ezért lehet egyáltalán világuk, ezért világolnak, noha arcok nem tűnnek föl a képeken. (…)

Garázs
 
Kikötő
 
Szüts Miklós művészi alkata olyan, hogy viszolyog minden saját fejéből előhúzott fantazmagóriától, minden mitologizáló figuratívitástól, minden konceptuális-ironikus kitalációtól és belevetítéstől. Egyetlen látomása van csak, amitől nem viszolyog, amely vonzza és megejti: az a látomás, ami a láthatóban van, ha van, aki képes meglátni. Látomás az is, mert ami vásznain képpé válik, csak látszólag nem az ő egyéni képzelőerejének a műve, csak látszólag a puszta látványra hagyatkozás.(…)
(…) Ez a világ – a látszatok világa – mozgalmas, zavaros, drámai, tele van színekkel, helyzetekkel, eseményekkel, emberekkel, arcokkal. Szüts Miklós nem hozzáad ehhez a látható világhoz valamit saját képzeletéből, hanem elvesz a láthatóból, amennyit csak el kell vennie, hogy a láthatatlan arc, a világ igaz képe megjelenjék. Mondhatni, festőként a képteremtő képzelet apofatikus útját járja, mert személy szerint az ő számára a „hozzáadó” képzelőerő, a fantasztikus-mitologikus képzelőerő szürreális ironikus konceptuális útjai járhatatlanok. Ettől még az ő képeinek festett világa nem kevésbé az egyéni képzelet alkotása nem kevésbé imaginárius világ, csak Szüts Miklós a naturális stilizálás útján halad, képeinek dermesztő fantasztikuma a kísérteties felé tolódik el. Nem véletlen, Szüts Miklós vonzódása a fotográfiához, mint festészetének formaadó kiinduló pontjához. (…)

(…)A látható világ lecsupaszítása, az ábrázolóeszközök minimalizálásával elérhető maximális esztétikai hatóerő, a fotografikus képiségben rejlő kísérteties fantasztikum nem-ironikus kiaknázása – ha jól látom, címszavakban így körvonalazható Szüts Miklós eddigi életművének művészi eredetisége a magyar festészetben. (…)

Szilágyi Ákos
(részletek a kiállítás katalógusából)

Újpesti rakpart
 
Vészkijárat
 
Szüts Miklós 1945. július 29-én született Budapesten. A szentendrei Ferences Gimnáziumba járt 1959-től 1963-ig. 1973-ban diplomázott a budapesti Képzőművészeti Főiskolán. Ezt követően a festés mellett önálló tervező grafikusként dolgozott. 1985-től három évig a József Attila Gimnáziumban tanított rajzot és művészettörténetet, 1997-98-ban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen oktatott.
Szüts Miklós sokoldalú alkotó: festőművész, a 2000 című folyóirat szerkesztője, a Palládium Alapítvány kurátora, kitűnő fotográfus. Munkái az elmúlt 30 évben szerepeltek minden nagyobb országos tárlaton, bel- és külföldön 29 önálló kiállítása volt, például a festői norvégiai városban, Bergenben, Stockholmban, Párizsban, Rómában, Bukarestben, itthon legutóbb 2006 őszén, a Ráday utcai IX Galériában, 2005-ben a Millenáris Parkban, az ezt megelőző esztendőben Pannonhalmán, 2003-ban a Kiscelli Múzeum Templomterében, 2000-ben a Budapest Galériában.

Önálló kiállítások:

2006: IX Galéria, Budapest
2005: Millenáris, Kerengő Galéria, Budapest
2005: Studio Galeria, Palac Kultury i Nauka, Varsó, Lengyelország
2004: Szajna Galeria, Rzeszów, Lengyelország
2004: Tetőtéri Galéria, Pannonhalmi Apátság, Pannonhalma
2003: Kiscelli Múzeum, Templomtér, Budapest
2001: Cité International des Arts, Paris
2001: Mestermű Galéria, Veszprém
2000: Budapest Galéria, Budapest
1998: Vigadó Galéria, Budapest
1997: Centrul Cultural al Republicii Ungare, Bucuresti
1996: Institut Hongrois, Paris
1995: Accademia d’Ungheria, Roma
1995: Művészetek Háza, Pécs
1993: Cifra Palota, Kecskemét
1992: Régi Zsinagóga, Szolnok
1991: Budapest Történeti Múzeum, Budapest
1991: Vigadó Galéria, Budapest
1987: Ernst Múzeum, Budapest
1984: Műhely Galéria, Szentendre
1983: Kunstforening, Bergen, Norway
1983: Bölcsészkari Galéria, Budapest
1982: Művésztelepi Galéria, Szentendre
1981: Uitz Galéria, Dunaújváros
1980: Stúdió Galéria, Budapest
1979: Madách Galéria, Vác
1978: Görög Templom Galéria, Vác
1977: Stúdió Galéria, Budapest
1977: Gallery of Art Friends,Voss, Norway

Művei – sok jelentős magángyűjtemény mellett - több közgyűjteményben is megtalálhatók, például Kanadában (Carleton University Art Gallery), a debreceni Déry Múzeumban, a szentendrei Ferenczy Múezumban, a budapesti Kiscelli Múzeumban, a pécsi Janus Pannonius Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában, a Pannonhalmi Apátság gyűjteményében, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, a győri Városi Múzeumban, az egri Dobó István Múzeumban.

[ K. L. ] 2007-03-10 00:02:00